BWZ

Koordynatorzy ECTS

Pełnomocnika Rektora UŁ ds. systemu akumulacji i transferu punktów ECTS

dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski
dyżur: środa 10.30 – 11.30
ul. Uniwersytecka 3, BWZ pok. 6
tel. 42 635 40 36
e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl

Koordynatorzy Wydziałowi ds. ECTS

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 

dr Tomasz Kowalczyk
dyżur: czwartek 10:00-11:30, pok. Neu 7
Katedra Neurobiologii
ul. Pomorska 141/143
tel. 42 665 56 81
e-mail: tomasz.kowalczyk1@biol.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ CHEMII

prof. dr hab. Jarosław Romański
dyżur: środa 12.00 – 14.00, p.3.010
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
ul. Tamka 12
tel. 42 635 57 69
e-mail: romanski@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Kierunek studiów:
Ekonomia (1 i 2 stopień) oraz Ekonomia w języku angielskim (1 i 2 stopień), (ECONOMICS 1 st cycle; ECONOMICS 2 nd cycle)
dr Agnieszka Drzymała
dyżur: wtorek godz. 9.45- 11.20, pokój A-318
e-mail: agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Socjologia, Praca Socjalna
dr Marcin Gońda
dyżur: środa godz. 13.00-14.30, pok. A221
tel. (42) 635 52 570
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Bankowość i Finanse cyfrowe, Finanse i Rachunkowość, Rynek Finansowy
dr Radosław Witczak
dyżur: środa godz. 18.30 – 20.00, pokój T-405
tel. 42 635 50 07
e-mail: radoslaw.witczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Logistyka
mgr Maciej Jewczak
dyżur: piątek  13:00-14:30, pokój E-119
e-mail: maciej.jewczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka Gospodarcza, Informatyka, Informatyka i Ekonometria
dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
dyżur: wtorek w godz. 11.30-13.00 tygodnie nieparzyste, wtorek w godz. 13.00-14.30 tygodnie parzyste
pok. A8
e-mail: katarzyna.bolonek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Ekonometria i analiza danych
dr Małgorzata Misztal
dyżur: piątek, godz. 11.30-13.00 – pokój B7
tel. 42 635 5178
e-mail: malgorzata.misztal@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: EkoMiasto, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje i Nieruchomości, Rewitalizacja Miast
dr Jagoda Guz
dyżur:  poniedziałek 11:30-13:00, pokój B305
tel. 42 635 53 51
e-mail: jagoda.guz@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Finanse Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
dr Klaudia Zielińska-Lont
POW 3/5, 90-255 Łódź
tel: 42 635 55 08
e-mail: klaudia.zielinska@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Kierunek studiów: filologia angielska
dr Monika Kopytowska
Zakład Pragmatyki Językowej
dyżur: środa 12-13.30. 3.54a
ul. Pomorska 171/172, pok. 3.54
e-mail: monika.kopytowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia germańska
dr Elżbieta Tomasi-Kapral
Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Literatury Niemieckojęzycznej
dyżur: poniedziałek 11:30 – 13:00 (pok. 4.105).
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 54 22
e-mail elzbieta.kapral@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia polska, logopedia
dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173, pok 3.83
tel. (42) 665 52 14
e-mail: rafal.zarebski@uni.lodz.pl
www: http://polonistyka.uni.lodz.pl/

Kierunek studiów: italianistyka
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Woch
dyżur: środa 15.00-16.30, pok. 4.53 (zdalnie na MT po umówieniu mailowym)
ul. Pomorska 171/173,
tel. 42 665 51 40 (50)
e-mail:agnieszka.woch@filologia.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia romańska
dr Andrzej Napieralski
dyżur: poniedziałek 7:15 – 8:00, wtorek 9:00 – 9:45 w sali 4,53
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 51 40
e-mail: andrzej.napieralski@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia rosyjska
mgr Paulina Sikora-Krizhewska
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: paulina.sikora@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Agata Kawecka
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: ze względu na urlop naukowy konsultacje po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu
ul. Pomorska 171/173 tel. 42 665 53 65
e-mail: agata.kawecka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia słowiańska
dr Małgorzata Skowronek
Katedra Filologii Słowiańskiej
dyżur: : wtorek godz. 15.45-17.15 w gab. 4.72
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 6655362
e-mail: malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa
dyżur: konsultacje po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu
ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 53 74
e-mail: adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: kulturoznawstwo, filmoznawstwo
dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak

Katedra Dramatu i Teatru UŁ
Pomorska 171/173, pok. 3.11
dyżur: poniedziałek 9.00-10.00
karolina.prykowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filologia hiszpańska
dr
dyżury:
Katedra Filologii Hiszpańskiej
ul. Pomorska 171/173
e-mail:

Kierunek studiów: dziennikarstwo
Joanna Bachura-Wojtasik
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dyżur: czwartki godz. 8.45 – 9.45
ul. Pomorska 171/172
e-mail: joanna.wojtasik@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dr Zbigniew Gruszka
dyżur:  wtorek 10.00-11.00, środa 16.45-17.45, pok. 2.13
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Pomorska 171/173
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

Kierunek studiów: archeologia
dr Olgierd Ławrynowicz
dyżur:
tel.: 42 665 56 85
e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: etnologia
dr Monika Kujawska
Zakład Antropologii Kulturowej
tel.:
e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: filozofia
prof. dr hab. Janusz Maciaszek
dyżur: wtorki 12-13, środy 12-13.30, sala 115
ul. Lindleya 3/5.
tel/fax: 42 635 61 34
e-mail: januszm@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: historia
dr Bartosz Kaczorowski
dyżur:
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27a
tel.: 42 635 60 98
e-mail: bartoszkaczorowski@wp.pl

Kierunek studiów: historia sztuki
dr Agnieszka Świętosławska
Instytut Historii Sztuki
ul. Narutowicza 65
dyżur: poniedziałek (11.00-12.00), wtorek (13.00-13.45) w sali 201
e-mail: agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl;
http://historiasztuki.uni.lodz.pl/instytut/duzyry/

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

dr hab. Krzysztof Warda
Katedra Fizyki Ciała Stałego
ul. Pomorska 149/153, p. B523
dyżur: wtorek, czwartek 12.00-13.00
telefon: 42 635-56-98
e-mail: krzysztof.warda@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kierunek studiów: matematyka, informatyka
dr Dorota Klim
dyżur: wtorek 10.15-12.15
tel.: +48 42 635 59 15,
e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327.

Kierunek studiów: matematyka
dr Rafał Zduńczyk
dyżur: wtorek i czwartek godz. 16-17, p. B207
Katedra Funkcji Rzeczywistych
e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl
https://www.math.uni.lodz.pl/~rafal/

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Kierunek studiów: geografia
dr Anna Majchrowska
dyżur: czwartek 14-16, p. 135N
Katedra Geografii Fizycznej
ul. Narutowicza 88
tel.: 42 665 59 38
e-mail: anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: turystyka i rekreacja
dr Tomasz Napierała
dyżur: środa – 14.00-16.00, czwartek 8.00-10.00, pok.211.
Proszę o potwierdzenie mailowe terminu wizyty.
Zakład Geografii Hotelarstwa
ul. Kopcińskiego 31
tel.: 42-635-45-67
e-mail: tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl

Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna i studia międzywydziałowe WNG i WZ
dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
dyżur: poniedziałek 12:00 – 13:30, środa 10:00 – 11:30., pok. 302
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
ul. Kopcińskiego 31
tel.: 42-635-45-64
e-mail: katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek studiów: psychologia
dr Joanna Witkowska
dyżury: wtorek 12-14, pok. 205B
Instytut Psychologii
ul. Smugowa 10/12
tel.:     42 665 55 87
e-mail: joanna.witkowska@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: pedagogika
dr Aleksandra Sieczych-Kukawska
dyżur: wtorek 14.00-16.00,
ul. Pomorska 46/48, pokój nr 203, budynek b
e-mail: aleksandra.sieczych@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Anna Czaplińska
dyżur: dyżur: środa 12:00-13:30, pok. 2.15
Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego
ul. Kopcińskiego 8/12
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl
tel.:    42 665 63 54
https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/anna-czaplinska.html

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

dr Agata Włodarska-Frykowska
Katedra Systemów Politycznych
Room 0.5 address: Składowa 43
dyżury:  Tuesday 10:15-11:45 room 0.5 Składowa 43, Thursday 14:15-15:15 room 110, Lindleya 3
e-mail: agata.wlodarska@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: Management and Finance studia stacjonarne 1-go stopnia w jęz. angielskim, Rachunkowość i zarządzanie finansami 2-go stopnia, Rachunkowość studia stacjonarne 1-go stopnia
dr hab. Jan Michalak (prof. UŁ)
dyżur:
e-mail: jan.michalak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Marketing studia stacjonarne 1-go stopnia, Zarządzanie biznesem stacjonarne 2-go stopnia, Zarządzanie miastem studia stacjonarne 1-go stopnia, Zarządzanie studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13, Zarządzanie studia stacjonarne 2-go stopnia 16/17, Zarządzanie w administracji publicznej, studia stacjonarne 2-go stopnia, Zarządzanie zasobami ludzkimi studia stacjonarne 1-go stopnia
dr Małgorzata Kołodziejczak
dyżur:
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Business Management studia stacjonarne 2-go stopnia w jęz. angielskim, Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie stacjonarne 1-go stopnia, Logistyka studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13, Logistyka w biznesie, studia stacjonarne 2-go stopnia,
dr Agata Rudnicka-Reichel
dyżur:
ul. Matejki 22/26
tel.: 42 635 62 81
e-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl

Kierunek studiów: Analityka biznesu studia stacjonarne 1-go stopnia, Business Management studia stacjonarne 1-go stopnia w jęz. angielskim, Finanse i inwestycje studia stacjonarne 1-go stopnia, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia stacjonarne 1-go stopnia
dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
dyżur:
ul. Matejki 22/26
email:bogna.kazmierska@uni.lodz.pl

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
dr Aleksandra Różalska
ul. Pomorska 171/173, pok. 3.13
dyżur:
telefon: 42 665 51 33
e-mial: aleksandra.rozalska@uni.lodz.pl


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann