BWZ

Stypendia CEEPUS Freemover 2014/15

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS.

Do aplikacji należy dołączyć:
1) zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance”)
2) dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation”)
3) zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)
4) krótki opis/plan pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Minimalny okres pobytu: studenci 3 miesiące; nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.

Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki – w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie  powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

New Freemover Procedures from 2012/13
From 2012/13 on there are two important new regulations both for students and for teachers: There are two different workflows now:
1) “Old Workflow”- you can upload your documents before you submit your application. Countries: Albania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Prishtina
2) “New Workflow” – you should only upload your documents AFTER having received a mail by the system asking you to do so. You will receive this notifier only after the host NCO has sent your application to a second round of the selection procedure. Note that the notifier is not an award!

Please bear in mind that the dates on your uploads must not be earlier than the date of the notifier. Reason: the whole idea behind this new workflow is to minimize the workload of potential hosts universities (as well as your home universitiy ), the idea being that letters should only be asked of them if there is a chance of obtaining a CEEPUS grant. Countries: Austria, Bosnia-Herzegovina, Czech Republic, Slovakia

Freemover Teachers have to upload a letter with their planned teaching assignments, signed by the head of the department of the participating unit at the host institution. You can download the necessary form from your mobility desktop. Technically you can submit more than one application for the same period, but note that you might have less chances if you do that! NCOs can view all your applications and decide that you are not serious about their country/a specific University!

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS.

Polskie Biuro CEEPUS – National CEEPUS Office Poland 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30, ceepus@buwiwm.edu.pl

This entry was posted on środa, Wrzesień 10th, 2014 at 13:20 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann