BWZ

Przed wyjazdem

Harmonogram zadań studenta UŁ, zakwalifikowanego na wyjazd na zagraniczne praktyki w ramach FSS w roku 2014/15!

1) Najpóźniej na 2 tyg. przed ustalonym terminiem wyjazdu na praktyki składasz Zlecenie przekazywania stypendium do BWZ UŁ, pok. 10.

2) Aktualizujesz Porozumienie o programie praktyki i Karta jakości praktyki, na którym należy zdobyć podpis opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, oraz koordynatora ds. ECTS/opiekuna praktyk na wydziale.

3) Wypełniasz i drukujesz Zaświadczenie do NFZ o tym, że będziesz odbywać praktykę FSS i przychodzisz z nim do BWZ (pok. 10) w celu uzyskania podpisu na ok. 2-3 tyg. przed wyjazdem. Teraz już możesz starać się o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zalecane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.
Obowiązkowe jest wykupienia:
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez studenta podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy)
– ubezpieczenia wypadkowego obejmującego koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu odbywania praktyki studenta

4) Zdobywasz w dziekanacie zaświadczenie potwierdzające, że w okresie realizacji praktyki będziesz posiadać status studenta UŁ.

5) Podpisujesz umowę na wyjazd: na około tydzień przed wyjazdem zgłaszasz się w tym celu do BWZ, pok. 10 ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami tj.
– kopią obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia na czas realizacji praktyki i podróży z /do miejsca realizacji praktyk w norweskiej uczelni tj. kopią karty EKUZ,
-kopią ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez studenta podczas pobytu na praktyce,
– kopią ubezpieczenie wypadkowego obejmującego koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu odbywania praktyki Uczestnika Indywidualnego,
– potwierdzeniem z Dziekanatu o statusie student UŁ na rok akademicki 2014/15 obejmujące cały czas pobytu na praktyce z dofinansowaniem FSS
– zaktualizowanym podpisanym przez trzy strony Porozumieniem o programie praktyki i Karta jakości praktyki na formularzu wymaganym przez FSS (zawierane pomiędzy Indywidualnym Uczestnikiem programu/wyjeżdżający student UŁ, opiekunem ze strony instytucji przyjmującej i koordynatorem ECTS lub opiekunem praktyk na wydziale).

Podpisanie umowy będzie możliwe tylko w momencie dostarczenia do BWZ kompletu wymienionych powyżej dokumentów.

Podpisanie umowy na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (zawartej pomiędzy Indywidualnym Uczestnikiem programu/studenta UŁ, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora UŁ) jest warunkiem wyjazdu na praktykę FSS i otrzymania stypendium.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann