BWZ

Przed wyjazdem 2018/19

Poniższe informacje obowiązują studentów UŁ zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + w roku aka. 2018/19

Po otrzymaniu mailowej decyzji o zakwalifikowaniu na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, student jest proszony o przygotowaniu poniższych dokumentów na tyle wcześnie aby zdążył podpisać umowę finansową w BWZ UŁ przed wyjazdem (sugerowany czas to ok. 2 tyg przed wyjazdem):

1. Kopia karty EKUZ lub innego prywatnego ubezpieczenie zdrowotnego ważnego w kraju realizacji wyjazdu na cały okres realizacji praktyk i dojazdu z /do miejsca praktyk. W celu uzyskania karty EKUZ z NFZ, student wypełnia i drukuje zaświadczenie-EKUZ i przychodzisz z nim do BWZ (pok. 6) w celu uzyskania podpisu. Na podstawie zaświadczenia, student wyrabia kartę EKUZ.

2. Kopia uzupełniającego ubezpieczenie od kosztów leczenia na czas realizacji praktyk i dojazdu z/do miejsca/kraju realizacji praktyk (obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju).

3. Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Uczestnika;

4. Kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu realizacji praktyk, (w czasie i poza godzinami pracy), czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym)

Jeśli instytucja przyjmująca potwierdzi, że zapewni powyższe ubezpieczenia (pkt. 3 i 4 ) w LAT, to student nie musi przedłożyć kopii ubezpieczenia NNW i OC w miejscu realizacji praktyk. Warto poprosić instytucję przyjmującą o okazanie dokumentu poświadczającego, że praktykant będzie objęty ubezpieczeniem OC i NNW w miejscu realizacji praktyk lub też poprosić o otrzymaniu mailowego zapewnienia, że takie ubezpieczenie będzie przysługiwało praktykantowi.

5. Oficjalny list akceptacyjny (dozwolona forma elektroniczna) z instytucji przyjmującej potwierdzający dokładny termin odbycia praktyk (planowane daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk – które będą widniały w umowie finansowej podpisywanej przez studenta).

6. Zlecenie_przekazywania_stypendium_praktyki-2018_19 – druk należy wypełnić na komputerze, wydrukować, złożyć podpis i przynieść do BWZ UŁ, pok. 6.

7. Zaświadczenie pozyskane z Dziekanatu potwierdzające, że w momencie realizacji praktyki osoba wyjeżdżająca posiada status studenta/absolwenta UŁ

Dodatkowo student jest proszony o zrobienie testu biegłości językowej OLS przed mobilnością i przed podpisaniem umowy finansowej w BWZ UŁ. W tym celu należy przesłać na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl wypełnioną i podpisaną poniższą deklarację. Po uzyskaniu informacji o języku, studentowi zostanie nadana licencja do OLS przez pracownika BWZ UŁ. Następnie platforma OLS wyśle do studenta emaila z prośbą o wypełnienie testu biegłości językowej OLS.

Wzór deklaracji znajomości języka obcego

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów do BWZ UŁ i wypełnieniu testu biegłości językowe OLS, student/absolwent będzie mógł podpisać umowę finansową na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w BWZ UŁ, pok. 6 zawartą pomiędzy studentem/absolwentem a UŁ reprezentowanym przez Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej oraz Kwestora UŁ. Proponowany czas podpisania umowy w BWZ UŁ ok. 2 tyg. przed wyjazdem. W przypadku braku kompletu dokumentów, umowa nie zostanie podpisana ze studentem. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na praktykę Erasmusa+ i otrzymania stypendium.

Dodatkowe informacje dot. wymaganych dokumentów

    • Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ w momencie realizacji praktyk (wymagane zaświadczenie potwierdzające status studenta na rok akad. 2018/19 – jeśli dziekanat nie może wystawić stosownego zaświadczeni na rok 2018/19 wymagane jest potwierdzenie o zaliczeniu semestru letniego 2017/18; osoby wyjeżdżające jako absolwenci – zaświadczenie potwierdzające obronę pracy magisterskiej); w przypadku osób wyjeżdżających na 1 roku studiów II stopnia w okresie wakacyjnym – decyzja o zakwalifikowaniu na studia II stopnia. W przypadku braku zaliczenia sem. letniego 2017/2018 przed wyjazdem na praktyki wymagana jest zgoda Dziekana na wyjazd.
    • Oficjalny list akceptacyjny (dozwolona forma elektroniczna) z instytucji przyjmującej potwierdzający dokładny termin odbycia praktyk

Po powrocie z praktyk i rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ student/absolwent może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. W roku akademickim 2018/2019 decyzje dotyczące ewentualnego dofinansowania do kosztów podróży będą podejmowane indywidualnie przez Dziekanów Wydziałów UŁ. Każdy z Was będzie musiał wypełnić Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży. Do oświadczenia wszyscy z Was będą musieli dołączyć fakturę lub inne dokumenty potwierdzające odbycie podróży takie jak: bilet, paragon, karty pokładowe itp.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann