BWZ

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne Erasmus+ STA 2017/2018

wtorek, Kwiecień 25th, 2017

Zasady_kwalifikacji 2017/2018

Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2017
Formularz-zgłoszeniowy-STA-2017-2018

Oświadcz_o_sposobie_przekazania_stypendium
Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus
Wniosek_wyjazdowy-_Skierowanie
Proponowany wzór Confirmation_STA_Erasmus+ (Wymagany na papierze firmowym uczelni przyjmującej)

Stypendia rządu włoskiego na rok akademicki 2017/2018

poniedziałek, Kwiecień 3rd, 2017

Ambasada Włoch informuje o możliwości ubiegania się o stypendia rządu włoskiego na rok akademicki 2017/2018 przez studentów zagranicznych.

Stypendia rządu włoskiego

W przypadku pytań, proszę o bezpośredni kontakt z Ambasadą:

Barbara Rejmak

Cancelleria Diplomatica

 tel.  +48 22 826 34 71-4 int. 226

e-mail: barbara.rejmak@esteri.it 

Ambasciata d’Italia

Plac J.H. Dąbrowskiego 6

00-055 Varsavia

Konferencja Eastern Europe vis-a-vis. Global Challenges

czwartek, Marzec 16th, 2017

The Centre for East European Studies of the University of Warsaw (STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW) is organizing the Warsaw East European Conference, Fourteenth Annual Session, to be held in Warsaw, July 10-13, 2017

http://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/Call-for-Papers-2017s.pdf

Deadline for paper proposals: May 15, 2017

Below we present a list of general topics of the Conference:

• Authoritarianism
• Borders
• Civil Society, Rule of Law
• Communism, Post-Communism
• Culture • Deportations
• East vs. West
• Eastern Partnership
• Economy, Economic Transformation
• Energy Security, NATO, Regional Security
• Globalization
• History and Contemporary Problems
• Imperialism, neoimperialism
• Minorities
• Nations, Nationalities, National Conflicts, Nation Building
• NGOs
• Religion
• Conflict of Historical Memories in the Region
• Transformation, Democratization
• West in the Post-Communist World
and others

APPLICATION FORMS & PAPER PROPOSALS APPLICATION FORMS as well as PAPER PROPOSAL FORMS, ABSTRACT SUBMISSION AND ACCOMMODATION ISSUES are handled by the Internet Registration System found at: www.studium.uw.edu.pl/weec ( from February 1, 2017).
Please follow instructions found on the site in filling in the correct forms. Please note that participants with individual papers will be brought together into panel groups.

THE PAPER PROPOSALS, full papers and their abstracts must be written in English. However, the Conference organizers will allow some presentations in the panels to be delivered in Polish, on condition that a comprehensive written summary or the entire text in English is made available to the audience and the organizers. The Programme board (conf.studium@uw.edu.pl) must be informed earlier (no less than 1 month in advance). PANEL PROPOSAL We are ready to consider other subjects of presentation broadly reflecting the main theme of the Conference. Panels may be proposed under these conditions: 1. the theme of the panel has to reflect the main theme of the Conference, 2. the applicant proposing the panel must guarantee 3 – 4 participants, 3. the applicant or one of the participants has to be the Chair of the proposed panel. Furthermore, if the conditions are fulfilled, a discussant can also be assigned to the panel. Proposals are to be submitted directly to the secretary of Programme board on conf.studium@uw.edu.pl

LOCATION THE CONFERENCE will be held in the Old University Library building at the University of Warsaw historical main campus, in the historical centre of Warsaw, at 26/28, Krakowskie Przedmieście Street.

SCHEDULE THE CONFERENCE will begin on Monday, July 10 at 11 AM, and end on Thursday July 13 at 6 PM, 2017. Further information concerning schedules will be delivered to registered participants by email and the registration system

 

Oferta stypendialna Mizuta Scholarship, Japonia – 2016/17

środa, Marzec 15th, 2017

Studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na studia do Japonii w roku akademickim 2017/18 zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Mizuta Scholarship.

Dokumenty do pobrania:
2017 Mizuta Scholarship Terms and Conditions
2017 Mizuta Scholarship Application

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2017r.

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 07.04.2017 r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 7A.
1) Wniosek Aplikacyjny – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) List motywujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łodzkiego
3) List motywacyjny
4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ.

Komplet dokumentów wszystkich kandydatów będzie wysłany centralnie z Uniwersytetu Łódzkiego do 16.04.2017 r. w wersji mailowej:
Email: cie@jiu.ac.jp

Nadesłane dokumenty studentów UŁ zostaną zweryfikowane i ocenione przez Josai University Educational Corporation w konsultacji z Ambasadą RP w Tokio, pod kątem motywacji studenta do udziału w programie, korzyści płynących z wyjazdu na studia do Japonii, dotychczasowych wyników w nauce, znajomości języka japońskiego, kierunku studiów, liczby zgłoszeń z uczelni i innych kryteriów.

Ostateczne wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na roczne studia w ramach Mizuta Scholarship zostaną przekazane studentom UŁ za pośrednictwem BWZ UŁ na przełomie maja/czerwca 2017r. 

Kryteria ubiegania się o wyjazd stypendialny do Japonii w ramach Mizuta Scholarship
1. Student UŁ ma możliwość ubiegania się o wyjazd na roczne  studia w ramach Mizuta Scholarship na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):
Josai University (JU):
Faculty of Business Administration
Faculty of Contemporary Policy Studies
Josai International University (JIU):
Faculty of International Humanities

Student przyjmuje do wiadomości, że może zostać zakwalifikowany na inny wydział niż preferowany.

2.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w większości w języku japońskim. Faculty of International Humanities na Josai International University ma możliwość przygotowania zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim.

3. O udział w wyjeździe stypendialnym do jednej z ww. uczelni w Japonii mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:
– aktualnie realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na UŁ;
– posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
– otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
– wyrażają zgodę na rozpoczęcie rocznych studiów w jednej z ww. uczelni w Japonii od września 2017r.
– zobowiązują się do uczestnictwa w oficjalnych wydarzeniach takich jak konferencje, spotkania organizowane przez Josai University and Josai International University związane z promocją współpracy Japonii z krajami z grupy Wyszehradzkiej;
– wyrażają zgodę na zostanie poproszonym o zostanie mentorem i uczenie języka polskiego

 

Zasady otrzymania Mizuta Scholarship
1. Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i opłaty za studia w uczelni goszczącej.
3. Stypendysta jest zwolniony z opłat za zakwaterowanie na uczelni goszczącej w okresie rocznego pobytu na stypendium.
4. Strona japońska wypłaca stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania na stypendium w kwocie równoważnej 50 000 jenów na miesiąc przez okres 1 roku (kwota może ulec zmianie).
5. Stypendium trwa 1 rok i nie może zostać przedłużone lub odnowione.
6. Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych oraz niewystarczających osiągnięć akademickich podczas pobytu na stypendium w uczelni goszczącej.
7. Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
8. Stypendysta zobowiązany jest do zakupu materiałów dydaktycznych, których przybliżony koszt wynosi 30 000 jenów/semestr.
8. Stypendysta jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyżywienia oraz opłat związanych z zużyciem prądu, gazu, wody w miejscu zakwaterowania oferowanym przez uczelnię goszczącą podczas pobytu na stypendium (koszt 10 000 jenów miesięcznie).

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018

poniedziałek, Styczeń 23rd, 2017

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

 

Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

broszura-bgf-2017-2018 french-governement-scholarships-2017-2018 komunikat-prasowy-stypendia-rzadu-francuskiego

broszura-bgf-2017-2018

Kontakt:

Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce

science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr  (Fr./Eng.)

 

Informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego (BGF):

http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Wizyta Delegacji z Uniwersytetu Syczuańskiego 15.12.2016r.

piątek, Grudzień 16th, 2016

W czwartek, 15 grudnia 2016r. Uniwersytet Łódzki gościł Przedstawicieli Uniwersytetu Syczuańskiego.

sichuan-university-1

W spotkaniu udział wzięli:

Mr. Yan Shijing – Vice Rector, International
Mr. Guan Ping – Deputy Director, International Office
Ms. Lan Liqiong – Deputy Director of Academic Office for Undergraduates and Teaching Quality
Mr. Li Kun – Deputy Director, Social Sciences Developmen Office
Ms. Renwen – Vice Dean, School of Foreign Languages & Cultures Studies
Mr. Deng Xiang – Vice Dean, School of Economics
Ms. Zhang Qi Meichen – Coordinator for Incoming International Students, Intertnational Office
Prof. P. Starosta – Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ
Prof. G. Urbanek – Prorektor ds. ekonomicznych UŁ
Prof. S. Cieślak – Prorektor ds. kształcenia UŁ
Prof. T. Cieślak – Prorektor ds. studenckich UŁ
Prof. D. Mierzejewski – kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ
Prof. A. Kurczewska – Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Prof. T. Czapla – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
Roman Tarnowski – Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

sichuan-university-3 sichuan-university-2

Goście odwiedzili także Wydział Zarządzania
https://www.flickr.com/photos/138241519@N02/albums/72157674013885053

Konkurs dotacyjny w obszarze edukacja na polsko-niemieckie projekty

środa, Grudzień 14th, 2016

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram:

– Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.

– Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

– Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

– Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

 

Zasady finansowania projektu:

– Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł (6.800 euro), maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł (18.300 euro)

– Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

 

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

– wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich;

– wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich;

– skuteczność i trwałość;

– popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach;

– zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych;

– możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;

– w przypadku projektów związanych z  nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?

– w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?

– wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji;

– umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń;

– umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Frederic Schulte mailto:frederic.schulte@fwpn.org.pl

  1. Zielna 37

00-108 Warszawa

tel.: + 48 22 338 62 00

fax: + 48 22 338 62 01

www.fwpn.org.pl

fwpn@fwpn.org.pl

 

 

 

3 semester LL.M. program “International Human Rights and Humanitarian Law” at the European-University Viadrina Frankfurt (Oder)

wtorek, Grudzień 13th, 2016

flyer-master-ihl-pdf-ll-m-international-human-rights-and-humanitarian-law

This postgraduate program offers advanced study of the international protection of fundamental human rights. General human rights protection in times of both – peace and war – is integrated with the special protection of rights provided in situations of armed conflict (under international humanitarian law). The program embraces the full range of international law responses to challenges to human rights and of the systems of individual protection in diverse political, social, economic, geographical and military situations.

The LLM program prepares graduates for career opportunities in policy making, international, public and governmental service, public and private legal practice, work in NGOs, academic teaching and research, and in the military, defence and policing sectors.

The language of instruction is English.

Deadline for Applications for the Summer Semester 2017: 31 December 2016 (if visa is needed) / 15 February 2017 (if no visa is needed)
https://www.rewi.europa-uni.de/master-ihl

The LL.M. “International Human Rights and Humanitarian Law” will take place in the heart of Europe, at the border between Poland and Germany at the Viadrina in Frankfurt (Oder), Germany. Next intake dates are April 2017 and October 2017/18.

Contact Us: 

Via E-Mail: admi-master-ihl@europa-uni.de

Via Phone: 0049 335 5534 2626

Visegrad Scholarship Program_Call for applications for students from Poland

wtorek, Grudzień 13th, 2016

The International Visegrad Fund is once again offering Master’s and Post-Graduate scholarships to students from Poland for study/research projects at universities in Central Europe in the length of 1 to 4 semesters.

Scholarship amounts to €2,300 per semester. The deadline for applications is January 31, 2017.

All information necessary to apply for the scholarship can be found at http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program

v4_stipendia_2017-a

Harmonogram wypłat stypendium RP w roku akademickim 2016/2017

wtorek, Październik 25th, 2016

Harmonogram wypłat stypendium RP w roku akademickim 2016/2017

M-C Data przelewu UŁ do Banku
PAŹDZIERNIK 07.10.2016
LISTOPAD 04.11.2016
GRUDZIEŃ 02.12.2016
STYCZEŃ 04.01.2017
LUTY 03.02.2017
MARZEC 03.03.2017
KWIECIEŃ 04.04.2017
MAJ 05.05.2017
CZERWIEC 02.06.2017
LIPIEC 07.07.2017
SIERPIEŃ 04.08.2017
WRZESIEŃ 08.09.2017

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann