BWZ

Josai Central European Scholarship Program (dotychczasowa nazwa Mizuta Scholarship), Japonia

Studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na roczną naukę języka japońskiego do Japonii w roku akademickim 2020/21 zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Josai Central European Scholarship Program Terms and Conditions. Możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od decyzji władz obu Uczelni w oparciu o zalecenia związane z bezpieczeństwem uczestników odnośnie obecnej epidemi COVID-19.
Tych jeszcze nie zdecydowanych zachęcamy do zapoznania się z relacją jednego z naszych stypendystów https://www.facebook.com/wymianazagranicznaUL/posts/1690782060980010

Dokumenty do pobrania
2020 Scholarship Terms and Conditions
2020 Scholarship Application

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2020 r.

 

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz ze swoimi podpisami w wersji elektronicznej do 21.04.2020 r. do godz. 14:00 przesyłając je na adres karolina.adamiak@uni.lodz.pl

1) Wniosek Aplikacyjny – zostanie potwierdzony przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) List rekomendujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego (w języku angielskim lub japońskim)
3) List motywacyjny (w języku angielskim lub japońskim)
4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ

Komplet dokumentów wszystkich kandydatów będzie wysłany centralnie z Uniwersytetu Łódzkiego do 24.04.2020 r. w wersji mailowej.

Nadesłane dokumenty studentów UŁ zostaną zweryfikowane i ocenione przez Josai University Educational Corporation w konsultacji z Ambasadą RP w Tokio, pod kątem motywacji studenta do udziału w programie, korzyści płynących z wyjazdu na studia do Japonii, dotychczasowych wyników w nauce, znajomości języka japońskiego, kierunku studiów, liczby zgłoszeń z uczelni i innych kryteriów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z mgr Karoliną Adamiak karolina.adamiak@uni.lodz.pl, tel. 0 42 635 47 90

Ostateczne wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na roczne studia w ramach Josai Central European Scholarship Program zostaną przekazane studentom UŁ za pośrednictwem BWZ UŁ na przełomie maja/czerwca 2020r. 

 1. Kryteria ubiegania się o wyjazd stypendialny do Japonii w ramach Josai Central European Scholarship Program
  1. Student UŁ ma możliwość ubiegania się o wyjazd na roczne studia w ramach Josai Central European Scholarship Program na jeden z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):

  Josai University (JU):
  Faculty of Contemporary Policy Studies
  Faculty of Economics
  Faculty of Management

  Josai International University (JIU):
  Faculty of International Humanities
  Faculty of Tourism
  Student przyjmuje do wiadomości, że może zostać zakwalifikowany na inny wydział niż preferowany.

  1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w większości w języku japońskim. Faculty of International Humanities na Josai International University ma możliwość przygotowania zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim.
  2. O udział w wyjeździe stypendialnym do jednej z ww. uczelni w Japonii mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:

  – aktualnie realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na UŁ;
  – posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
  – otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
  – wyrażają zgodę na rozpoczęcie rocznych studiów w jednej z ww. uczelni w Japonii od września 2020 r.;
  – akceptują fakt, że bycie stypendystą programu może wiązać się z potrzebą wzięcia urlopu dziekańskiego na czas realizacji stypendium – rok akademicki 2020/2021;
  – zobowiązują się do uczestnictwa w oficjalnych wydarzeniach takich jak konferencje, spotkania organizowane przez Josai University and Josai International University związane z promocją współpracy Japonii z krajami z grupy Wyszehradzkiej;– wyrażają zgodę na zostanie mentorem i uczenie języka polskiego.

Zasady otrzymania Josai Central European Scholarship Program

 1. Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i opłaty za studia w uczelni goszczącej.
 2. Stypendysta jest zwolniony z opłat za zakwaterowanie na uczelni goszczącej w okresie rocznego pobytu na stypendium.
 3. Strona japońska wypłaca stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania w kwocie równoważnej 80 000 jenów na miesiąc przez okres 10 miesięcy (październik- lipiec).
 4. Stypendium trwa 1 rok akademicki i nie może zostać przedłużone lub odnowione.
 5. Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych oraz niewystarczających osiągnięć akademickich podczas pobytu na stypendium w uczelni goszczącej.
 6. Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
 7. Stypendysta zobowiązany jest do zakupu materiałów dydaktycznych, których przybliżony koszt wynosi 30 000 jenów/semestr.
 8. Stypendysta jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyżywienia


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann