BWZ

Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 

I etap:  10.01.2019 (od godz. 12:00) – 17.02.2019 (do godz. 12:00) w USOSWeb – złożenie wniosku zgłoszeniowego

II etap: na poszczególnych Wydziałach w terminie od 17.02 do 04.03.2019 – kontakt z Koordynatorem Wydziałowym

Aktualny wykaz partnerskich uczelni zagranicznych, do których mogą ubiegać się studenci UŁ o wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20 (w podziale na Wydziały/jednostki dydaktyczne rekrutujące studentów na mobilność) będzie dostępny w USOSWeb (zakładka: Dla Studentów, Wymiana studencka, oferty wyjazdów) od 10.01.2019r.

Zasady rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 na sem. letni

Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2018/19

Wolne miejsca na wyjazdy na studia w ramach dodatkowej rekrutacji na sem. letni Erasmus+_2018_2019

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2018/19

10-20.09.2018 – złożenie kompletu dokumentów przez studenta na Wydziale/do Koordynatora Wydziałowego (dokumenty w wersji papierowej)

20-26.09.2018 – ocena wniosków kandydatów, którzy złożyli kompletne dokumenty na Wydziale oraz podanie wyników rekrutacji na Wydziałach

26.09.2018 – przekazanie wyników rekrutacji z Wydziałów do BWZ UŁ

Od 27.09.2018 r do października 2018 – wprowadzenie przyznanych wyjazdów do USOSweb oraz  wysłanie nominacji zakwalifikowanych studentów do uczelni partnerskich na sem. letni 2018/19

Wyjazdy są możliwe tylko na semestr letni 2018/19 do tych uczelni partnerskich, w których termin nominacji upływa w październiku 2018. W przypadku studentów zakwalifikowanych do Uczelni, w których terminy nominacji wskazane są pomiędzy 27.09.2018 a 30.09.2018 przyjmowane będą bez gwarancji terminowego nadesłania zgłoszenia przez BWZ UŁ.   

Dokumenty do złożenia do 20.09.2018 do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ lub na Wydziale

1) Formularz zgłoszeniowy studenta UŁ_ dodatkowa rekrutacja – do pobrania i uzupełnienia przez studenta UŁ 
2) list motywacyjny studenta w jęz. polskim i obcym (adresowany do Komisji Wydziałowej ds. Programu Erasmus+)
3) życiorys studenta w jęz. polskim i obcym
4) potwierdzenie znajomości języka obcego (np. certyfikat, wydruk e-maila z wynikiem testu OLS od osób, które kiedyś realizowały wyjazd w ramach Erasmus+, zaświadczenie od lektora języka obcego, zaświadczenie ze szkoły językowej o poziomie języka, itp.)
5) inne dokumenty wymagane przez Wydział ( jeśli Wydział/Komisja Wydziałowa/Koordynator poprosi o dodatkowe dokumenty)

Wykaz dostępnych miejsc/uczelni zagranicznych, do których można ubiegać się o wyjazd na częściowe studia Erasmus+ będzie opublikowany na stronie BWZ UŁ z początkiem lipca 2018.

 


Wskazówki dotyczące rejestracji na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 w USOSweb dostępne są pod linkiem: rejestracja USOS


Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 

07.11.2017 (wtorek), godz. 14.00 – 15.30,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Duża Aula, ul. Pomorska 149/153

22.11.2017 (środa) godz. 14.00-15.30
Wydział  Nauk Geograficznych, sala 239, ul. Narutowicza 88

23.11.2017 (czwartek)  godz. 9.00 – 10.30,
Wydział Prawa i Administracji, sala 1.27, ul. Kopcińskiego 8/12

24.11.2017 (piątek)  godz. 12.15 – 13.30.,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Aula W. Michowicza (sala 13), ul. Lindleya 5 A

27.11.2017
(poniedziałek), godz. 11:00-13:00,
Wydział Zarządzania, Aula A1, ul. Matejki 22/26

28.11.2017 (wtorek) godz. 11.30-13.00,
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Aula D- 208, ul. Rewolucji 1905

29.11.2017 (środa), godz. 15.15 – 16.30,
Wydział Filologiczny, Aula A4, ul. Pomorska 171/173

8.12.2017 (piątek) godz. 10.00-12.00
Wydział Chemii, sala Rady Wydziału, ul. Tamka 12

 

 I etap rekrutacji – rejestracja w USOSweb (od 11.12.17- 10.01.2018) i Oświadczenie

Rekrutacja studentów UŁ na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/19, rozpocznie się w dniu 11.12.2017 r (poniedziałek) o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 10.01.2018 r. (środa) o godz. 12:00. Pierwszy etap rekrutacji to e-rejestracja w USOSWeb.

Obowiązkowo poza złożeniem wniosku aplikacyjnego w USOSweb należy złożyć do Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus+ Oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2018.

Student, który do dnia 10.01.2018 do godz.12:00 nie złoży wniosku aplikacyjnego w systemie USOSweb, nie będzie miał możliwości udziału w II etapie rekrutacji i wyjazdu na częściowe studia w roku 2018/19 w ramach programu Erasmus+.

Z uwagi na przeciążenie systemu USOSweb w ostatnich godzinach rejestracji, prosimy o wcześniejsze złożenie wniosku!

Wykaz ofert wyjazdów dla studentów poszczególnych Wydziałów UŁ (w oparciu o podpisane umowy pomiędzy zagraniczną uczelnią a danym Wydziałem UŁ) w ramach programu Erasmus+ będzie dostępny w USOSWeb.

Przeglądając oferty wyjazdów w USOSweb, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt czy dana oferta wyjazdu jest dostępna dla studentów danego programu i cyklu studiów. Prosimy również o sprawdzenie na stronie internetowej uczelni zagranicznej czy oferta zajęć dla studentów programu Erasmus+ jest zbieżna z programem studiów studenta na UŁ.

Po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, należy wybrać zakładkę „Wymiana studencka”, a następnie macierzysty wydział studenta UŁ lub w przypadku Wydz. Filologicznego jedną z poniżej opisanych jednostek, gdzie będą zdefiniowane i aktywne w tegorocznej rekrutacji oferty wyjazdów (oznaczone numerem E+).

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach:
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej– fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

 

II etap rekrutacji  – odbędzie się na poszczególnych Wydziałach UŁ.

Szczegółowe informacje w sprawie II etapu będą zamieszczone na stronach poszczególnych Wydziałów UŁ oraz u Koordynatorów Wydziałowych ds. programu Erasmus+.

 

 

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann