BWZ

Studenci niepełnosprawni 2015/16

Studenci UŁ z orzeczoną niepełnosprawnością zakwalifikowani na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 będę mieli możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Studenci UŁ zakwalifikowani na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16, którzy zgłoszą w Zgłoszeniu kandydata na wyjazd fakt ubiegania się o dofinansowanie z tytułu posiadanej niepełnosprawności na UŁ, zostaną poinformowani drogą mailową przez BWZ UŁ o możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”. Studenci zostaną poproszeni o złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami do 30.06. 2015 (w przypadku wyjazdu w sem. zimowym) lub do 30.09.2015 (w przypadku wyjazdu w sem. letnim) do BWZ UŁ, pok. 10 lub 11. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci zostali poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów.

Poniższej opisana procedura została zmieniona po otrzymaniu przez UŁ korespondencji seryjnej z Narodowej Agencji ds. programu Erasmus+ z dn. 24.04.2015 dot. mobilności studentów niepełnosprawnych w roku 2015/16.

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do Narodowej Agencji ds. programu Erasmus+. NA oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania, czyli
a) kwocie do rozliczenia jako ryczałt (czyli na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię/ instytucję zagraniczną, spójnego z okresem mobilności wpisanym do systemu Mobility Tool+ (MT+));
b) kwocie do rozliczenia jako koszty rzeczywiste (tj. na podstawie dowodów finansowych) wraz z podaniem typu kosztów objętych dofinansowaniem;
Za rozliczenie osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzialna uczelnia macierzysta tj. UŁ.


Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie uczelni partnerskiej, w której będę realizować częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+, o posiadanej niepełnosprawności przed wyjazdem na etapie kompletowanie dokumentów na wyjazd oraz sprawdzić czy uczelnia zagraniczna oferuję pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez uczelnię zagraniczną może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które może ubiegać się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+


Mapa uczelni z opisem usług oferowanych studentom z niepełnosprawnościami, która powstała w ramach projektu realizowanego przez ESN pt. „MapAbility: Strengthen the accessibility of HEIs to students with disabilities”,  jest dostępna na stronie: http://www.exchangeability.eu/mapability-map


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann