BWZ

Koordynatorzy ECTS

 UCZELNIANY KOORDYNATOR ds. ECTS:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski
dyżur: środa 10.30 – 11.30

ul. Uniwersytecka 3, BWZ pok. 6
tel. 42 635 40 36
e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl

 

Koordynatorzy Wydziałowi ds. ECTS

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 

dr Tomasz Kowalczyk
dyżur: czwartek 10:00-11:30, pok. Neu 7
Katedra Neurobiologii
ul. Pomorska 141/143
tel. 42 665 56 81
e-mail: tomasz.kowalczyk1@biol.uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ CHEMII

prof. dr hab. Jarosław Romański
dyżur: środa 12.00 – 14.00, p.3.010
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
ul. Tamka 12
tel. 42 635 57 69
e-mail: romanski@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Kierunek studiów:
Ekonomia (1 i 2 stopień) oraz Ekonomia w języku angielskim (1 i 2 stopień), (ECONOMICS 1 st cycle; ECONOMICS 2 nd cycle)
dr Agnieszka Drzymała
dyżur: czwartek 16:45-18:20, pokój A-318
e-mail: agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Socjologia, Praca Socjalna
dr Marcin Gońda
dyżur: czwartek 15:00-16.30, pok. 221
tel. (42) 635 52 570
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Bankowość i Finanse cyfrowe, Finanse i Rachunkowość, Rynek Finansowy
dr Radosław Witczak
dyżur: piątek godz. 16.00-17.30  sala T405
pokój T-405
tel. 42 635 50 07
e-mail: radoslaw.witczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Logistyka
mgr Maciej Jewczak
dyżur: środa 9.45-11.15, pokój E-119
e-mail: maciej.jewczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka Gospodarcza, Informatyka, Informatyka i Ekonometria
dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
dyżur: wtorek w godz. 9.30-11.00 w pierwszej połowie semestru, środa w godz. 8.30-10.00 w drugiej połowie semestru
pok. A8
e-mail: katarzyna.bolonek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Ekonometria i analiza danych
dr Małgorzata Misztal
dyżur: 1/2 sem. (A – do końca listopada) – piątek, 11.15-12.45, 1/2 sem. (B) – wtorek, 16.30-28.00
pok. B7
tel. 42 635 5178
e-mail: malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: EkoMiasto, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje i Nieruchomości, Rewitalizacja Miast
dr Jagoda Guz
dyżur:  środa 11:30-13, pokój B305
tel. 42 635 53 51
e-mail: jagoda.guz@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Finanse Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
dr Ewa Feder-Sempach
dyżur: środa 15:00-16:30, pokój C-217
e-mail: ewa.feder@uni.lodz.pl 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Kierunek studiów: filologia angielska
dr Monika Kopytowska
Zakład Pragmatyki Językowej
ul. Pomorska 171/172, pok. 3.54
e-mail: monika.kopytowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia germańska
dr Elżbieta Tomasi-Kapral
Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Literatury Niemieckojęzycznej
dyżur: wtorek godz. 11:30 – 13:00, p.4.105
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 54 22
e-mail elzbieta.kapral@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia polska, logopedia
dr Iwona Dembowska-Wosik
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
dyżur: poniedziałki 10-11:30, pok. 3.89.
ul. Pomorska 171/173
tel. (42) 635 68 41
e-mail: iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: italianistyka
dr Agnieszka Woch
dyżur: wtorek 16.50-17.50, pok. 4.53, środa 7.40-8.10, sala 1.13
ul. Pomorska 171/173,
tel. 42 665 51 40 (50)
e-mail: agnieszka.woch@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia romańska
dr Andrzej Napieralski
dyżur: wtorek 9:00 – 9:45, środa 7:15 – 8:00, pok. 4.53
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 51 40
e-mail: andrzej.napieralski@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia rosyjska
dr Krystyna Ratajczyk
Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
dyżur: środa 16.45-18.15, p. 4.81
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 07
e-mail: krystyna.ratajczyk@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Agata Kawecka
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: środa 10.00-10.45 pok. 4.73
czwartek 10.00-10.45, pok. 4.73
(do 30.11.2019, później – konsultacje po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu) ul. Pomorska 171/173 tel. 42 665 53 65
e-mail: agata.kawecka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Małgorzata Skowronek
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: : środa 11.30-12.30, pok. 4.72
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 6655362
e-mail: malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa
dyżur: październik 13.10.2017 i 20.10.2017
godzina 13.15-14.15, p.4.67
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 74
e-mail: adriana.g@wp.pl

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak
(fil. polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo)
Katedra Dramatu i Teatru UŁ
Pomorska 171/173, pok. 3.11
dyżur: poniedziałek 9.00-10.00
karolina.prykowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia hiszpańska
dr Marta Pawlikowska
dyżury: poniedziałek 15.15-16.45. środa 16.45 -17.30, pok. 4.40
Katedra Filologii Hiszpańskiej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: marta.pawlikowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: dziennikarstwo
Joanna Bachura-Wojtasik
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dyżur: czwartki godz. 8.45 – 9.45
ul. Pomorska 171/172
e-mail: joanna.wojtasik@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dr Zbigniew Gruszka
dyżur:  środa 15.00.-16.30, pok. 2.13
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

Kierunek studiów: archeologia
dr Olgierd Ławrynowicz
dyżur:
tel.: 42 665 56 85
e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: etnologia
dr Monika Kujawska
Zakład Antropologii Kulturowej
tel.:
e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filozofia
prof. dr hab. Janusz Maciaszek
dyżur: wtorki 10.00 – 12.30, sala 115 (I piętro),
ul. Lindleya 3/5.
tel/fax: 42 635 61 34
e-mail: januszm@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: historia
dr Bartosz Kaczorowski
dyżur:
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27a
tel.: 42 635 60 98
e-mail: bartoszkaczorowski@wp.pl

Kierunek studiów: historia sztuki
dr Agnieszka Świętosławska
Instytut Historii Sztuki
ul. Narutowicza 65
dyżur: poniedziałek 15.15-16.00, wtorek 9.45-10.30, sala 202
e-mail: agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

dr hab. Krzysztof Warda
Katedra Fizyki Ciała Stałego
ul. Pomorska 149/153, p. B523
dyżur: wtorek, czwartek 12.00-13.00
telefon: 42 635-56-98
e-mail: krzysztof.warda@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kierunek studiów: matematyka, informatyka
dr Dorota Klim
dyżur: wtorek 10.15-12.15
tel.: +48 42 635 59 15,
e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327.

 

Kierunek studiów: matematyka
dr Rafał Zduńczyk
dyżur: czwartek 14-15:30, p. B207
Katedra Funkcji Rzeczywistych
e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl
https://www.math.uni.lodz.pl/~rafal/

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Kierunek studiów: geografia
dr Anna Majchrowska
dyżur: czwartek 14-16, p. 135N
Katedra Geografii Fizycznej
ul. Narutowicza 88
tel.: 42 665 59 38
e-mail: anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: turystyka i rekreacja
dr Tomasz Napierała
dyżur:pok. 211
Zakład Geografii Hotelarstwa
ul. Kopcińskiego 31
tel.: 42-635-45-67
e-mail: tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna i studia międzywydziałowe WNG i WZ
dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
dyżur: poniedziałek 12:00-13:00, środa 10:00-11:00, pok. 105
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
ul. Kopcińskiego 31
tel.: 42-635-45-64
e-mail: katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek studiów: psychologia
dr Joanna Witkowska
dyżury: wtorek 13.45. – 15.30, pok. 205B
Instytut Psychologii
ul. Smugowa 10/12
tel.:     42 665 55 87
e-mail: joanna.witkowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: pedagogika
dr Aleksandra Sieczych-Kukawska
dyżur: czwartek 10.00-12.00,
ul. Pomorska 46/48, pokój nr 203, budynek b
e-mail: aleksandra.sieczych@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Anna Czaplińska
dyżur: dyżur: środa 12:00-13:30, pok. 2.15
Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego
ul. Kopcińskiego 8/12
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl
tel.:    42 665 63 54
https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/anna-czaplinska.html

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

dr Agata Włodarska-Frykowska
Katedra Systemów Politycznych
Room 0.5 address: Składowa 43
dyżury:  Monday: time: 12:00-12:45 (7 and 14 October); Thursday: time: 12:15-13:00 ( 17, 24, 31 October)
e-mail: agata.wlodarska@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość,Rachunkowość, Management and finance, Finanse i Inwestycje
dr Jan Michalak
dyżur: wtorki 11.30-13.00 p.251
e-mail: jan.michalak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Zarządzanie, Marketing, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami
dr Małgorzata Kołodziejczak
dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Logistyka, Business Management
dr Agata Rudnicka-Reichel
dyżur:  7.10-11.10: 9.30-15.30 pokój 19, 14.10: 9.30-12.00 pokój 19. Po tym terminie konsultacje odbywać się będą: Środa 11.30 – 12.15 pokój 330, Czwartek 12.20 – 13.05 pokój 330
ul. Matejki 22/26
tel.: 42 635 62 81
e-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka biznesu
dr Paweł Kuźbik
e-mail: 
pawel.kuzbik@uni.lodz.pl

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Pełnomocnik ds. programu ERASMUS+
dr Grażyna Zygadło
Katedra Amerykanistyki i Mediów Masowych;
Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
ul. Narutowicza 59, pokój 202
dyżur: wtorek 13:00 – 13:45, środa 12:30 – 13:30
telefon: 42 635 42 54
grazyna.zygadlo@uni.lodz.pl


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann