BWZ

Po powrocie

Studenci UŁ wracający z zagranicznych praktyk realizowanych w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku 2014/15 są zobowiązani do złożenia w BWZ UŁ, pok. 10 następujących dokumentów:

– oryginalne zaświadczenie o okresie realizacji praktyk w instytucji przyjmującej z faktycznymi datami rozpoczęcia i zakończenia praktyk, wystawionego i opieczętowanego przez instytucję przyjmującą,
– oryginalne zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programowych praktyk z jej oceną wystawioną przez opiekuna z instytucji przyjmującej (Certificate of Practical Placement – wzór),
– oryginalne Training Agreement na wzorze FSS podpisane przez studenta, instytucję wysyłająca i przyjmującą,
– potwierdzenie wypełnienia Ankiety Ewaluacyjnej Ex post przez uczestnika mobilności FSS
link do ankiety, login: fss_student, hasło: efta73
w okresie 1 tygodnia od dnia zakończenia realizacji praktyk w instytucji przyjmującej, nie później jednak niż do dnia 30.09.2015 roku.

Niedopełnienie powyższej procedury oznacza niewywiązania się studenta z warunków umowy podpisywanej przed wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach FSS i skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania FSS.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann