BWZ

Rekrutacja 2014/15

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w 2014/15.

Rekrutacja trwa od 26 marca 2014 do 16 maja 2014.

W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci/absolwenci UŁ mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta.

Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego  typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej (nie może jednak tam uczyć ani być nauczany), jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się i zarejestrowanej w innym kraju uczestniczącym w programie ERASMUS+ jako Programme Country.

Nie można odbyć praktyki ERASMUS+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.

Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego (wyjazd musi zakończyć się do 30.09.2015).

Obowiązujące stawki do poszczególnych krajów przy wyjazdach na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ z UŁ na rok 2014/15:
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
600 EURO/miesiąc
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,Turcja – 500 EURO/miesiącGrupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 400 EURO/miesiąc
Zasady finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ z UŁ na rok 2014/15 zostaną podane na stronie BWZ UŁ w późniejszym terminie.

Aby  wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na wyjazdy na praktykę w roku akademickim 2014/2015 należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pok. nr 11 (termin: do 16.05.2014 r.) komplet wymaganych dokumentów:

  • Formularz_zgłoszeniowy_2014_15
  • Wstępna zgoda instytucji przyjmującej na odbycie praktyki ze wskazaniem okresu realizacji praktyki
  • Charakterystyka instytucji przyjmującej
  • List motywacyjny studenta adresowany do Komisji Rekrutacyjnej przybliżający korzyści wynikające z odbycia praktyki (np. zdobycie doświadczeń zawodowych, zwiększenie własnych kwalifikacji)
  • Opinia kierunkowego opiekuna praktyk na wydziale lub Koordynatora kierunkowego ds. ECTS o wybranej instytucji przyjmującej i charakterze praktyk
  • Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na odbycie praktyki (w przypadku studentów chcących odbyć praktykę na ostatnim roku studiów I lub II stopnia)
  • Ewentualne certyfikaty językowe (w przypadku braku certyfikatu lub pisemnego potwierdzenia znajomości języka obcego uzyskanego u lektora, przewidywane są rozmowy potwierdzające znajomość języka)

Oceny zgłoszeń dokona specjalnie powołana komisja, w skład której wchodzą: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz,(Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus) i prof. Artur Gałkowski (Koordynator Uczelniany ds. ECTS). Osoby zakwalifikowane na praktyki zostaną powiadomione drogą mailową o wynikach rekrutacji oraz uzyskają informację na temat procedury odwoławczej.

Przykładowe oferty praktyk znajdują się TUTAJ

Edit this


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann