BWZ

Mizuta Scholarship, Japonia

Studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na roczną naukę języka japońskiego do Japonii w roku akademickim 2019/20 zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Mizuta Scholarship.
Tych jeszcze nie zdecydowanych zachęcamy do zapoznania się z relacją jednego z naszych stypendystów https://www.facebook.com/wymianazagranicznaUL/posts/1690782060980010

Dokumenty do pobrania:
2019 Mizuta Scholarship Terms and Conditions
2019 Mizuta Scholarship Application

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2019r.

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 11.04.2019 r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 7.
1) Wniosek Aplikacyjny – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) List rekomendujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego
3) List motywacyjny
4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia paszportu
6) Kopia wstępnej zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ

Komplet dokumentów wszystkich kandydatów będzie wysłany centralnie z Uniwersytetu Łódzkiego do 18.04.2019 r. w wersji mailowej.

Nadesłane dokumenty studentów UŁ zostaną zweryfikowane i ocenione przez Josai University Educational Corporation w konsultacji z Ambasadą RP w Tokio, pod kątem motywacji studenta do udziału w programie, korzyści płynących z wyjazdu na studia do Japonii, dotychczasowych wyników w nauce, znajomości języka japońskiego, kierunku studiów, liczby zgłoszeń z uczelni i innych kryteriów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z mgr Karoliną Adamiak karolina.adamiak@uni.lodz.pl, tel. 0 42 635 47 90

Ostateczne wyniki kwalifikacji studentów na wyjazd na roczne studia w ramach Mizuta Scholarship zostaną przekazane studentom UŁ za pośrednictwem BWZ UŁ na przełomie maja/czerwca 2019r. 

 1. Kryteria ubiegania się o wyjazd stypendialny do Japonii w ramach Mizuta Scholarship
  1. Student UŁ ma możliwość ubiegania się o wyjazd na roczne  studia w ramach Mizuta Scholarship na jednym z poniżej wymienionych wydziałów japońskich uczelni (obie uczelnie są zarządzane przez spółkę Josai University Educational Corporation):
  Josai University (JU):
  Faculty of Contemporary Policy Studies
  Faculty of Economics
  Faculty of Managment
  Josai International University (JIU):
  Faculty of International Humanities
  Faculty of Turism

Student przyjmuje do wiadomości, że może zostać zakwalifikowany na inny wydział niż preferowany.

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w większości w języku japońskim. Faculty of International Humanities na Josai International University ma możliwość przygotowania zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim.
 2. O udział w wyjeździe stypendialnym do jednej z ww. uczelni w Japonii mogą ubiegać się tylko studenci, którzy spełnią następujące warunki:
  – aktualnie realizują studia I stopnia w trybie stacjonarnym na UŁ;
  – posiadają wysoką motywację i rokują uzasadnioną nadzieję dalszego rozwoju akademickiego w uczelni goszczącej;
  – otrzymają rekomendację na wyjazd stypendialny z uczelni macierzystej;
  – wyrażają zgodę na rozpoczęcie rocznych studiów w jednej z ww. uczelni w Japonii od września 2019r.
  akceptują fakt, że bycie stypendystą programu może wiązać się z potrzebą wzięcia urlopu dziekańskiego na czas realizacji stypendium – rok akademicki 2019/2020
  – zobowiązują się do uczestnictwa w oficjalnych wydarzeniach takich jak konferencje, spotkania organizowane przez Josai University and Josai International University związane z promocją współpracy Japonii z krajami z grupy Wyszehradzkiej;
  – wyrażają zgodę na zostanie poproszonym o zostanie mentorem i uczenie języka polskiego

 

Zasady otrzymania Mizuta Scholarship
1. Stypendysta jest zwolniony z opłaty za egzaminy wstępne i opłaty za studia w uczelni goszczącej.
2. Strona japońska wypłaca stypendyście dodatkowe środki na pokrycie kosztów utrzymania na stypendium w kwocie równoważnej 80 000 jenów na miesiąc przez okres 10 miesięcy (październik- lipiec).
3. Warunki stypendium odnośnie zakwaterowania na czas mobilności różnią się między Josai University a Josai International University (szczegóły zawarte w załączonej ofercie)
4. Stypendium trwa 1 rok akademicki i nie może zostać przedłużone lub odnowione.
5. Przyznane stypendium może być wstrzymane z powodu długiej nieobecności stypendysty na zajęciach dydaktycznych oraz niewystarczających osiągnięć akademickich podczas pobytu na stypendium w uczelni goszczącej.
6. Stypendysta jest zobowiązany wykupić japońskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Japanese National Health Insurance) na cały okres pobytu, w wys. 20 000 jenów na rok.
7. Stypendysta zobowiązany jest do zakupu materiałów dydaktycznych, których przybliżony koszt wynosi 30 000 jenów/semestr.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann