BWZ

Po powrocie

Po powrocie

Erasmus+ 2016/17

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– Kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT)  z ewentualnymi zawartymi w nim zmianami – Changes, podpisany przez koordynatorów z UŁ i instytucji zagranicznej;

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki zagranicznej Erasmus+.  Na tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej;

– Dokument Traineeship Certificate  musi być oryginalny i podpisany  przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej;

– Złożyć ankietę stypendysty (on-line EU survey)Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego.

– Wykonać test językowy OLS po mobilności na platformie językowej OLS.

 


Erasmus+ 2014/15

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT) składający się z części – Before, After the Mobility oraz During Mobility (jeśli były wprowadzone zmiany);

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające okres zrealizowanych praktyk zagranicznych Erasmus+.  Na tym dokumencie wymaga się podania daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna instytucji przyjmującej;

– Dokument Traineeship Certificate lub Confirmation musi być podpisany przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej;

– Potwierdzenie wypełnienia raportu końcowego online przy użyciu narzędzia Komisji Europejskiej (wydruk maila). Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem studenta UŁ jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej. Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności, uwzględniana jest data z pola: ‚Data zakończenia’ na ekranie Mobilności. Link podawany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/.


LLP Erasmus 2013/14

W ciągu jednego tygodnia od powrotu z praktyki student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

Confirmation: w BWZ wymagany jest oryginał tego dokumentu z pieczęcią i podpisem z instytucji zagranicznej (nie skan, nie ksero)

Zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z oceną wystawione przez opiekuna w instytucji przyjmującej (przykładowy dokument: Transcript of Work_wzór)

– Wydruk e-maila z potwierdzeniem wypełnienia Ankiety Sprawozdawczej (login: student, hasło: erazm), bezpośredni link do ankiety: http://ankiety.frse.org.pl/users/login

UŁ zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w Suplement do Dyplomu.

Gdy student już całkowicie rozliczy się z wyjazdu na praktykę z BWZ, może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. W tym celu należy wypełnić i wydrukować Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży oraz załączyć do niego bilet/fakturę/rachunek, który jest dowodem zrealizowania wyjazdu z Polski do kraju odbywania praktyki (oraz w drugą stronę).

Do pobrania:

Confirmation

Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży – praktyki


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann