BWZ

Info o Erasmus+ Praktyki

W ramach nowego programu Komisji Europejskiej Erasmus+, Akcja 1 są możliwe wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki/stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie lub jakimkolwiek innym właściwym miejscu pracy* (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

Uwaga! Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 może być realizowany przez absolwenta UŁ, który obroni pracę dyplomową na UŁ i ukończy studia do dnia 30.09.2014, tj. do ostatniego dnia roku akademickiego 2013/14, określonego w Zarządzenia Rektora nr 109 z dnia 2013-04-24 w sprawie: podziału roku akademickiego 2013/2014.

Uwaga! Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 może być realizowany przez absolwenta UŁ, który obroni pracę dyplomową na UŁ i ukończy studia do dnia 30.09.2015, tj. do ostatniego dnia roku akademickiego 2014/15, określonego w Zarządzenia Rektora nr 82 z dnia 2014-05-19 w sprawie: podziału roku akademickiego 2014/2015.


*Przypominamy, że uczęszczanie na zajęcia w instytucji szkolnictwa wyższego nie może być uznane za praktykę/staż.


Uprawniony czas trwania praktyk/stażu w ramach programu Erasmus+: od 2 miesięcy tj. 60 dni do 12 miesięcy, na każdym cyklu studiów.


Organizacją przyjmującą studenta na praktyki/staż może być:
– każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
– instytut badawczy;
– fundacja;
– szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
– organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
– organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
– instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku staży/praktyk studenckich:
– instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej; organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).


W roku akademickim 2014/15 i 2015/16 student może realizować praktykę/staż w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj, w którym student zamieszkuje podczas studiów.


Karta Studenta Erasmusa

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann