BWZ

„Solidarni z Białorusią” (NAWA)

7Uniwersytet Łódzki przystąpił do programu NAWA i KRASP „Solidarni z Białorusią”. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” m.in. wesprze stypendiami studentów. W ramach działania KRASP przyznana stypendia na rok akademicki 2020/2021 studentom polskich uczelni z Białorusi. Stypendia będą wypłacane przez NAWA. Wyniki ogłoszone zostaną do 15 listopada 2020.

„Solidarni ze studentami” (NAWA) Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-studentow

W ramach inicjatywy rządu RP „Solidarni ze studentami”, KRASP przyznał naszej Uczelni 30 miejsc na stypendia NAWA dla obywateli Białorusi. Inicjatywa została ogłoszona z związku z obecną sytuacją polityczną na Białorusi. Studenci z Białorusi stanowią ważną grupę w społeczności Uniwersytetu Łódzkiego i to od dawna. Wartości, o które walczą Białorusini również leżą u podstaw wartości naszej Uczelni.

Decyzją Władz Uniwersytetu Łódzkiego, w kwalifikacjach do rekomendacji do stypendium mogą wziąć udział studenci UŁ, którzy spełniają poniższe warunki:

  1. Dopełnili formalności w naborze na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Łódzkim w 2020/2021 na I lub II stopień i nie posiadają innego stypendium na studia w roku akademickim 2020/2021.
  2. Studiują w języku polskim.
  3. Przebywają w Polsce.

Uniwersytet Łódzki dokona wyboru osób rekomendowanych do udziału w inicjatywie na podstawie wyniku punktowego lub oceny z dyplomu uzyskanego w trakcie rekrutacji oraz opisanej indywidualnej sytuacji studenta. Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie wygenerowana lista rankingowa i 30 studentów uzyska rekomendację do stypendium NAWA. W przypadku większej liczby osób o takim samym wyniku decyduje indywidualna sytuacja oraz kolejność zgłoszeń.

Decyzje o rekomendacji do stypendium podejmie Komisja powołana przez Panią Rektor prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską w składzie:

– prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą – Przewodniczący

– dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

– Liliana Lato, Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą

– Mieczysław Pakosz, Biuro Współpracy z Zagranicą – Sekretarz komisji

Aby wziąć udział w kwalifikacjach do stypendium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj) i przesłanie go podpisanego w formie skanu do dnia 21.10.2020 r. do godziny 15:00 na adres: bwz@uni.lodz.pl

Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021. Miesięczna wysokość stypendium na I stopniu studiów wynosi 1250 zł, na II stopniu studiów 1500 zł. Stypendium będzie wypłacane bezpośrednio przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Decyzje w sprawie zakwalifikowania do stypendium zostaną przesłane do 15 listopada.

Życzymy powodzenia!

Zespół BWZ UŁ


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann