BWZ

Campus Europae

UŁ jest stowarzyszonym członkiem European University Foundationktórej celem jest przyśpieszenie procesu modernizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i rozwój wysokiej jakości wymiany studenckiej. Fundacja skupia się na działaniach w pięciu obszarach i opowiada się za kwestią różnorodności i sprawiedliwości społecznej w szkolnictwie wyższym.

Obecnie uczestnictwo UŁ w EUF dotyczy przede wszystkim współpracy w projektach edukacyjnych realizowanych z udziałem innych partnerów EUF.

W 2015 podjęto decyzję o rozszerzeniu działania European University Foundation poza projekt Campus Europae.

Studenci UŁ zainteresowani mobilnością do uczelni należących do EUF, proszeni są o indywidualny kontakt z BWZ UŁ.
Jeśli macierzysty wydział studenta UŁ posiada umowę bilateralną w ramach programu Erasmus+ z uczelnią, która jest członkiem lub stowarzyszonym członkiem EUF, to student zainteresowany realizacją okresu studiów w takiej uczelni powinien uczestniczyć w rekrutacji w ramach programu Erasmus+, która odbywa się co roku na UŁ.
Jeśli student UŁ chciałby wyjechać na roczną wymianę do uczelni należącej do EUF, ale nie uczestniczącej w programie  Erasmus+ Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu, KA103, to prosimy o indywidualny kontakt z BWZ UŁ.


 

White_small

 

 

 

 

European University Foundation – Campus Europae jest paneuropejską siecią Uniwersytetów działającą na rzecz wymiany i rozwoju studentów w Europie. Głównym założeniem programu Campus Europae, realizowanego pod patronatem Rządu Księstwa Luksemburga, jest rozwój studenckiej świadomości bycia obywatelami Europy oraz połączenie kwalifikacji akademickich ze zdolnością do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym jeszcze podczas edukacji uniwersyteckiej. Program Campus Europae otwiera studentom zupełnie nową furtkę europejskiej mobilności dając możliwość spędzenia łącznie dwóch lat na dwóch różnych uczelniach zagranicznych.
Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w kraju, został przyjęty do udziału w programie w styczniu 2005r.

Wymiana Campus Europea
–  możliwość wyjazdu na dwa lata, do dwóch różnych krajów podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia. W rezultacie da to studentowi okazję do nauki za granicą przez dwa lata – w dwóch różnych krajach i dwóch odmiennych kulturach. Od 2015/16 mobilność w ramach programu Campus Europae może trwać 1 semestr lub 1 rok.

– jednym z głównych założeń programu Campus Europae jest nauka języków obcych. Dlatego też CE daje studentom niepowtarzalną szansę darmowej nauki języka kraju wymiany jeszcze przed wyjazdem! Dzięki projektowi Speak Up!  student uczestniczy w kursie on-line języka kraju, do którego został zakwalifikowany. Kurs on-line dostępny jest na minimalnym poziomie A1 i kończy się egzaminem. Przed rozpoczęciem semestru, uczelnia przyjmująca organizuje dwu lub cztero-tygodniowy intensywny kurs języka, który jest kontynuowany przez cały rok akademicki. Po roku wymiany student może osiągnąć nawet poziom B2. Kurs kończy się egzaminem i wystawieniem certyfikatu językowego przez University European Foundation – Campus Europae. Zanim student zdobędzie umiejętność posługiwania się nowym językiem, angielski będzie językiem „pomostowym”.
Student UŁ wyjeżdżający do uczelni należącej do sieci Campus Europae powinien dowiedzieć, się czy uczelnia przyjmującą oferuje intensywny kurs języka lokalnego przed rozpoczęciem mobilności w danym roku akademickim.
Platforma do nauki języka lokalnego: Speak Up! http://www.speakup-erasmus.eu/

– pełna uznawalność punktów ECTS dzięki starannemu przygotowaniu  Learning Agreement for Studies z Koordynatorem ECTS na UŁ i uczelnią zagraniczną przed wyjazdem i odnalezieniu ekwiwalentnych zajęć w uczelni zagranicznej. Spróbuj wykorzystać do tego celu matryce programów opracowane przez wykładowców uczelni Campus Europae. Od 2015/16 można skorzystać z narzędzia EUF-CE służącego do przygotowania Learning Agreement for Studies.

– aktywny  udział studentów w działaniach sieci Campus Europae i Club d’Europe.
Dołącz do Club d’Europe – klubu zrzeszającego studentów CE, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zróżnicowanej i zjednoczonej Europy.

–  możliwość realizacji praktyk podczas pobytu w niektórych uczelniach Campus Europae.
W związku z udziałem kilku uczelni EUF-CE w projekcie the #Europehome strategic partnership, studenci UŁ wyjeżdżający na studia w ramach programu Campus Europe do uczelni partnerskich i zainteresowani odbyciem praktyk podczas pobytu na studiach za granicą, są proszeni o uzgodnienie z uczelnią przyjmującą (Koordynatorem CE) czy istnieje oraz na  jakich warunkach możliwość odbycia częściowych praktyk za granicą w ramach ww. projektu lub poza nim. UŁ nie uczestniczy w projekcie the #Europehome strategic.

Na jaką pomoc finansową mogą liczyć studenci programu Campus Europae?

Na razie studenci CE (tylko studenci wyjeżdżający do uczelni CE znajdującej się w Unii Europejskiej) mogą liczyć na podobną pomoc jak w przypadku programu Erasmus+. Jednakże CE kładzie duży nacisk na wyrównywanie szans studentów tak, aby dla nikogo koszty nie były przeszkodą w uczestnictwie w wymianie.

Czy student straci ważne zajęcia biorąc udział w programie CE?

Nie. Wszystkie programy studiów na kierunkach włączonych do CE zostały tak skorelowane, aby na uczelni zagranicznej pokrywały się z tymi na uczelni w kraju. Dzięki temu nie ma obawy, że po powrocie na macierzystą uczelnię student będzie miał wiele zaległych przedmiotów do zaliczenia.

Dlaczego nauka języka obcego jest taka ważna?

Nauka języka obcego w ramach CE jest łatwa i ciekawa. Co ważne, CE umożliwia naukę języków niszowych, których znalezienie kursów językowych w rodzimym kraju przeważnie jest bardzo trudne (np. portugalski, fiński, łotewski). Jak wiadomo, znajomość języków obcych jest obecnie niezwykle ceniona przez pracodawców, więc szansa jaką oferuje CE jest idealna dla tych, którzy poważnie myślą o swojej konkurencyjności na rynku pracy już podczas studiów. Dzięki nauce języka lokalnego będzie można zdobyć też dodatkowe punkty ECTS. Wartością dodaną jest niewątpliwie możność posługiwania się językiem w jego naturalnym środowisku przez porozumiewanie się z ludźmi kraju wymiany w ich własnym języku, a co za tym idzie, jeszcze żywsze doświadczanie kultury i zwyczajów danego kraju.

Campus Europae ma również swój profil na portalu Facebook.

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Programu Campus Europae:
mgr Karolina Adamiak, e -mail: karolina.adamiak@uni.lodz.pl; tel.: +42 635 4037

Przedstawiciel Club d’Europe na UŁ:
Dominik Cholewski, e-mail: dominikcholewski@gmail.com

Vice-Prezydent Rady Studentów Campus Europae
Kasia Peszyńska-Drews, e-mail: katarzyna.peszynska@campuseuropae.org

Biuro CE w Luksemburgu: contact@campuseuropae.org

Uczelnie uczestniczące w projekcie CE


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann