BWZ

Koordynatorzy ECTS

 UCZELNIANY KOORDYNATOR ds. ECTS:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski
dyżur: środa 9.45 – 10.45

ul. Uniwersytecka 3, BWZ pok. 6
tel. 42 635 40 36
e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl

 

Koordynatorzy Wydziałowi ds. ECTS

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 

dr Tomasz Kowalczyk
dyżur: czwartek 10:00-11:30, pok. Neu 7
Katedra Neurobiologii
ul. Pomorska 141/143
tel. 42 665 56 81
e-mail: tokowal@biol.uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ CHEMII

prof. dr hab. Jarosław Romański
dyżur: środa 12.00 – 14.00, p.3.010
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
ul. Tamka 12
tel. 42 635 57 69
e-mail: romanski@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Kierunek studiów: Logistyka, Polityka Społeczna
mgr Michał Sobczak
dyżur: poniedziałek 17:0-18:30, pokój T-210
tel. 42 635 50 04
e-mail: michal.sobczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Ekonomia (Ekonomia, Economics, Ekonomia Ekobiznes, Economics and International Business)
dr Agnieszka Drzymała
dyżur: czwartek 16:45-18:20, pokój A-318
e-mail: agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Socjologia, Praca Socjalna,
dr Marcin Gońda
dyżur: poniedziałek godz. 11.30-13.00, pokój A221
tel. (42) 635 52 570
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Bankowość i Finanse cyfrowe, Finanse i Rachunkowość, Rynek Finansowy
dr Radosław Witczak
dyżur: poniedziałek godz. 11.45-13.15
pokój T-405
tel. 42 635 50 07
e-mail: radoslaw.witczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka Gospodarcza, Informatyka, Informatyka i Ekonometria
dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
dyżur: czwartek 13:15-15:00 Pierwsza połowa semestru), 15.00 – 16.30 (druga połowa semestru), pokój A-8
e-mail: katarzyna.bolonek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Ekonomia Miasta Zrównoważonego, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje i Nieruchomości, Rewitalizacja Miasta
mgr Maciej Jewczak
dyżur:  poniedziałek 13.00 – 15.00 (pierwsza połowa semestru), środa 9.30-11.00 (druga połowa semestru), pokój F-22
tel. 42 635 51 31
e-mail: jewczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Finanse Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
dr Ewa Feder-Sempach
dyżur: środa 15:00-16:30, pokój C-217
e-mail: ewa.feder@uni.lodz.pl 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Kierunek studiów: filologia angielska
dr Monika Kopytowska
Zakład Pragmatyki Językowej
ul. Pomorska 171/172, pok. 3.54
e-mail: monika.kopytowska@gmail.com
Office hours during exam session, in July and in September:
Tuesday, 18/6   12-13  3.54A
Wednesday, 19/6   12-14  3.54A
Wednesday, 26/6   12-14  3.54A
Wednesday, 27/6   12-14  3.54A
Wednesday, 3/7   12-14  3.54A
Wednesday, 10/7   12-14  3.54A
Wednesday, 11/9   12-14  3.54A
Wednesday, 18/9   12-14  3.54A

Please note I will not be available between 1 August and 8 September, even via email.

Kierunek studiów: filologia germańska
dr Elżbieta Tomasi-Kapral
Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Literatury Niemieckojęzycznej
dyżur: środa godz. 15.15-16.45, p.4.105
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 54 22
e-mail elzbieta.kapral@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia polska, logopedia
dr Iwona Dembowska-Wosik
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
dyżur: środa 11:45- 13:15, pok. 3.89.
ul. Pomorska 171/173
tel. (42) 635 68 41
e-mail: iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: italianistyka
dr Agnieszka Woch
dyżur: wtorek 11.45-13.15, pok. 4.53
ul. Pomorska 171/173,
tel. 42 665 51 40 (50)
e-mail: agnieszka.woch@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia romańska
dr Andrzej Napieralski
dyżur: piątek 10:00-11:30, pok. 4.53
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 51 40
e-mail: napieralski.a@op.pl

Kierunek studiów: filologia rosyjska
dr Krystyna Ratajczyk
Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
dyżur: środa 16.45-18.15, p. 4.81
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 07
e-mail: krysiarataj@poczta.onet.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Agata Kawecka
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: poniedziałek 10.00-10.45 pok. 4.73
wtorek 10.00-10.45, pok. 4.73
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 65
e-mail: agata.kawecka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Małgorzata Skowronek
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: wtorek 10.30 -12.00 pok. 4.72
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 6655362
e-mail: malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa
dyżur: październik 13.10.2017 i 20.10.2017
godzina 13.15-14.15, p.4.67
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 74
e-mail: adriana.g@wp.pl

Kierunek studiów: kulturoznawstwo
dr hab. Karolina Prykowska-Michalak
(fil. polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo)
Katedra Dramatu i Teatru UŁ
ul. Pomorska 171/173, pok. 3.1
konsultacje: poniedziałek 9.30-10.30
e-mail: kprykows@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia hiszpańska
dr Marta Pawlikowska
dyżury, pok. 4.40
Poniedziałek 11.45-13.15,
Katedra Filologii Hiszpańskiej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: marta.pawlikowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: dziennikarstwo
Joanna Bachura-Wojtasik
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dyżur: czwartki godz. 8.45 – 9.45
ul. Pomorska 171/172
e-mail: joanna.wojtasik@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dr Zbigniew Gruszka
dyżur:  środa 15.00.-16.30, pok. 2.13
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

Kierunek studiów: archeologia
dr Olgierd Ławrynowicz
dyżur:
tel.: 42 665 56 85
e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: etnologia
dr Inga Kuźma
Zakład Antropologii Kulturowej
tel.: 42 635 61 58
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filozofia
prof. dr hab. Janusz Maciaszek
dyżur: piątek 9:00-10:00, sala 13
Katedra Logiki i Metodologii Nauk
ul. Kopcińskiego 16/18
tel/fax: 42 635 61 34
e-mail: januszm@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: historia
dr Bartosz Kaczorowski
dyżur:
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27a
tel.: 42 635 60 98
e-mail: bartoszkaczorowski@wp.pl

Kierunek studiów: historia sztuki
dr Julia Sowińska- Heim
tel.: 42 665 59 78
e-mail: julia.sowinska@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

dr hab. Krzysztof Warda
Katedra Fizyki Ciała Stałego
ul. Pomorska 149/153, p. B523
dyżur: wtorek, czwartek 12.00-13.00
telefon: 42 635-56-98
e-mail: warda@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kierunek studiów: matematyka, informatyka
dr Dorota Klim
dyżur: pok. A 327.
tel.: +48 42 635 59 15,
e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327.

 

Kierunek studiów: matematyka
dr Rafał Zduńczyk
dyżur:
Katedra Funkcji Rzeczywistych
e-mail: rafal@math.uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Kierunek studiów: geografia
dr Anna Majchrowska
dyżur: wtorek 12:30-13:30, p.143
Katedra Geografii Fizycznej
ul. Narutowicza 88
tel.: 42 665 59 38
e-mail: majchrow@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: turystyka i rekreacja
dr hab. Szymon Marcińczak
dyżur:
Zakład Urbanizacji Przestrzeni
e-mail: szymmar@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna i studia międzywydziałowe WNG i WZ
mgr Agnieszka Ogrodowczyk
dyżur: poniedziałek 12:00-14:00, pok.302
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
ul. Kopcińskiego 31
tel.: 42 635 45 73
e-mail: aogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek studiów: psychologia
dr Joanna Witkowska
dyżury: środa 12-14, pok. 205B
Instytut Psychologii
ul. Smugowa 10/12
tel.:     42 665 55 87
e-mail: joanna.witkowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: pedagogika
dr Piotr Soszyński
dyżur: poniedziałek, godz. 14:00-15:30, pok. 207
Zakład Teorii Wychowania
ul. Pomorska 46/48, budynek B
e-mail: p.soszynski@wp.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Kierunek studiów: prawo, administracja
dr Anna Czaplińska
dyżur: środa 15:15-16:15, pok. 2.36
Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego
ul. Kopcińskiego 8/12
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl
tel.:     42 665 63 54

  • http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/pracownik-info?prac=295
  • http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/katedry-i-zaklady/katedra-europejskiego-prawa-konstytucyjnego/aktualnosci

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

dr Agata Włodarska-Frykowska
Katedra Systemów Politycznych
ul. Lindleya 3/5, pokój 110
dyżury: wtorek: 11.06, 13:00-14:00, 25.06, 9: 00-10:00; piątek 7.06, 14.06, 28.06 – 11: 30-12: 30
lipiec – wtorek 9:30-11 (2.07, 9.07, 16.07)
e-mail: agata.wlodarska@uni.lodz.pl

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość,Rachunkowość, Management and finance, Finanse i Inwestycje
dr Jan Michalak
dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
e-mail: jmichal@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Zarządzanie, Marketing, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami
dr Małgorzata Kołodziejczak
dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
e-mail: mkolodziejczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Logistyka, Business Management
dr Agata Rudnicka-Reichel
dyżur:
ul. Matejki 22/26
tel.: 42 635 62 81
e-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka biznesu
dr Paweł Kuźbik
e-mail: 
pawel.kuzbik@uni.lodz.pl

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
Pełnomocnik ds. programu ERASMUS+
dr Grażyna Zygadło
Katedra Amerykanistyki i Mediów Masowych;
Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
ul. Narutowicza 59, pokój 202
dyżur: wtorek 13:00 – 13:45, środa 12:30 – 13:30
telefon: 42 635 42 54
grazyna.zygadlo@uni.lodz.pl


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann