BWZ

Ważne informacje – Stypendyści RP, Program im. Banacha

1.Po każdej zaliczonej sesji i uzyskaniu wpisu na kolejny rok semestr/rok studiów należy udać się do swojego Dziekanatu po ZAŚWIADCZENIE o statusie studenta i przynieść je do BWZ ((p.12, DS nr14)).  Ustawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. § 13. 5. „Wypłacanie stypendium może być zawieszone, jeżeli stypendysta nie zaliczył w terminie egzaminów przewidzianych tokiem studiów. Wznowienie wypłaty stypendium następuje w przypadku zaliczenia zaległych egzaminów przewidzianych tokiem studiów nie później niż w terminie do dnia 30 listopada.”

2. Osoby, które muszą corocznie składać Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów, proszeni są o wypełnienie tego WNIOSKU (http://www.buwiwm.edu.pl/wniosekstypen.pdf) oraz dostarczenie ZAŚWIADCZENIA o statusie studenta i aktualnej wizy lub Karty Pobytu.

3.  Każdy z Państwa kto w ostatnim czasie wyrabiał nową wizę lub Kartę Pobytu proszony jest o dostarczenie jej kopii

– Obywatele Unii Europejskiej, zobowiązani są uzyskać zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ul. Piotrkowska 103).  Udokumentowanie posiadania dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP jest WYMAGANE do wypłaty stypendium. Nie dostarczenie tego dokumentu może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 4. Studenc 3-go roku studiów licencjackich, których SKIEROWANIE obejmuje jedynie studia licencjackie powinni terminowo zaliczyć ostatni roku studiów i zdać egzamin licencjacki w czerwcu.  Corocznie do 20 września każdego roku,  należny złożyć  wniosek o przyznanie stypendium na studia 2-go stopnia. Termin ten jest obowiązkowy i nieprzekraczalny. Jeśli ktoś nie złoży kompletu dokumentów do tego dnia, to musi liczyć się z nieodwołaną i negatywną decyzją o nieprzyznaniu stypendium. Do wniosku będzie trzeba dołączyć:

– dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia,

– kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,

– dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia – drugiego stopnia bez określania przez uczelnię warunków finansowych studiów.

 5.  W semestrze letnim , studenci 3-go roku studiów licencjackich i 2-go roku studiów magisterskich mogą ubiegać o zasiłek (360 zł) na pisanie pracy licencjackiej/magisterskiej. W tym celu należy napisać indywidualne podanie i   umotywować swoją prośbę możliwie jak najbardziej wyczerpująco. Podania będą wysłane do BUWiWMu za pośrednictwem BWZ w semestrze letnim.

6 Osoby, które w czasie wakacji nie odbierają  żadnego stypendium ale muszą odbyć  bezpłatne, obowiązkowe praktyki związane z tokiem studiów, mogą ubiegać się  o  stypendium na praktyki (900 zł). Warunkiem jest dostarczenie ZAŚWIADCZENIA (wzór:  zaświadczenie-praktyki ) odbycia bezpłatnych, obowiązkowych praktyk.  Potwierdzenie powinno być wystawione na papierze firmowym z podpisem i pieczątką Kierownika lub Dyrektora instytucji, w której się miało staż. Potwierdzenie można składać do BWZ (p.12, DS nr14) w trakcie lub po odbyciu praktyk a wypłaty stypendium są zazwyczaj w październiku.

This entry was posted on wtorek, Październik 25th, 2016 at 07:28 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann