BWZ

Studenci niepełnosprawni

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2019/2020 

Studenci UŁ zakwalifikowani na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi
potrzebami. Edycja 3.” finansowanego ze środków PO WER – rok akademicki 2019/20

Studenci muszą złożyć wypełniony wniosek na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem do BWZ UŁ, pok. 6. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci  mogą zostać poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do FRSE. FRSE oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania.  FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie instytucji zagranicznej, w której będą realizować praktyki, o posiadanej niepełnosprawności, przed wyjazdem na etapie kompletowania dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy instytucja oferuje pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez instytucję może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które ubiega się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann