BWZ

Przed wyjazdem 2020/21

Aktualnie Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ informuje uczelnie zagraniczne o studentach UŁ nominowanych na wymianę studencką Erasmus+/Edukacja na rok 2020/21. Nominacje będą wysyłane w kwietniu i maju 2020 roku.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne władze UŁ podjęły decyzję o zawieszeniu wyjazdów zagranicznych studentów UŁ do odwołania. O zmianach w powyższej kwestii będziemy informować studentów UŁ, jeśli zapadną takie decyzję na UŁ.

Student UŁ, który został zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja w roku akademickim 2020/21 może zacząć kompletować dokumenty, które będzie musiał samodzielnie wysłać/przesłać w wersji elektronicznej lub pocztą do uczelni zagranicznej. Uczelnie partnerskie po otrzymaniu podstawowych informacji nt. nominowanych studentów UŁ najczęściej przesyłają powitalne maile z pakietem informacji odnośnie terminów i wymaganych dokumentów. Zazwyczaj student zakwalifikowany na wymianę proszony jest o zarejestrowanie się w systemie online uczelni zagranicznej lub/i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej lub papierowej.

Najczęściej student jest proszony o przesłać poniższych dokumentów:
– application/registration form,
Learning Agreement for Studies (Before the mobility) – wzór UŁ; wiele uczelni posiada swój wzór LAS lub też student jest proszony o wypełnienie LAS przy użyciu Online LA. Wskazówki jak wypełnić LAS.
LAS musi być uzgodniony i zaakceptowany przez studenta, Koordynatora ECTS z UŁ i przedstawiciela uczelni zagranicznej.
– Transcript of Records tj. wykaz dotychczasowych ocen studenta, który jest do pobrania z Dziekanatu macierzystego Wydziału studenta i wymaga podpisu Dziekana lub pracownika Dziekanatu,
– potwierdzenie znajomości jęz. obcego (może to być kopia oficjalnego certyfikatu językowego, zaświadczenie od lektora, wynik testu sprawności językowej OLS, który musi wypełnić każdy student uczestniczący w programie Erasmus+ przed rozpoczęciem mobilności). Dostęp do testów OLS będzie nadany studentom UŁ, jak tylko UŁ otrzyma licencję do testów dla osób zakwalifikowanych na mobilność na rok 2020/21),
– kopia ubezpieczenia zdrowotnego,
– list motywacyjny,
– inne dokumenty, specyficzne dla danej uczelni zagranicznej.

Powitalny email nie jest równoznaczny z listem/emailem akceptacyjnym, który zostaje wysłany zazwyczaj po weryfikacji przez uczelnię zagraniczną nadesłanych przez studenta dokumentów w określonym terminie.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia Erasmus+/Edukacja na rok 2020/21 i nie dostałeś żadnej wiadomości od uczelni zagranicznej, obowiązkowo sprawdź na stronie partnerskiej uczelni dedykowanej przyjeżdżającym studentom wymiany Erasmus+ informacje nt. wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów oraz zacznij kompletować dokumenty. W zależności od terminu rozpoczęcia roku akademickiego 2020/21 w danej uczelni, semestru wyjazdu, liczby przyjeżdżających studentów, obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID19, termin nadsyłania dokumentów/wypełnienie aplikacji w systemie uczelni zagranicznej jest różny (najczęściej od kwietnia do lipca przy mobilnościach rozpoczynających się w sem. zimowym).

Obowiązkowo zapoznaj się z Kartą_Studenta_Erasmusa_PL na 2018.

BWZ UŁ może wystawić potwierdzenie przyznania wyjazdu na częściowe studia w ramach programu Erasmus+, jeśli uczelnia zagraniczna wymaga od przyjeżdżającego studenta UŁ dostarczenia takiego dokumentu. Aktualnie z uwagi na pracę zdalną na UŁ, pracownik BWZ UŁ może przesłać mailowe potwierdzenie przyznania wyjazdu.

Wzór potwierdzenia:
Potwierdzenie-przyznania-wyjazdu-angielski


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann