BWZ

Edukacja

FRSE LOGO

 

Nabór wniosków w programie EDUKACJA

Zapraszamy pracowników UŁ zainteresowanych współpracą z uczelniami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do udziału w programie Edukacja.

Nabór wniosków trwa do 15.09.2019

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://education.org.pl/

Operator Programu Edukacja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji edukacja.eog@frse.org.pl

Dofinansowanie Programu Edukacja składa się w 85% z grantu EOG i w 15% z budżetu państwa.

W ramach I naboru programu Edukacja, polskie uczelnie mogą  wnioskować o realizację działań w następujących komponentach:

I Profesjonalny rozwój kadry

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”. Wizyta
może trwać od 3 do 7 dni roboczych plus 2 dni na podróż, dofinansowanie min. 1975 EURO do 8975 EURO.

Intensywne szkolenia –  szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Każda wizyta studyjna i każde intensywne szkolenie muszą mieć określony temat. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni, dofinansowanie od 5459 EUR do 30 000 EUR.

Osoba z UŁ zainteresowana złożeniem wniosku w ramach I komponentu programu Edukacja będzie zobowiązana samodzielnie znaleźć partnera, pozyskać list intencyjny od partnera (skan) oraz przygotować i złożyć wniosek online. Wsparcie BWZ UŁ na etapie wnioskowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, przekazanie danych dotyczących UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ. Pracownicy są zobowiązani do uzyskania zgody władz wydziału/jednostki na złożenie wniosku.

Przewodnik
Wzór wniosku Wizyta /Szkolenie

II Mobilność w szkolnictwie wyższym – czas trwania projektu od 15.07.2020 do 30.09.2021

Ogólnouczelniany wniosek w ramach komponentu II będzie składany przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
Dotyczyć on będzie wyjazdów i przyjazdów:
– studentów na studia (3-12 miesięcy) pomiędzy UŁ a uczelniami Państw Darczyńców,
– studentów na praktyki (2-12 miesięcy) w instytucjach współpracujących,
– nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelniach Państw Darczyńców/ na UŁ
(1-6 tyg.; min. 8 godzin/1 tydzień),
– pracowników uczelni w celu realizacji wizyty typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie (1-6 tyg.)

BWZ UŁ zaprosi do współpracy uczelnie z Państw-Darczyńców, z którymi realizowana jest mobilność w ramach programu Erasmus+. Wydziały, które chciałyby realizować mobilności w ramach II komponentu z innymi uczelniami z Państw-Darczyńców, proszone są o przekazanie takiej informacji do p. Gabrieli Szkup gabriela.szkup@uni.lodz.pl do 26.08.2019. Mobilności te zostaną dodane do wniosku ogólnouczelnianego. Wydział będzie odpowiedzialny za uzgodnienie z uczelnią liczby i typów mobilności, dziedzin współpracy i pozyskanie listu intencyjnego (skan) z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej na etapie składania wniosku.

IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) – projekty muszą zakończyć się do 30 kwietnia 2024.

W ramach IV komponentu uprawnione są następujące działania:

  1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji
    (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; od 6 to 24 miesięcy
  2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);  od 3 do 12 miesięcy
  3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu od 6 do 24 miesięcy.


Wzór wniosku; Przewodnik dla wnioskodawców

Wnioski składane są indywidualne przez jednostki uczelni. Wsparcie administracyjne z BWZ UŁ na etapie wnioskowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, przekazanie danych dotyczących UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ. Pracownicy są zobowiązani do uzyskania zgody władz wydziału/jednostki na złożenie wniosku.

Pracowników UŁ zainteresowanych projektami w ramach I, II, IV komponentu programu Edukacja zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ:
I komponent:  Patrycja Gorzkiewicz: patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl, tel: +42 635 47 90
II komponent: Gabriela Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl, tel: 42 634 40 36
IV komponent: Małgorzata Gramala: mgramala@uni.lodz.pl, tel: +42 635 42 35

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://education.org.pl/


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann