BWZ

Rekrutacja 2019/20

Po pierwszej ocenie wniosków studentów UŁ ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok 2019/20, która miała miejsce do 30.06.2019 r., UŁ dysponuje pulą 83.613 EURO na kolejne wyjazdy na praktyki zagraniczne w roku 2019/20.

Zapraszamy studentów UŁ do składania wniosków w terminach określonych w zasadach rekrutacji. Wnioski złożone do 15.10.2019r. będą podlegały ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w okresie od 16 do 31.10.2019.


Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na praktyki zagraniczne (Student Mobility for Placement – SMP) w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akademickim 2019/2020

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji będą przyjmowane w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ, Rektorat II, przy Uniwersyteckiej 3, pok.6. w okresie od 15.05.2019 do 15.04.2020. Procedura oceny i wyboru kandydatów na wyjazd na praktykę będzie przeprowadzona cyklicznie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Harmonogram oceny wniosków kandydatów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:
– dokumenty studentów złożone do BWZ UŁ do 14.06.2019 będą podlegały ocenie do końca czerwca 2019.
– dokumenty studentów złożone do BWZ UŁ do 15.10.2019 będą podlegały ocenie do końca października 2019.
– dokumenty studentów złożone do BWZ UŁ do 15.01.2020 będą podlegały ocenie do końca stycznia 2020.
– dokumenty studentów złożone do BWZ UŁ do 15.04.2020 będą podlegały ocenie do końca kwietnia 2020.

Praktyka może rozpocząć się najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym student otrzymał wyniki rekrutacji. Przykład: Student składa komplet wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji 14go czerwca 2019. Komisja Rekrutacyjna ocenia komplet dokumentów do 30 czerwca 2019. Student otrzymuje wyniki drogą mailową 02 lipca 2019 (max. do 3 dni roboczych od dnia oceny wniosków przez Komisję). W przypadku uzyskania decyzji Komisji o kwalifikacji na wyjazd, mobilność może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2019.

Wyjazdy na praktykę zagraniczną w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 można realizować w okresie od 01.08.2019 do 30.09.2020 jako student lub jako absolwent (szczegółowe informacje dot. wyjazdów jako absolwent UŁ są opisane w zasadach rekrutacji). 

Komplet dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji obejmuje:
1) formularz zgłoszeniowy_Erasmus+ praktyki 2019_20
2) list motywacyjny
3) oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+2019_20
4) uzgodnione i podpisane przez trzy strony porozumienie o programie praktyk czyli Learning Agreement for Traineeships(LAT), Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu)
5) certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym student będzie realizował praktykę; (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka, w którym student będzie realizował zaplanowaną mobilność)
6) druk przewodni z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora ECTS
7) zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)
8) oświadczenie RODO

Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk.

Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool. The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.


Minimalny uprawniony okres praktyk to 2 miesiące = 60 dni. Praktyki zagraniczne mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Na praktykę/staż za granicą w ramach programu ERASMUS+ mogą wyjechać studenci/absolwenci UŁ do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Od 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się przez studentów wszystkich kierunków studiów o praktyki dot. rozwoju umiejętności cyfrowych¹ oraz kompetencji wymaganych, by pracować i odnosić sukcesy w gospodarce i społeczeństwie poddawanym ciągłym przemianom cyfrowym.

Wg Przewodnika po Programu Erasmus+, wersja 2 na rok 2019, str 34 dokumentu praktyka zostanie uznana za „praktykę w dziedzinie umiejętności cyfrowych”, jeżeli praktykant przyucza się do jednej lub kilku z wymienionych poniżej działalności: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii.

Więcej o praktykach dot. rozwoju umiejętności cyfrowych: https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities 

Oferty praktyk i wyszukiwarki ofert praktyk do wykorzystania przez studentów

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12 w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych  za praktyki Erasmus+ można otrzymać od 1 do 4 ECTS/miesiąc, max. 15 ECTS za cały okres praktyk, co powinno być zapisane i uzgodnione w LAT przed mobilnością. Studentowi wyjeżdżającemu na praktykę Erasmus+ przysługuje prawo do IOS/rozliczenia rocznego.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann