BWZ

Dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy przesłać mailowo do BWZ UŁ w celu podpisania umowy finansowej na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2020/21, zakładając, że zagraniczne wyjazdy studentów UŁ nie zostaną odwołane z powodu pandemii.

Ze względu na ochronę danych osobowych RODO wszelkie dokumenty przesyłane przez studentów do 1 z pracowników BWZ  (dorota.jachimek@uni.lodz.pl; beata.kaminska@uni.lodz.pl; gabriela.szkup@uni.lodz.plmuszą być wysłane z konta uniwersyteckiego studenta (imie.nazwisko@unilodz.eu). Dokumenty wysłane z adresów prywatnych nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanych danych rekomendujemy, aby studenci zabezpieczyli hasłem plik (taką funkcjonalność daje Pakiet MS Office) z przesyłanymi dokumentami przy użyciu programu archiwizującego (np. WinRar lub WinZip7), a dostęp do pliku zabezpieczyć hasłem. Zabezpieczony plik proszę przesłać na adres jednego pracownika BWZ UŁ, a hasło proszę przesłać do tego samego pracownika ale poprzez inny kanał komunikacji nt. MS Teams.

1. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LAS) – tylko cześć Before the mobility (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną, koordynatora ECTS na UŁ i studenta) – dopuszczalny jest LAS na wzorze uczelni zagranicznej z trzema podpisami, w którym są obowiązkowo tabele zawierające program ustalony przed wyjazdem, realizowany w uczelni zagranicznej oraz  program studiów (nazwy przedmiotów), który realizowany jest na macierzystym kierunku w UŁ w okresie wyjazdowym, który zostanie zaliczony (zastąpiony) programem studiów realizowanym w ramach wyjazdu Erasmus+ w uczelni przyjmującej za granicą.

Do wykorzystania przez studenta przy przygotowywaniu Porozumienia o programie zajęć czyli Learning Agreementr for Studies:

Słowniczek pojęć do LAS-Erasmus+ – dokument pomocny przy wypełnianiu LAS

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru “Porozumienia o programie studiów ” (Learning Agreement for Studies)

2. ​Aneks do Learning Agreement for Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ.

3. List/email akceptacyjny z uczelni zagranicznej z dokładnymi datami (dd/mm/rr) rozpoczęcia i zakończenia semestru studiów w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie od uczelni przyjmującej powinno zawierać również informację o formie zajęć jakie będą dostępne dla uczestnika (zajęcia face-to-face, zajęcia zdalne/wirtualne/on-line).

4. ​Skan karty EKUZ obejmującej czas pobytu za granicą i dni wyjazdu/powrotu z mobilności. W przypadku braku możliwości okazania się kartą EKUZ, inne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące czas pobytu za granicą i dni wyjazdu/powrotu z mobilności. Do wykorzystania przez studenta wzór zaświadczenia do NFZ, jakie może wystawić BWZ UŁ w celu uzyskania karty EKUZ. Proszę przysłać dokument do pracownika BWZ UŁ podając w wiadomości imię, nazwisko, kraj i nazwę uczelni przyjmującej oraz planowane daty podróży do i z uczelni zagranicznej, biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą.

5. Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ na rok akad. 2020/2021 – otrzymane drogą elektroniczną przez wyjeżdżającego studenta z Dziekanatu macierzystego Wydziału (w przypadku posiadania zaświadczenia o statusie studenta na rok 2019/2020 musi być dopisana notatka, że student jest rozliczony z sesji letniej 2019/2020).

6. Zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o otrzymywaniu stypendium socjalnego na UŁ w sem. letnim 2019/20 –  dotyczy tylko tych studentów, którzy zaznaczyli w USOSweb na etapie kwalifikacji, że otrzymywali styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2019/20 i wyjadą na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ z dofinansowaniem PO WER w PLN.

Dodatkowo każdy uczestnik programu Erasmus+ czyli również student UŁ jest  zobowiązany do wypełnienia testu znajomości językowej w systemie OLS przed mobilnością.
Z wypełnienia testu językowego OLS zwolnieni są studenci, dla których język, w jakim będą studiować za granicą, jest ich ojczystym (native speakers) albo studenci, którzy będą studiować w innym języku niż język, w jakim są dostępne testy OLS. Testy są dostępne w 24 językach obcych.

„Wsparcie Językowe Online (OLS) jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+. Dzięki OLS możesz przetestować swój obecny poziom języka, którego będziesz używał/-a podczas pobytu za granicą w ramach Erasmus+. Twoje wyniki nie mają wpływu na udział w programie Erasmus+, ale pozwolą Ci skorzystać z kursu językowego OLS! OLS jest uzupełnieniem bezpośredniej nauki z nauczycielem, gdyż pozwala na rozwijanie swoich umiejętności poza szkołą. Dostarcza Ci również możliwość wspólnej nauki z rówieśnikami.” źródło: https://erasmusplusols.eu/pl/.

7. Zlecenie_przekazywania_stypendium_studia_Erasmus_2021_22

Aby otrzymać dostęp do testu OLS, należy przesłać e-mail z deklaracją dot. języka, z którego student chce wykonać test OLS i będzie on identyczny z językiem studiów za granicą, na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Student dostanie wiadomość z prośbą o założenie konta i wypełnienie testu OLS.
Wyniki testów będą sprawdzane przez pracownika BWZ UŁ na platformie Erasmus+OLS. (Nie ma konieczności załączania wyniku testu do przesyłanej dokumentacji).

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub niewypełnienie testu OLS uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia ​dofinansowania na studia Erasmus+.

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych

Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

Karta_Studenta_Erasmusa_PL


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann