BWZ

Oferta stypendialna Mizuta Scholarship, Japonia – 2016/17

Zapraszamy studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na studia do Japonii w roku akademickim 2016/17 do zapoznania się z ofertą stypendialną Mizuta Scholarship.

Dokumenty do pobrania:
Scholarship Application (2016)
Scholarship Terms and Conditions (2016 Poland)

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2016r.

Student kompletuje następujące dokumenty i składa je wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 23.03.2016r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 7A.
1) Application Form – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) Recommendation Letters from two teachers of home university
3) Application Essay
4)Transcript of academic records from students’ home university (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ.

Komplet dokumentów wszystkich kandydatów będzie wysłany centralnie z Uniwersytetu Łódzkiego do końca marca 2016 r. w wersji mailowej:
Center for International Education
Josai International University
1 Gumyo, Togane, Chiba 283-8555, Japan
Email: cie@jiu.ac.jp
Tel: +81-475-55-8810

Nadesłane dokumenty studentów UŁ zostaną zweryfikowane i ocenione przez Josai University Educational Corporation w konsultacji z Ambasadą RP w Tokio, pod kątem motywacji studenta do udziału w programie, korzyści płynących z wyjazdu na studia do Japonii, dotychczasowych wyników w nauce, znajomości języka japońskiego, kierunku studiów, liczby zgłoszeń z uczelni i innych kryteriów.

Ostateczne wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na roczne studia w ramach Mizuta Scholarship zostaną przekazane studentom UŁ za pośrednictwem BWZ UŁ w maju 2016r. 

Kryteria ubiegania się o wyjazd stypendialny do Japonii w ramach Mizuta Scholarship
1. Student UŁ ma możliwość ubiegania się o wyjazd na roczne  studia w ramach Mizuta Scholarship na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):
Josai University (JU):
Faculty of Business Administration
Faculty of Contemporary Policy Studies
Faculty of Economics
Josai International University (JIU):
Faculty of International Humanities
Faculty of Management & Information Sciences
Faculty of Media Studies
Faculty of Social and Environmental Studies
Faculty of Social Work Studies
Faculty of Tourism

Student przyjmuje do wiadomości, że może zostać zakwalifikowany na inny wydział niż preferowany.

2.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w większości w języku japońskim. Faculty of International Humanities na Josai International University ma możliwość przygotowania zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim.

3. O udział w wyjeździe stypendialnym do jednej z ww. uczelni w Japonii mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:
– aktualnie realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na UŁ;
– posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
– otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
– wyrażają zgodę na rozpoczęcie rocznych studiów w jednej z ww. uczelni w Japonii od września 2016r.
– zobowiązują się do uczestnictwa w oficjalnych wydarzeniach takich jak konferencje, spotkania organizowanane przez Josai University and Josai International University związane z promocją współpracy Japonii z krajami z grupy Wyszechradzkiej;
– wyrażają zgodę na zostanie poproszonym o zostanie mentorem i uczenie języka polskiego

 

Zasady otrzymania Mizuta Scholarship
1. Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i opłaty za studia w uczelni goszczącej.
2. Strona japońska pokrywa koszty biletu lotniczego stypendysty do i z Japonii.
3. Stypendysta jest zwolniony z opłat za zakwaterowanie na uczelni goszczącej w okresie rocznego pobytu na stypendium.
4. Strona japońska wypłaca stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania na stypendium w kwocie równoważnej 50 000 jenów na miesiąc przez okres 1 roku (kwota może ulec zmianie).
5. Stypendium trwa 1 rok i nie może zostać przedłużone lub odnowione.
6. Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych oraz niewystarczających osiągnięć akademickich podczas pobytu na stypendium w uczelni goszczącej.
7. Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
8. Stypendysta jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyżywienia oraz opłat związanych z zużyciem prądu, gazu, wody w miejscu zakwaterowania oferowanym przez uczelnię goszczącą podczas pobytu na stypendium.

 

This entry was posted on czwartek, Luty 25th, 2016 at 07:26 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann