BWZ

Studenci niepełnosprawni 2016/17

Studenci UŁ z orzeczoną niepełnosprawnością zakwalifikowani na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 mają możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” PO WER w roku akademickim 2016/17.

Warunki przyznania dofinasowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Studenci UŁ zakwalifikowani na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17, którzy zadeklarują w Zgłoszeniu kandydata na wyjazd fakt ubiegania się o dofinansowanie z tytułu posiadanej niepełnosprawności na UŁ, zostaną poinformowani drogą mailową przez BWZ UŁ o możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” PO WER – rok akademicki 2016/17.Studenci zostaną poproszeni o złożenie wypełnionego Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami do 25.07. 2016 (w przypadku wyjazdu w sem. zimowym) lub do 30.09.2016 (w przypadku wyjazdu w sem. letnim) do BWZ UŁ, pok. 7. W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci zostali poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów.

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do Narodowej Agencji ds. programu Erasmus+. NA oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowani zgodnie z Warunki przyznania dofinasowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie uczelni partnerskiej, w której będę realizować częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+, o posiadanej niepełnosprawności przed wyjazdem na etapie kompletowanie dokumentów na wyjazd oraz sprawdzić czy uczelnia zagraniczna oferuję pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez uczelnię zagraniczną może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które może ubiegać się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann