BWZ

Dokumenty

Wykaz dokumentów, które należy przesłać mailowo do BWZ UŁ w celu podpisania umowy finansowej na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2021/22 

1. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LAS) – tylko cześć Before the mobility (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną, koordynatora ECTS na UŁ i studenta) – dopuszczalny jest LAS na wzorze uczelni zagranicznej z trzema podpisami, w którym są obowiązkowo tabele zawierające program ustalony przed wyjazdem, realizowany w uczelni zagranicznej oraz  program studiów (nazwy przedmiotów), który realizowany jest na macierzystym kierunku w UŁ w okresie wyjazdowym, który zostanie zaliczony (zastąpiony) programem studiów realizowanym w ramach wyjazdu Erasmus+ w uczelni przyjmującej za granicą.

Do wykorzystania przez studenta przy przygotowywaniu Porozumienia o programie zajęć czyli Learning Agreementr for Studies:

Słowniczek pojęć do LAS-Erasmus+ – dokument pomocny przy wypełnianiu LAS

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru “Porozumienia o programie studiów ” (Learning Agreement for Studies)

Od roku akademickiego 2021/22 LA powinien być przygotowany przez system przy użyciu platformy OLA lub system informatyczny uczelni wysyłającej w sieć EWP.  Docelowo LA ma być przygotowywany przez wyjeżdżającego studenta UŁ i zatwierdzany przez Koordynatora kierunkowego ds. ECTS w USOSweb. Będzie to prawdopodobnie technicznie możliwe jesienią 2021 na wyjazdy w sem. letnim 2021/22 lub dopiero na wyjazdy na rok 2022/23.

2. ​Aneks do Learning Agreement for Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ.

3. List/email akceptacyjny z uczelni zagranicznej z dokładnymi datami (dd/mm/rr) rozpoczęcia i zakończenia semestru studiów w uczelni zagranicznej. Potwierdzenie od uczelni przyjmującej powinno zawierać również informację o formie zajęć jakie będą dostępne dla uczestnika (zajęcia face-to-face, zajęcia zdalne/wirtualne/on-line).

4. ​Karta EKUZ obejmująca czas pobytu za granicą i dni wyjazdu/powrotu z mobilności. W przypadku braku możliwości okazania się kartą EKUZ, inne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące czas pobytu za granicą i dni wyjazdu/powrotu z mobilności. Do wykorzystania przez studenta wzór zaświadczenia do NFZ, jakie może wystawić BWZ UŁ w celu uzyskania karty EKUZ. Proszę przysłać dokument do pracownika BWZ UŁ podając w wiadomości imię, nazwisko, kraj i nazwę uczelni przyjmującej oraz planowane daty podróży do i z uczelni zagranicznej, biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą.

5. Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ na rok akad. 2021/2022 – otrzymane drogą elektroniczną przez wyjeżdżającego studenta z Dziekanatu macierzystego Wydziału (w przypadku posiadania zaświadczenia o statusie studenta na rok 2020/2021 musi być dopisana notatka, że student jest rozliczony z sesji letniej 2020/2021).

6. Zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o otrzymywaniu stypendium socjalnego na UŁ w sem. letnim 2020/21 –  dotyczy tylko tych studentów, którzy zaznaczyli w USOSweb na etapie kwalifikacji, że otrzymywali styp. socjalne z UŁ w sem. letnim 2020/21 i wyjadą na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ z dofinansowaniem PO WER w PLN.

7.  Test znajomości językowej w systemie Erasmus+ OLS przed mobilnością, przy wyjazdach finansowanych z budżetu 2020/21

8. Zlecenie_przekazywania_stypendium_studia_Erasmus 

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia ​dofinansowania na studia Erasmus+.

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 2014-05-12
w sprawie: zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany Erasmus+, Campus Europae i innych pokrewnych

Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

Karta_Studenta_Erasmusa_PL
ISCED code search

Edit this


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann