BWZ

Dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do BWZ UŁ w celu podpisania umowy o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2017/18

1. Kopia LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LAS) (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną, koordynatora ECTS na UŁ i studenta)

Aneks do Learning Agreement for Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ.

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAS – ISCED-F 2013 search tool
Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

Słowniczek pojęć do LAS-Erasmus+ – dokument pomocny przy wypełnianiu LAS

2. List Akceptacyjny z uczelni zagranicznej z dokładnymi datami (dd/mm/rr) rozpoczęcia i zakończenia semestru studiów w uczelni zagranicznej (dozwolony wydruk maila akceptacyjnego).

3. Kopia karty EKUZ (aby otrzymać kartę należy wydrukować i przynieść do BWZ zaświadczenie NFZ a następnie udać się z podpisanym zaświadczeniem do NFZ w celu uzyskania karty EKUZ ). W przypadku studentów wyjeżdżających do Turcji należny dostarczyć kopię innej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia za granicą (karta EKUZ nie jest wystawiana w przypadku wyjazdów do Turcji).

4. Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ (oryginał) na rok akad. 2017/2018 (w przypadku posiadania zaświadczenia o statusie studenta na rok 2016/2017 musi być dopisana notatka, że student jest rozliczony z sesji letniej 2016/2017). Absolwenci studiów licencjackich UŁ wyjeżdżający na zagraniczne studia przed 1 października 2017 r. zobowiązani są do upoważnienia notarialnego wybranej osoby, która w ich imieniu podpisze umowę finansową na studia Erasmus + pomiędzy UŁ a studentem. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2017/2018. Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania z Dziekanatu po podpisaniu stosownej umowy na studia II-go stopnia na UŁ.

Każdy student jest zobowiązany do bezwzględnego wypełnienia testu znajomości językowej w systemie OLS ( jeśli dotyczy).

Wzór-maila-OLS-STUDIA-2017_18
Wzór-maila-OLS-STUDIA-2017_1-1-English

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub niewypełnienie testu OLS uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia grantu na studia Erasmus+.

Umowę można podpisać w BWZ UŁ ok. 4 tyg. przed wyjazdem.

 

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych

Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

The Erasmus+ Student Charter


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann