BWZ

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

W ramach  MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG i NORWESKIEGO MECHANIZMU    FINANSOWEGO powołano Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,  inicjatywę wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników.

Główne cele FSS:

  • poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń;
  • promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami;
  • promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.

W ramach II edycji FSS można realizować 4 działania:
1. Wizyty Przygotowawcze
2. Mobilność Studentów i Pracowników – koordynacja w BWZ UŁ
3. Współpraca Instytucjonalna
4. Rozwój Polski Uczelni

Warunki rekrutacji na UŁ

Rekrutacja na wyjazd na studia i praktyki dla studentów UŁ oraz na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników UŁ w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy odbywa się równocześnie z rekrutacją na poszczególne wyjazdy w ramach Programu Erasmus+. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków FSS przyznanych UŁ na dany rok akademicki, dopuszcza się możliwość uruchomienia dodatkowej rekrutacji studentów i pracowników na wyjazdy z dofinansowaniem FSS (poza rekrutacją/kwalifikacją Erasmus+).

Podstawowe różnice pomiędzy Mobilnością Studentów i Pracowników w ramach FSS i Erasmus+:

  • inne źródło dofinansowania wyjazdów;
  • dofinansowanie przyznawane jest w PLN;
  • tylko 3 kraje realizacji mobilności;
  • inne  maksymalne  stawki grantów;
  • dodatkowe dokumenty wymagane od pracowników i studentów.

W przypadku wyjazdów pracowników i studentów z dofinansowaniem FSS dodatkowo należy wypełnić 2 ankiety on-line oraz podać nr konta w PLN.

Film podsumowujący I edycję FSS

[Źródło: strona Operatora FSS]


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann