BWZ

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2021

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy lub oferty stypendialnej, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Szczegółowe informacje o wymianie z poszczególnymi krajami znajdują się stronie: NAWA wymiana studentów 2021


Kandydat w celu aplikowania w ramach ofert NAWA zobowiązany jest złożyć wymagany w ramach aplikacji dokument „Zgłoszenie z Uczelni-…” w Biurze Współpracy z Zagranicą na dwa tygodnie przed terminem podanym na stronie NAWA. W celu uzyskania podpisu wraz dokumentem Zgłoszenie z Uczelni-…” należy dostarczyć zgodę Dziekana Wydziału/Dyrektora Szkoły Doktorskiej na poparcie starań w uzyskaniu stypendium na realizację wyjazdu.

Terminy składnia dokumentów podyktowane są potrzebą przygotowania pism zgłaszających kandydatów oraz uzyskaniem podpisów.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną.

Osoba do kontaktu: Karolina Adamiak karolina.adamiak@uni.lodz.pl tel. 42 635 47 90


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann