BWZ

Stawki na studia

W roku akad. 2020/21 student UŁ otrzyma dofinansowanie na max. 5 miesięcy pobytu na studiach w uczelni zagranicznej. Stypendium będzie obliczane na podstawie długości pobytu. Koszty pobytu powyżej 5 miesięcy finansowane będą przez studenta z własnych środków.

1. Stawki dofinansowania w EUR z funduszy Unii Europejskiej do poszczególnych krajów przy wyjazdach na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ z UŁ na rok 2020/21

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 520 EURO/miesiąc

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 500 EURO/miesiąc

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja – 450 EURO/miesiąc

2. Stawki ryczałtowe w PLN obowiązujące dla wyjazdów na studia finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” PO WER

a) Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego:
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 3 069  PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja – 2 771 PLN

b) Wyjazdy studentów niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 2 217  PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2 131 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja – 1 918 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej będzie określone we wniosku złożonym przez studenta i zaakceptowanym przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann