BWZ

Test językowy OLS

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu ERASMUS+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie ERASMUS+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Online Linguistic Support – http://www.erasmusplusols.eu.

Praktyczne wskazówki OLS dla studentów korzystających z platformy językowej.

Wzór maila OLS STUDIA 2016_17\

wzor-maila-ols-studia-2016_17-english

OLS dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, francuski, niemiecki, niderlandzki, włoski, hiszpański, polski, czeski,  duński, grecki, portugalski, szwedzki.

Główne funkcjonalności systemu OLS studentów:

– możliwość założenia profilu w OLS przez każdego uczestnika;
– dostęp do informacji o funkcjonowaniu systemu;
– sprawdzenie przez system kompatybilności wymogów systemu z oprogramowaniem zainstalowanym w komputerze uczestnika;
– możliwość wypełnienia testu biegłości językowej;

Kurs językowy OLS

Guided tour of the language course (DE, EN, ES, FR, IT, NL)

Kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w języku, w którym wypełniony został test biegłości językowej i nie ma możliwości dokonania zmiany na inny język.

Uczelnia może dodatkowo przyznać licencję na kurs językowy osobom, dla których język nauki/ środowiska pracy jest ojczystym lub które uzyskały wynik z testu na poziomie B2 i C2, które są zainteresowane udziałem w kursie.


*OLS language test*

*Erasmus+ Online Linguistic Support*
  Erasmus+ *Online Linguistic Support (OLS)

<http://www.erasmusplusols.eu/>* is a tool to improve the quality ofmobility. This is made possible by upgrading target language skills of Erasmus+ programme students before the mobility for studies orplacement, as well as during it. As an Erasmus+ student, you are obliged to take it before and after your stay at a foreign institution. If applicable, you also need to take part in a language course.

Online Linguistic Support – http://www.erasmusplusols.eu.

declaration-OLS-2016_17

<http://www.erasmusplusols.eu/>

The test is available in the following 12 languages:*Czech, Danish,Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese,Spanish and Swedish. *If the target language (of your studies or placement) is none of them, you do not need to take this test.

Main functions of the OLS platform:

– create a personalized profile;
– access data on functioning of OLS platform;
– check compatibility with the software on your computer;
– take the language proficiency test.

*OLS Language Course*
Guided tour of the language course (DE

<http://erasmusplusols.eu/de/guided-tour-10/>, EN

<http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/>, ES

<http://erasmusplusols.eu/es/guided-tour-12/>, FR

<http://erasmusplusols.eu/fr/guided-tour-9/>, IT

<http://erasmusplusols.eu/it/guided-tour-11/>, NL

<http://erasmusplusols.eu/nl/guided-tour-8/>)

You will be automatically directed to a language course if the first (before-mobility) sitting of your test yields no more than B1 level score. The language skills course is taught in the same language as you sat the OLS test. You cannot change it for a different language.

The University can also enable the course to native speakers of the target language, and those who scored between B2 and C2, if they ask for joining in the course.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann