BWZ

Studenci niepełnosprawni

Studenci UŁ zakwalifikowani na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19, którzy zadeklarowali w Zgłoszeniu kandydata na wyjazd fakt ubiegania się o dofinansowanie z tytułu posiadanej niepełnosprawności na UŁ, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.” PO WER

Warunki przyznania dofinasowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/19

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami 2018

Studenci muszą złożyć wypełniony wniosek do 25.07. 2018 (w przypadku wyjazdu w sem. zimowym) lub do 30.09.2018 (w przypadku wyjazdu w sem. letni) do BWZ UŁ, pok. 6. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci  mogą zostać poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do FRSE.  FRSE oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania.  FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie uczelni partnerskiej, w której będą realizować częściowe studia za granicą, o posiadanej niepełnosprawności, przed wyjazdem na etapie kompletowania dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy uczelnia zagraniczna oferuje pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez uczelnię zagraniczną może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które  ubiega się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Edit this


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann