BWZ

Praktyki FSS 2014/15

Logotyplogonowe_jpg_16311

 

 

 

 

 

W związku z niewykorzystanymi środkami na realizację wymiany studentów w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (FSS) w roku akademickim 2014/15, UŁ ogłasza nabór wniosków na max. 4 wyjazdy na 3 – miesięczne praktyki zagraniczne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego do zrealizowania w norweskiej uczelni Molde University College – Specialized University in Logistics w roku akad. 2014/15.

Zasady rekrutacji i wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w roku akademickim 2014/15
Rekrutacja trwa od 11.04.2015 r. do 09.05.2015r.

Wyjazd na praktykę musi trwać min. 3 miesiące wg kalkulatora długości pobytu przyjętego w FSS. Praktyka FSS w Molde University College – Specialized University in Logistics może rozpocząć najwcześniej w dn. 22.06.2015 oraz musi zakończyć się najpóźniej w dn. 30.09.2015.

Formularz_zgłoszeniowy na praktyki FSS_2014/15
Porozumienie o programie praktyki i Karta jakości praktyki na formularzu FSS

Zainteresowani wyjazdem na praktyki FSS studenci UŁ powinni złożyć poniższe dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja br. do BWZ UŁ (pok. 10).
– Formularz_zgłoszeniowy na praktyki FSS_2014/15
wypełnione i podpisane przez 3 strony Porozumienie o programie praktyki i Karta jakości praktyki (zawierane pomiędzy Indywidualnym Uczestnikiem programu, opiekunem ze strony instytucji przyjmującej i koordynatorem ds. ECTS lub opiekunem praktyk na wydziale) wraz z określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia praktyk (może być skan na etapie kwalifikacji),
– list motywacyjny przybliżający korzyści, jakie uzyska student poprzez odbycie zagranicznej praktyki,
– opinię kierunkowego opiekuna praktyk na wydziale lub koordynatora ds. ECTS o zasadności i przydatności wyjazdu studenta na praktyki zagraniczne do Molde University College Specialized University in Logistics
– opinię opiekuna praktyk FSS do Molde University College Specialized University in Logistics z UŁ o zasadności i przydatności wyjazdu studenta na zagraniczne praktyki do uczelni partnerskiej,
– posiadane certyfikaty językowe.

W ramach  Mechanizmu Finansowego  EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego powołano Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), inicjatywę wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników.

Podstawowe różnice pomiędzy Mobilnością Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS i Erasmus+
– inne źródło dofinansowania wyjazdów;
– dofinansowanie przyznawane jest w PLN;
– tylko 3 kraje realizacji mobilności;
– inne maksymalne stawki grantów;
– inne dokumenty wymagane od pracowników i studentów.

Każdy uczestnik wymiany Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS jest zobowiązany do wypełnienia dwóch ankiet FSS: przed i po mobilności.

Ankiety ex-ante i ex-post FSShttps://ankiety.frse.org.pl/users/login
Dla studentów –  Login: fss_student;  Hasło: efta73

Osoba do kontaktu w sprawie działania Mobilność Studentów i Pracowników FSS na UŁ
mgr Patrycja Gorzkiewicz
BWZ UŁ
patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl
tel. + 42 635 40 37


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann