BWZ

Po powrocie 2018/19

Po powrocie

Erasmus+ 2018/19

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– Kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT)  z ewentualnymi zawartymi w nim zmianami – Changes, podpisany przez koordynatorów z UŁ i instytucji zagranicznej;

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki zagranicznej Erasmus+. Na tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej;

Dokument Traineeship Certificate musi być oryginalny i podpisany przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej. Dokument musi być zaakceptowany i podpisany przez Koordynatora ECTS/Opiekuna praktyk na Wydziale. Kopię dokumentu warto zanieść do Dziekanatu, aby praktyki zostały wpisany do Suplementu do Dyplomu (dot. wyjazdów ze statusem studenta). Jeśli praktyki zostały uznane za obowiązkowe w ramach programu studiów na etapie przygotowywania LAT (Before the mobility) i przypisano im punkty ECTS, to po powrocie z mobilności student powinien złożyć cały LAT (kopia) w Dziekanacie macierzystego Wydziału.

Dodatkowo student jest zobowiązany wypełnić:
– test OLS po powrocie z mobilności na platformie OLS;
– ankietę stypendysty (on-line EU survey); Wzór Participant Report
Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego. 

O częściowy zwrot kosztów podróży może się ubiegać tylko ten student, który dostarczył komplet dokumentów i tym samym rozliczył się z BWZ z wyjazdu.

O wysokości dofinansowania do kosztów podróży decydują Dziekani poszczególnych wydziałów na UŁ.

Aby móc ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży należy wypełnić i wydrukować Oświadczenie o poniesionych kosztach podróży a następnie udać się z nim do BWZ (ul. Uniwersytecka 3, pok. nr 6) wraz z biletem/fakturą/potwierdzeniem rezerwacji wraz z kartą pokładową (z wypisanym imieniem i nazwiskiem, ceną biletu oraz trasą, czyli miejscem wyjazdu i przyjazdu).

Uwaga – częściowy zwrot kosztów podróży dotyczy tylko biletów zakupionych na przejazd/przelot zbiorowymi środkami transportu (autokar, pociąg, samolot, prom itp.). Osoby podróżujące samochodem nie mogą ubiegać się o to dofinansowanie.

Pytania dot. czasu oczekiwania na przelew zwrotu części kosztów podróży poniesionych przez studenta, proszę kierować do Biura ds. Rachunkowości Zarządczej UŁ, Rektorat UŁ (ul. Narutowicza 68), III piętro, pokój nr 306, telefon: + 42 635 41 60.


Erasmus+ 2017/18

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– Kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT)  z ewentualnymi zawartymi w nim zmianami – Changes, podpisany przez koordynatorów z UŁ i instytucji zagranicznej;

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki zagranicznej Erasmus+.  Na tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej;

– Dokument Traineeship Certificate  musi być oryginalny i podpisany  przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej;

– Złożyć ankietę stypendysty (on-line EU survey)Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego.

– Wykonać test językowy OLS po mobilności na platformie językowej OLS.


Erasmus+ 2016/17

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– Kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT)  z ewentualnymi zawartymi w nim zmianami – Changes, podpisany przez koordynatorów z UŁ i instytucji zagranicznej;

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki zagranicznej Erasmus+.  Na tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej;

– Dokument Traineeship Certificate  musi być oryginalny i podpisany  przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej;

– Złożyć ankietę stypendysty (on-line EU survey)Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego.

– Wykonać test językowy OLS po mobilności na platformie językowej OLS.


Erasmus+ 2014/15

W ciągu dwóch tygodni od powrotu z praktyki w ramach Erasmus+ student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

– kompletny oryginalny dokument Learning Agreement for traineeships (LAT) składający się z części – Before, After the Mobility oraz During Mobility (jeśli były wprowadzone zmiany);

– Traineeship Certificate czyli cześć dokumentu LAT „After the Mobility”, która obejmuje zaświadczenie potwierdzające okres zrealizowanych praktyk zagranicznych Erasmus+.  Na tym dokumencie wymaga się podania daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna instytucji przyjmującej;

– Dokument Traineeship Certificate lub Confirmation musi być podpisany przez upoważnioną do tego osobę oraz zaopatrzony w pieczęć instytucji przyjmującej;

– Potwierdzenie wypełnienia raportu końcowego online przy użyciu narzędzia Komisji Europejskiej (wydruk maila). Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem studenta UŁ jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej. Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności, uwzględniana jest data z pola: ‚Data zakończenia’ na ekranie Mobilności. Link podawany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/.


LLP Erasmus 2013/14

W ciągu jednego tygodnia od powrotu z praktyki student jest zobowiązany zgłosić się do BWZ i przedstawić:

Confirmation: w BWZ wymagany jest oryginał tego dokumentu z pieczęcią i podpisem z instytucji zagranicznej (nie skan, nie ksero)

Zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z oceną wystawione przez opiekuna w instytucji przyjmującej (przykładowy dokument: Transcript of Work_wzór)

– Wydruk e-maila z potwierdzeniem wypełnienia Ankiety Sprawozdawczej (login: student, hasło: erazm), bezpośredni link do ankiety: http://ankiety.frse.org.pl/users/login

UŁ zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w Suplement do Dyplomu.

Gdy student już całkowicie rozliczy się z wyjazdu na praktykę z BWZ, może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. W tym celu należy wypełnić i wydrukować Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży oraz załączyć do niego bilet/fakturę/rachunek, który jest dowodem zrealizowania wyjazdu z Polski do kraju odbywania praktyki (oraz w drugą stronę).

Do pobrania:

Confirmation

Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży – praktyki


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann