BWZ

Koordynatorzy ECTS

 

Koordynatorzy ECTS w Uniwersytecie Łódzkim

 

Uczelniany Koordynator ECTS:
dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski

dyżur: środa 10.00  pok.7
Matejki 21/23, BWZ
tel.:      42 635 40 37
fax:      42 665 51 50
e-mail: artgal@interia.pl

Wydziały:

Biologii i Ochrony Środowiska

 • dr Tomasz Kowalczyk
  dyżur: czwartek 10:00-11:30, pok. Neu 7
  Katedra Neurobiologii
  ul. Pomorska 141/143
  tel.:      42 665 56 81
  fax:      42 66 55 671
  e-mail: tokowal@biol.uni.lodz.pl

Chemii

 • prof. dr hab. Jarosław Romański
  dyżur: środa 12.00 – 14.00, p.3.010
  Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
  ul. Tamka 12
  tel.:      42 635 57 69
  fax:      42 665 51 62
  e-mail: romanski@uni.lodz.pl

Ekonomiczno-Socjologiczny

Koordynator ds. Programów Mobilnościowych

Kierunkowi koordynatorzy ds. ECTS:Kierunek studiów: Logistyka, Polityka Społeczna

 • mgr Michał Sobczak
  dyżur: poniedziałek 15.30 – 17.00 pok. T-205
  Katedra Pracy i Polityki Społecznej
  tel.:      42 635 50 04
  e-mail: msobczak@uni.lodz.pl
 • Kierunek studiów: Ekonomia (Ekonomia, Economics, Ekonomia Ekobiznes, Economics and International Business)
  dr Agnieszka Drzymała
  dyżur: poniedziałek 16.30 – 18.00, pok. B-304
  Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii
  e-mail: adrzymala@uni.lodz.pl
 • Kierunek studiów: Analityka Społeczna, Europeistyka, Socjologia, Praca Socjalna, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. nadzw. UŁ
  dyżur: wtorek godz. 10.00-11.30, pok. A- 130
  Katedra Socjologii Kultury
  tel.:     42 635 55 34
  fax.:    42 635 53 09
  e-mail: gmlerman@uni.lodz.pl
 • Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość, Bankowość i Finanse Cyfrowe, Rynek Finansowy
  dr Radosław Witczak
  dyżur: piątek w godz. 15.15-16.45, pok. T303
  tel.:     42 635 50 07
  fax.:    42 658 01 48
  e-mail: radoslaw.witczak@uni.lodz.pl
 • Kierunek studiów: Analityka Gospodarcza, Informatyka, Informatyka i Ekonometria
  dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
  Katedra Metod Statystycznych
  dyżur: czwartek 9.45-11.15  pok. A8
  e-mail: kbolonek1@wp.pl
 • Kierunek studiów: Ekonomia Miasta Zrównoważonego, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje i Nieruchomości, Rewitalizacja Miasta
  mgr Maciej Jewczak
  Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Instytut Gospodarki Przestrzennej
  dyżur:  środa 9.45-11,15 (tygodnie nieparzyste) oraz wtorek 9.45-11.15 (tygodnie parzyste) pok. F-114
  tel.:      42 635 51 31
  fax:      42 635 51 83
  e-mail: jewczak@uni.lodz.pl
 • Kierunek: Finanse Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  dr Ewa Feder-Sempach
  Instytut Gospodarki Międzynarodowej
  dyżur: środa 15.00-16.30 pokój B-207
  e-mail: ewafeder@wp.pl

Filologiczny

 • filologia angielska: dr Monika Kopytowska
  Zakład Pragmatyki Językowej
  ul. Pomorska 171/172, pok. 3.54
  e-mail: monika.kopytowska@gmail.com
 • filologia germańska:
  dr Elżbieta Tomasi-Kapral
  Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Literatury Niemieckojęzycznej
  dyżur: środa godz. 15.15-16.45, p.4.105
  ul. Pomorska 171/173
  tel. 42 665 54 22
  e-mail elzbieta.kapral@uni.lodz.pl
 • filologia polska, logopedia:
  dr Iwona Dembowska-Wosik
  Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
  dyżur: środa 11:45- 13:15, pok. 3.89.
  Pomorska 171/173
  tel:: (42) 635 68 41
  e-mail: i.dembowska.wosik@gmail.com
 • italianistyka: dr Agnieszka Woch
  od 01.10.2016 do 30.09.2017 obowiązki koordynatora pełni dr Andrzej Napieralski
  dyżur:
  ul. Pomorska 171/173,
  tel.:     42 665 51 50 (55)
  fax:     42 665 51 50
  e-mail: agnieszkawoch@o2.pl
 • filologia romańska: dr Andrzej Napieralski
  dyżur: piątek 10:00-11:30, pok. 4.53
  ul. Pomorska 171/173
  tel.:      42 665 51 40
  e-mail: napieralski.a@op.pl
 • filologia rosyjska:
  dr Krystyna Ratajczyk
  Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
  dyżur: środa 16.45-18.15, p.4.81
  ul. Pomorska 171/173
  tel.       42 665 53 07
  e-mail: krysiarataj@poczta.onet.pl
 • filologia słowiańska:
  dr Agata Kawecka
  Katedra Filologii Słowiańskiej
  dyżur: poniedziałek 10.00-10.45 pok. 4.73
  wtorek 10.00-10.45, pok. 4.73
  ul. Pomorska 171/173
  tel.:      42 665 53 65
  e-mail: agata.kawecka@uni.lodz.pl
 • filologia słowiańska, koordynator ds. przebiegu studiów i ECTS:
  dr Małgorzata Skowronek
  Katedra Filologii Słowiańskiej
  dyżur: wtorek 10.30 -12.00 pok. 4.72
  ul. Pomorska 171/173
  tel.:      42 6655362
  e-mail: malgorzata.skowronek@uni.lodz.pl
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:
  dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
  Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa
  dyżur: październik 13.10.2017 i 20.10.2017
  godzina 13.15-14.15, p.4.67
  ul. Pomorska 171/173
  tel.:      42 665 53 74
  e-mail: adriana.g@wp.pl
 • kulturoznawstwo: dr hab. Karolina Prykowska-Michalak
  ( fil. polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo)
  Katedra Dramatu i Teatru UŁ
  Pomorska 171/173, pok. 3.1
  konsultacje: poniedziałek 9.30-10.30kprykows@uni.lodz.pl
 • filologia hiszpańska: dr Marta Pawlikowska
  dyżury, pok. 4.40
  wtorek: 10.00 – 11.30
  Katedra Filologii Hiszpańskiej
  ul. Pomorska 171/173
  e-mail: marta.anna.pawlikowska@gmail.com
 • dziennikarstwo: Anna Barańska-Szmitko
  Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

  dyżur: 17.02.2017- godz. 17.00;
  od 20.02.2017 czwartki godz. 8.45 – 9.45
  ul. Pomorska 171/172
  e-mail: anna.baranska@uni.lodz.pl
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: dr Zbigniew Gruszka
  dyżur:  środa 15.00.-16.30, pok. 2.13
  Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  ul. Pomorska 171/173
  e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

Filozoficzno-Historyczny

 • archeologia: dr Olgierd Ławrynowicz
  dyżur:ul. Uniwersytecka
  tel.:     42 665 56 85
  fax:     42 665 54 27
  e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl
 • etnologia: dr Inga Kuźma
  Zakład Antropologii Kulturowej
  tel.:      42 635 61 58
  e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl
 • filozofia: prof. dr hab. Janusz Maciaszek
  dyżur: piątek 9:00-10:00, sala 13
  Instytut Filozofii
  Katedra Logiki i Metodologii Nauk
  ul. Kopcińskiego 16/18
  tel/fax:            42 635 61 34
  e-mail: januszm@uni.lodz.pl
 • historia: dr Bartosz Kaczorowski
  dyżur:
  Instytut Historii
  ul. Kamińskiego 27a
  tel.:     42 635 60 98
  fax:     42 635 59 82
  e-mail: bartoszkaczorowski@wp.pl
 • historia sztuki: dr Julia Sowińska- Heim
  tel.:     42 665 59 78
  fax:     42 665 59 78
  e-mail: julia.sowinska@uni.lodz.pl

Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • dr hab. Krzysztof Warda
  Katedra Fizyki Ciała Stałego
  ul. Pomorska 149/153, p. B523
  dyżur: wtorek, czwartek 12.00-13.00
  telefon: 42 635-56-9
  warda@uni.lodz.pl

Matematyki i Informatyki

 • matematyka, informatyka: dr Aneta Tomaszewska
  dyżur: wtorek 12-13, pok. A 316
  czwartek 12-13
  Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej
  ul. S. Banacha 22
  tel.:      42 635 59 26
  e-mail: atomasz@math.uni.lodz.pl
 • matematyka, dr Rafał Zduńczyk
  dyżur:
  Katedra Funkcji Rzeczywistych
  e-mail: rafal@math.uni.lodz.pl

Nauk Geograficznych

 • geografia: dr Anna Majchrowska
  dyżur: wtorek 12:30-13:30, p.143
  Katedra Geografii Fizycznej
  ul.Narutowicza 88
  tel.:     42 665 59 38
  fax.:    42 665 59 31
  e-mail: majchrow@geo.uni.lodz.pl
 • turystyka i rekreacja:  dr hab. Szymon Marcińczak
  dyżur:
  Zakład Urbanizacji Przestrzeni
  e-mail: szymmar@geo.uni.lodz.pl
 • gospodarka przestrzenna i studia międzywydziałowe WNG i WZ: mgr Agnieszka Ogrodowczyk
  dyżur: poniedziałek 12:00-14:00, pok.302
  Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  ul. Kopcińskiego 31, WNG
  tel.:      42 635 45 73
  e-mail: aogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl

Nauk o Wychowaniu

 • psychologia: dr Joanna Witkowska
  dyżury: środa 12-14, pok. 205B
  Instytut Psychologii,
  ul. Smugowa 10/12
  tel.:     42 665 55 87
  fax.:    42 665 55 83
  e-mail: joannaw@uni.lodz.pl
 • pedagogika: dr Piotr Soszyński
  dyżur: poniedziałek, godz. 14:00-15:30, pok. 207
  Zakład Teorii Wychowania
  ul. Pomorska 46/48, budynek B
  e-mail: p.soszynski@wp.pl

Prawa i Administracji

prawo, administracja: dr Anna Czaplińska
dyżur: środa 15:15-16:15, pok. 2.36
Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego
ul. Kopcińskiego 8/12
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl
tel.:     42 665 63 54
fax.:    42 665 59 99

Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  dr Agata Włodarska-Frykowska
  Katedra Systemów Politycznych
  ul. Lindleya 3, p.110
  dyżur: wtorek 9-10, czwartek 10.00-11.00
  agata.wlodarska@uni.lodz.pl

Zarządzania

 • Koordynator ds. programu ERASMUS
  dr Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
  dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
  e-mail: bognakaj@uni.lodz.pl
 • Koordynator ECTS ds. kierunku Finanse i Rachunkowość,Rachunkowość, Management and finance, Finanse i Inwestycje
  dr Jan Michalak
  dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
  e-mail: jmichal@uni.lodz.pl
 • Koordynator ECTS ds. kierunku Analityka Biznesu, Business Mamagement
  dr Paweł Kuźbik
  Wydział Zarządzania
  e-mail: kuzbik@uni.lodz.pl
 • Koordynator ECTS ds. kierunku Zarządzanie, Marketing, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami
  dr Małgorzata Kołodziejczak
  dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
  e-mail: mkolodziejczak@uni.lodz.pl
 • Koordynator ECTS ds. kierunku Logistyka
  dr Agata Rudnicka-Reichel
  dyżur: w okresie wakacyjnym  dyżury są zawieszone
  ul. Matejki 22/26
  tel.:      42 635 62 81
  e-mail: rudnicka@uni.lodz.pl

Ośrodek Naukowo Badawczy Problematyki Kobiet

 • Pełnomocnik ds. programu ERASMUS+ z Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet: dr Grażyna Zygadło
  dyżur: poniedziałek 13:15 – 14:00, środa 12:45-13:30, pok. 43
  Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych
  ul. Lindley’a 5a
  e-mail: zygadlo@uni.lodz.pl

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann