BWZ

Studenci niepełnosprawni 2017/18

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Wniosek-student-niepelnosprawny

Studenci UŁ zakwalifikowani na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” PO WER – rok akademicki 2017/18

Studenci muszą złożyć wypełniony wniosek na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem do BWZ UŁ, pok. 7. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci  mogą zostać poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do FRSE.  FRSE oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania.  FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie instytucji zagranicznej, w której będą realizować praktyki, o posiadanej niepełnosprawności, przed wyjazdem na etapie kompletowania dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy instytucja oferuje pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez instytucję może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które ubiega się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+.

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann