BWZ

Rekrutacja 2020/21(od 1.12.2020)

W związku z Zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) z dn.08.09.2020 dopuszczającym możliwość zagranicznych wyjazdów studentów UŁ, zostaje ogłoszona rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach realizowanego przez UŁ projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna KA103 w roku akademickim 2020/21 w odniesieniu do umowy z roku 2020. Wyjazdy będę możliwe w okresie od 15.04.2021 do 30.09.2021.

Każdy student UŁ zainteresowany odbyciem praktyki w ramach programu Erasmus+ powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z poniższymi zasadami rekrutacji oraz wymienionymi poniżej dokumentami a następnie poszukać samodzielnie lub korzystając z portali/wyszukiwarek/ofert praktyk instytucji, w której chciałby odbyć praktykę i uzgodnić z nią porozumienie o programie praktyk czyli Learning Agreement for Traineeships (LAT).

Zasady rekrutacji praktyki 2020_21 dot. umowy 2020

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji będą przyjmowane w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ w dwóch terminach: od 01.12.2020 do 28.02.2021 oraz od 01.03.2021 do 15.05.2021, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w BWZ UŁ lub mogą być przesłane z adresu uniwersyteckiego studenta w domenie @edu.uni.lodz.pl do p. Gabrieli Szkup, pracownika BWZ UŁ na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ można realizować w okresie od 15.04.2021, jeśli student złoży dokumenty do końca lutego 2021 lub w okresie od 15.06.2021, jeśli student złoży dokumenty do 15.05.2021.

Przekazane dokumenty do BWZ UŁ będę podlegały ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, student musi zwrócić się do Prorektora UŁ ds. współpracy z zagranicą o uzyskania indywidualnej zgody na wyjazd.

Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji na praktykę Erasmus+ 2020/21 dot. umowy 2020
1) Formularz-zgłoszeniowy_na praktykę Erasmus+ 2020_21 dot. umowy 2020
2) list motywacyjny
3) Oświadczenie-o-wcześniejszych-wyjazdach-Erasmus-2020_21
4) uzgodnione i podpisane przez trzy strony porozumienie o programie praktyk czyli Learning Agreement for Traineeships (LAT), część Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu)
5) certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym student będzie realizował praktykę; (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka, w którym student będzie realizował zaplanowaną mobilność)
6) Druk przewodni 2020_21 z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora kierunkowego ECTS
7) zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)

Kluczowe informacje nt. wyjazdów na praktykę w ramach programu Erasmus+ na stronie Komisji Europejskiej.
Polecamy Erasmus Intern Traineeship Portal opracowany przez ESN z ofertami praktyk
Oferty praktyk przesyłane do BWZ UŁ

Learning Agreement for Traineeships (LAT)
Słowniczek pojęć i wytycznych dot. Learning Agreement for Traineeships

Wyszukiwarka ISCED-F 2013 – the International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAS i LAT. Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann