BWZ

Dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do BWZ UŁ w celu podpisania umowy na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2019/20

1. Kopia LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LAS) (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną, koordynatora ECTS na UŁ i studenta).

Aneks do Learning Agreement for Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ.

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAS – ISCED-F 2013 search tool
Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna na stronie: ISCED-F 2013.

Słowniczek pojęć do LAS-Erasmus+ – dokument pomocny przy wypełnianiu LAS

2. List Akceptacyjny z uczelni zagranicznej z dokładnymi datami (dd/mm/rr) rozpoczęcia i zakończenia semestru studiów w uczelni zagranicznej (dozwolony wydruk maila akceptacyjnego). Powitalny e-mail otrzymany przez studenta UŁ z uczelni zagranicznej nie jest równoznaczny z listem akceptacyjnym. 

3. Kopia karty EKUZ (aby otrzymać kartę należy wydrukować i przynieść do BWZ zaświadczenie NFZ a następnie udać się z podpisanym zaświadczeniem do NFZ w celu uzyskania karty EKUZ ). W przypadku studentów wyjeżdżających do Turcji należny dostarczyć kopię innej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia za granicą (karta EKUZ nie jest wystawiana w przypadku wyjazdów do Turcji).

4. Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ (oryginał) na rok akad. 2019/2020 (w przypadku posiadania zaświadczenia o statusie studenta na rok 2018/2019 musi być dopisana notatka, że student jest rozliczony z sesji letniej 2018/2019). Absolwenci studiów licencjackich UŁ wyjeżdżający na zagraniczne studia przed 1 października 2019 r. zobowiązani są do upoważnienia notarialnego wybranej osoby, która w ich imieniu podpisze umowę finansową na studia Erasmus + pomiędzy UŁ a studentem. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2019/2020. Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania z Dziekanatu po podpisaniu stosownej umowy na studia II-go stopnia na UŁ.

Każdy student jest zobowiązany do bezwzględnego wypełnienia testu znajomości językowej w systemie OLS przed mobilnością i po mobilności (jeśli dotyczy). Aby otrzymać dostęp do testu OLS, należy przesłać e-mail z deklaracją dot. języka, z którego student chce wykonać test OLS i będzie on identyczny z językiem studiów za granicą, na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl (wzór wiadomości do wykorzystania). BWZ UŁ będzie mogło wygenerować mailowe zaproszenie z danymi do logowania do konta na platformie OLS.

Erasmus+ *Online Linguistic Support
„Wsparcie Językowe Online (OLS) jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+. Dzięki OLS możesz przetestować swój obecny poziom języka, którego będziesz używał/-a podczas pobytu za granicą w ramach Erasmus+. Twoje wyniki nie mają wpływu na udział w programie Erasmus+, ale pozwolą Ci skorzystać z kursu językowego OLS! OLS jest uzupełnieniem bezpośredniej nauki z nauczycielem, gdyż pozwala na rozwijanie swoich umiejętności poza szkołą. Dostarcza Ci również możliwość wspólnej nauki z rówieśnikami.” źródło: https://erasmusplusols.eu/pl/.  Testy są dostępne w 23 językach.
Wskazówki dla studentów dot. testu OLS

Z wypełnienia dwóch testów językowych OLS zwolnieni są studenci, dla których język, w jakim będą studiować za granicą, jest ich ojczystym (native speakers).

5. Zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o otrzymywaniu stypendium socjalnego na UŁ w sem. letnim 2018/19 –  dotyczy tylko tych studentów, którzy zaznaczyli w USOSweb na etapie kwalifikacji, że otrzymywali styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2018/19 i wyjadą na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ z dofinansowaniem PO WER w PLN.

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub niewypełnienie testu OLS uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia grantu na studia Erasmus+.

Umowę można podpisać w BWZ UŁ ok. 4 tyg. przed wyjazdem.

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych

Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

Karta_Studenta_Erasmusa_PL na 2018


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann