BWZ

Dokumenty

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych

Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

The Erasmus+ Student Charter

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do BWZ UŁ w celu podpisania umowy o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/17

1. kopia Learning Agreement for Studies(LAS) (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną)

Aneks-do-Learning-Agreement-for-Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAS – ISCED-F 2013 search tool
Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

Słowniczek-pojęć-do-LAS-Erasmus-Plus-2016_2017 – dokument pomocny przy wypełnianiu LAS

2. List Akceptacyjny z uczelni zagranicznej (lub wydruk maila akceptacyjnego studenta UŁ na częściowe studia w ramach Erasmus+ w uczelni zagranicznej w roku akad. 2016/17)

3. Kopia karty EKUZ (aby otrzymać kartę najpierw trzeba wydrukować i przynieść do BWZ zaświadczenie NFZ) a w przypadku studentów wyjeżdżających do Turcji inną polisę ubezpieczeniową pokrywająca koszty leczenia za granicą (karta EKUZ nie jest wystawiana w przypadku wyjazdów do Turcji)

4. Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ na rok akad. 2016/2017 (w przypadku posiadania zaświadczenia o statusie studenta na rok 2015/2016 musi być dopisana notatka, że student jest rozliczony z sesji letniej 2015/2016). Absolwenci studiów licencjackich UŁ wyjeżdżający na zagraniczne studia przed 1 października 2016 r. zobowiązani są do upoważnienia notarialnego wybranej osoby, która w ich imieniu podpisze umowę finansową na studia Erasmus + pomiędzy UŁ a studentem. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2016/2017. Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania z Dziekanatu po podpisaniu stosownej umowy na studiów  II-go  stopnia na UŁ.

Każdy student jest zobowiązany do bezwzględnego wypełnienia testu znajomości językowej w systemie OLS ( jeśli dotyczy).

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub niewypełnienie testu OLS uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia grantu na studia Erasmus+.

Umowę można podpisać w BWZ UŁ ok. 4 tyg. przed wyjazdem.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann