BWZ

Oferta stypendialna Mizuta Scholarship, Japonia – 2015/16

Zapraszamy studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na studia do Japonii w roku akademickim 2015/16 do zapoznania się z ofertą stypendialną Mizuta Scholarship.

Dokumenty do pobrania:
Scholarship Application (2015)
Scholarship Terms and Conditions (Poland)

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2015r.

Student kompletuje następujące dokumenty i składa je wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 24.03.2015r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 10.
1) Application Form – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) Recommendation Letters from two teachers of home university
3) Application Essay
4)Transcript of academic records from students’ home university (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ.

Komplet dokumentów wszystkich kandydatów będzie wysłany centralnie z Uniwersytetu Łódzkiego do końca marca 2015 r. w wersji mailowej i następnie niezwłocznie w wersji papierowej na poniższy adres:
Center for International Education
Josai International University
1 Gumyo, Togane, Chiba 283-8555, Japan
Email: cie@jiu.ac.jp
Tel: +81-475-55-8810

Nadesłane dokumenty studentów UŁ zostaną zweryfikowane i ocenione przez Josai University Educational Corporation w konsultacji z Ambasadą RP w Tokio, pod kątem motywacji studenta do udziału w programie, korzyści płynących z wyjazdu na studia do Japonii, dotychczasowych wyników w nauce, znajomości języka japońskiego, kierunku studiów, liczby zgłoszeń z uczelni i innych kryteriów.

Ostateczne wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na roczne studia w ramach Mizuta Scholarship zostaną przekazane studentom UŁ za pośrednictwem BWZ UŁ w maju 2015r. 

Kryteria ubiegania się o wyjazd stypendialny do Japonii w ramach Mizuta Scholarship
1. Student UŁ ma możliwość ubiegania się o wyjazd na roczne  studia w ramach Mizuta Scholarship na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):
Josai University (JU):
Faculty of Business Administration
Faculty of Contemporary Policy Studies
Faculty of Economics
Josai International University (JIU):
Faculty of International Humanities
Faculty of Management & Information Sciences
Faculty of Media Studies
Faculty of Social and Environmental Studies
Faculty of Social Work Studies
Faculty of Tourism

2.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w większości w języku japońskim. Faculty of International Humanities na Josai International University ma możliwość przygotowania zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim.

3. O udział w wyjeździe stypendialnym do jednej z ww. uczelni w Japonii mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:
– aktualnie realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na UŁ;
– posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
– otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
– wyrażają zgodę na rozpoczęcie rocznych studiów w jednej z ww. uczelni w Japonii od września 2015r.

Zasady otrzymania Mizuta Scholarship
1. Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i opłaty za studia w uczelni goszczącej.
2. Strona japońska pokrywa koszty biletu lotniczego stypendysty do i z Japonii.
3. Stypendysta jest zwolniony z opłat za zakwaterowanie na uczelni goszczącej w okresie rocznego pobytu na stypendium.
4. Strona japońska wypłaca stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania na stypendium w kwocie równoważnej 50 000 jenów na miesiąc przez okres 1 roku (kwota może ulec zmianie).
5. Stypendium trwa 1 rok i nie może zostać przedłużone lub odnowione.
6. Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych oraz niewystarczających osiągnięć akademickich podczas pobytu na stypendium w uczelni goszczącej.
7. Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
8. Stypendysta jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyżywienia oraz opłat związanych z zużyciem prądu, gazu, wody w miejscu zakwaterowania oferowanym przez uczelnię goszczącą podczas pobytu na stypendium.

 

This entry was posted on piątek, Luty 27th, 2015 at 08:23 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann