BWZ

Wsparcie językowe online

Harmonogram działań na UŁ dot. wsparcia językowe online w ramach Erasmus+ Online Linquistic Support (OLS)

1. Każdy student UŁ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą w sem. zimowym lub na cały rok 2015/16, jest zobowiązany do złożenia mailowej deklaracji w sprawie wybranego przez siebie 1 z 6 poniższych języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i niderlandzki, który będzie językiem wykładowym (studia), roboczym (praktyki) podczas wymiany Erasmus+. Deklarację prosimy przesłać do p. Gabrieli Szkup, pracownika BWZ na adres gszkup@uni.lodz.pl do dnia 30.05.2015.

Obowiązek złożenie deklaracji, a tym samym konieczności wypełnienia testu znajomości językowej przed i po mobilności, nie dotyczy tylko native speakers.

Mail z deklaracją w sprawie języka obcego należy wysłać najpóźniej do 30.05.2015 Wzór maila.

2. W terminie do 15.06.2015 na podstawie złożonych przez studentów deklaracji BWZ UŁ zarejestruje studentów na platformie Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/.

3. Po rejestracji dokonanej przez BWZ UŁ, student UŁ otrzyma informację z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością najpóźniej do dnia 30.06.2015.

Przykładowe zaproszenie wysłane z OLS do studenta z prośba o wypełnienia testu znajomości języka

Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z sześciu dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/16, poza native speakers.  Guide dla użytkowników testu znajomości językowej OLS OLS language assessment

KURS JĘZYKOWY OLS – nieobowiązkowy Mobility Participant User Guide for Courses

Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w kursie językowym otrzymają taką możliwość, na okres miesięcy pobytu na wymianie, który zadeklaruje student w systemie Erasmus+OLS. Okres dostępu do kursu liczony będzie od pierwszego logowania się studenta w systemie OLS.

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:
language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
–  news;
level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Questions and Answers on the Erasmus+ Online Linguistic Support


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann