BWZ

Studenci niepełnosprawni

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2020/2021

Studenci UŁ zakwalifikowani na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 dot. umowy 2020, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” finansowanego ze środków PO WER – rok akademicki 2020/21.

W tym celu należy wysłać skan uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności na ok. 6-8 tygodni  przed planowanym wyjazdem na adres pracownika BWZ UŁ, p. Gabrieli Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci  mogą zostać poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

Przesłane wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Annę Gutowską-Ciołek, Pełnomocnika Rektora UŁ do spraw osób z niepełnosprawnościami i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. programów wymiany międzynarodowej.  Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do FRSE,  które oceni je  i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania.  FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie instytucji zagranicznej, w której będą realizować praktyki, o posiadanej niepełnosprawności, przed wyjazdem na etapie kompletowania dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy instytucja oferuje pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez instytucję może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które ubiega się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na praktykę w ramach programu Erasmus+.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann