BWZ

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Nabór wniosków w programie EDUKACJA

Zapraszamy pracowników UŁ zainteresowanych współpracą z uczelniami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do udziału w programie Edukacja.

Nabór wniosków trwa do 15.09.2019

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://education.org.pl/

Operator Programu Edukacja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji edukacja.eog@frse.org.pl

W ramach I naboru programu Edukacja, polskie uczelnie mogą  wnioskować o realizację działań w następujących komponentach:

I Profesjonalny rozwój kadry

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”. Wizyta
może trwać od 3 do 7 dni roboczych plus 2 dni na podróż, dofinansowanie min. 1975 EURO do 8975 EURO.

Intensywne szkolenia –  szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Każda wizyta studyjna i każde intensywne szkolenie muszą mieć określony temat. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni, dofinansowanie od 5459 EUR do 30 000 EUR.

Osoba z UŁ zainteresowana złożeniem wniosku w ramach I komponentu programu Edukacja będzie zobowiązana samodzielnie znaleźć partnera, pozyskać list intencyjny od partnera (skan) oraz przygotować i złożyć wniosek online. Wsparcie BWZ UŁ na etapie wnioskowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, wcześniej realizowanych wyjazdów FSS (poprzednia edycja Edukacji), przekazanie danych dot. UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ. Pracownicy są zobowiązani do uzyskania zgody władz wydziału/jednostki na złożenie wniosku według wzoru

Przewodnik
Wzór wniosku Wizyta /Szkolenie;

II Mobilność w szkolnictwie wyższymczas trwania projektu od 15.07.2020 do 30.09.2021

Ogólnouczelniany wniosek w ramach komponentu II będzie składany przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
Dotyczyć on będzie wyjazdów i przyjazdów:
– studentów na studia (3-12 miesięcy) pomiędzy UŁ a uczelniami Państw Darczyńców,
– studentów na praktyki (2-12 miesięcy) w instytucjach współpracujących,
– nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelniach Państw Darczyńców/ na UŁ
(1-6 tyg.; min. 8 godzin/1 tydzień),
– pracowników uczelni w celu realizacji wizyty typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie (1-6 tyg.)

BWZ UŁ zaprosi do współpracy uczelnie z Państw-Darczyńców, z którymi realizowana jest mobilność w ramach programu Erasmus+. Wydziały, które chciałyby realizować mobilności w ramach II komponentu z innymi uczelniami z Państw-Darczyńców, proszone są o przekazanie takiej informacji do p. Gabrieli Szkup gabriela.szkup@uni.lodz.pl do 20.08.2019. Mobilności te zostaną dodane do wniosku ogólnouczelnianego. Wydział będzie odpowiedzialny za uzgodnienie z uczelnią liczby i typów mobilności, dziedzin współpracy i pozyskanie listu intencyjnego (skan) z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej na etapie składania wniosku.

IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)projekty muszą zakończyć się do 30 kwietnia 2024.

W ramach IV komponentu uprawnione są następujące działania:

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji
  (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; od 6 to 24 miesięcy
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);  od 3 do 12 miesięcy
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu od 6 do 24 miesięcy.


Wzór wniosku; Przewodnik dla wnioskodawców

Wnioski składane są indywidualne przez jednostki uczelni. Wsparcie administracyjne z BWZ UŁ na etapie wnioskowania obejmuje udzielania informacji nt. aktualnego naboru, wcześniej realizowanych projektów edukacyjnych FSS (poprzednia edycja Edukacji), przekazanie danych dot. UŁ wymaganych we wniosku, pozyskanie stosownych dokumentów i podpisów przedstawicieli UŁ. Pracownicy są zobowiązani do uzyskania zgody władz wydziału/jednostki na złożenie wniosku według wzoru.

Pracowników UŁ zainteresowanych projektami w ramach I, II, IV komponentu programu Edukacja zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ:
I komponent:  Patrycja Gorzkiewicz: patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl, tel: +42 635 47 90
II komponent: Gabriela Szkup, gabiela.szkup@uni.lodz.pl, tel: 42 634 40 36
IV komponent: Małgorzata Gramala: mgramala@uni.lodz.pl, tel: +42 635 42 35

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://education.org.pl/

 


W ramach  MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG i NORWESKIEGO MECHANIZMU    FINANSOWEGO powołano Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,  inicjatywę wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników.

Główne cele FSS:

 • poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń;
 • promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami;
 • promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.

W ramach II edycji FSS można realizować 4 działania:
1. Wizyty Przygotowawcze
2. Mobilność Studentów i Pracowników – koordynacja w BWZ UŁ
3. Współpraca Instytucjonalna
4. Rozwój Polski Uczelni

Warunki rekrutacji na UŁ

Rekrutacja na wyjazd na studia i praktyki dla studentów UŁ oraz na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników UŁ w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy odbywa się równocześnie z rekrutacją na poszczególne wyjazdy w ramach Programu Erasmus+. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków FSS przyznanych UŁ na dany rok akademicki, dopuszcza się możliwość uruchomienia dodatkowej rekrutacji studentów i pracowników na wyjazdy z dofinansowaniem FSS (poza rekrutacją/kwalifikacją Erasmus+).

Podstawowe różnice pomiędzy Mobilnością Studentów i Pracowników w ramach FSS i Erasmus+:

 • inne źródło dofinansowania wyjazdów;
 • dofinansowanie przyznawane jest w PLN;
 • tylko 3 kraje realizacji mobilności;
 • inne  maksymalne  stawki grantów;
 • dodatkowe dokumenty wymagane od pracowników i studentów.

W przypadku wyjazdów pracowników i studentów z dofinansowaniem FSS dodatkowo należy wypełnić 2 ankiety on-line oraz podać nr konta w PLN.

Film podsumowujący I edycję FSS

[Źródło: strona Operatora FSS]


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann