BWZ

Granty na studia

1. Stawki dofinansowania w EUR z funduszy Unii Europejskiej do poszczególnych krajów przy wyjazdach na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ z UŁ na rok 2017/18

Grupa 1
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 EURO/miesiąc

Grupa 2
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 450 EURO/miesiąc

Grupa 3
Bułgaria, Estonia,  FYROM (była republika Jugosławii i Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, – 350 EURO/miesiąc

2.Stawki ryczałtowe w PLN obowiązujące dla wyjazdów na studia finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – PO WER.  Osoby, które już skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016 lub 2017 nie mogą uzyskać dofinansowania na kolejny wyjazd

a) Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego:
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy- 3015 PLN
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja- 2799 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry- 2369 PLN

b) Wyjazdy studentów niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 2153 PLN
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 1938 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 1507 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej będzie określone we wniosku złożonym przez studenta i zaakceptowanym przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann