BWZ

Przed wyjazdem

Poniższe informacje obowiązują studentów/absolwentów UŁ zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2020/21 dot. umowy 2019 (czyli zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów w roku 2019/20).

Po otrzymaniu mailowej decyzji o zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+, student/absolwent jest proszony o przygotowanie poniższych dokumentów na tyle wcześnie aby zdążył podpisać umowę finansową w BWZ UŁ przed wyjazdem (sugerowany czas to ok. 2 tyg przed wyjazdem):

1. Kopia karty EKUZ lub innego prywatnego ubezpieczenie zdrowotnego ważnego w kraju realizacji wyjazdu na cały okres realizacji praktyki i dojazdu z/do miejsca praktyki. W celu uzyskania karty EKUZ z NFZ, student wypełnia i drukuje zaświadczenie-EKUZ i przychodzisz z nim do BWZ (pok. 6) w celu uzyskania podpisu. Na podstawie zaświadczenia, student wyrabia kartę EKUZ.

2. Kopia uzupełniającego ubezpieczenie od kosztów leczenia na czas realizacji praktyki i dojazdu z/do miejsca/kraju realizacji praktyki (obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju).

3. Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Uczestnika;

4. Kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu realizacji praktyki, (w czasie i poza godzinami pracy), czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym.

Jeśli instytucja przyjmująca potwierdzi, że zapewni powyższe ubezpieczenia (pkt. 3 i 4) w LAT, to student/absolwent nie musi przedłożyć kopii ubezpieczenia NNW i OC w miejscu realizacji praktyki. Warto poprosić instytucję przyjmującą o okazanie dokumentu poświadczającego, że praktykant będzie objęty ubezpieczeniem OC i NNW w miejscu realizacji praktyki lub też poprosić o otrzymaniu mailowego zapewnienia, że takie ubezpieczenie będzie przysługiwało praktykantowi.

5. Oficjalny list akceptacyjny (dozwolona forma elektroniczna) z instytucji przyjmującej potwierdzający dokładny termin odbycia praktyki (planowane daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, które będą widniały w umowie finansowej podpisywanej przez studenta/absolwenta).

6. Zlecenie przekazywania stypendium praktyki 2019_2020 – druk należy wypełnić na komputerze, wydrukować, złożyć podpis i przynieść do BWZ UŁ, pok. 6.

7. Zaświadczenie pozyskane z Dziekanatu potwierdzające, że w okresie realizacji praktyki osoba wyjeżdżająca posiada aktualny status studenta/absolwenta UŁ. W przypadku realizacji praktyki przez studenta w trakcie okresu zajęć dydaktycznych na UŁ, wymagana jest pisemna zgoda Dziekana na wyjazd.

Dodatkowo student jest proszony o zrobienie testu biegłości językowej OLS przed mobilnością i przed podpisaniem umowy finansowej w BWZ UŁ. W tym celu należy przesłać na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl wypełnioną i podpisaną poniższą deklarację. Po uzyskaniu informacji o języku, studentowi zostanie nadana licencja do OLS przez pracownika BWZ UŁ. Następnie platforma OLS wyśle do studenta e-mail z prośbą o wypełnienie testu biegłości językowej OLS.

Wzór deklaracji znajomości języka obcego

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów do BWZ UŁ i wypełnieniu testu biegłości językowe OLS, student/absolwent będzie mógł podpisać umowę finansową na realizację praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+ zawartą pomiędzy studentem/absolwentem a UŁ reprezentowanym przez Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej oraz Kwestora UŁ. Proponowany czas podpisania umowy w BWZ UŁ ok. 2 tyg. przed wyjazdem.

W przypadku braku kompletu dokumentów, umowa nie zostanie podpisana ze studentem. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na praktykę Erasmusa+
i otrzymania stypendium.

Po powrocie z praktyki i rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ student/absolwent może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. W roku akademickim 2020/2021 decyzje dotyczące ewentualnego dofinansowania do kosztów podróży będą podejmowane indywidualnie przez Dziekanów Wydziałów UŁ. Każdy z Was będzie musiał wypełnić Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży. Do oświadczenia wszyscy z Was będą musieli dołączyć fakturę lub inne dokumenty potwierdzające odbycie podróży takie jak: bilet, paragon, karty pokładowe itp.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann