BWZ

Info o Erasmus+ 2014/20 i 2021/27

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Łódzki otrzymał Erasmus Charter for Higher Education (Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) na lata 2021/2027 i od 2021 roku może realizować działania i projekty w ramach nowego unijnego programu Erasmus+ na lata 2021/2027.


Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Łódzki otrzymał Erasmus Charter for Higher Education (Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) na lata 2014/2020 i od 1 stycznia 2014 roku realizuje działania i projekty w ramach nowego unijnego programu Erasmus+. Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie w latach 2014/2020.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:
– Akcja 1: Mobilność edukacyjna
– Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
– Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

W ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna są możliwe
a) wyjazdy studentów:
w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
– w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)
b) wyjazdy pracowników uczelni:
– w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
– w celach szkoleniowych

Nowym działaniem w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna  Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees).

Działanie to zakłada udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia  z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim. Działanie to jest zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

Drugim nowym działaniem w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna jest system gwarancja spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w innym kraju europejskim (Degree mobility).

Działanie to jest zarządzane centralnie przez Komisję Europejską za pośrednictwem European Investment Bank. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci mogą ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie w ramach programu. Więcej informacji na stronie: Programu Erasmus +


Koordynacja programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, wyjazdy studentów i pracowników będzie miała miejsca w BWZ UŁ.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann