BWZ

Rekrutacja 2019/20

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na sem. letni 2019/20

Zasady

Dodatkowa rekrutacja 
I etap: złożenie wniosku przez studenta w USOSweb od 10.06.2019 (12:00) do 24.06.2019 (12:00). Obowiązkowo proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji. Ponadto wybierając ofertę wyjazdu w przygotowywanym wniosku w USOSweb, proszę sprawdzić na stronach internetowych zagranicznych uczelni ofertę dla przyjeżdżających studentów programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.
Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Prosimy o aktualizację adresu email w Dziekanacie i nie odkładanie złożenia wniosku do ostatniego dnia rekrutacji, gdyż USOSweb może być przeciążony.

II etap: na poszczególnych Wydziałach od 24.06.2019 do 02.07.2019 – kontakt z Wydziałowym Koordynatorem ds. Programu Erasmus+
Średnia ocen studentów, którzy złożyli wniosek jest pozyskiwana na wniosek Koordynatora z Dziekanatu wg algorytmu określonego w zasadach dodatkowej rekrutacji. Ewentualne dodatkowe kryteria rekrutacji będę określone na poszczególnych wydziałach.

Wyniki rekrutacji (informacja o zakwalifikowaniu na wyjazd lub braku kwalifikacji) powinny być znane na koncie studenta w USOSweb w dn. 03.07.2019. Zakwalifikowany na wyjazd student musi uzupełnić kilka informacji w USOSweb, które po zatwierdzaniu przez Koordynatora wygenerują się w postaci Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Zgłoszenie należy wydrukować i donieść wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym do Koordynatora do 12.07.2019.

Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o dostarczenie do Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ zobowiązania o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd.


Uwaga!

W związku z komunikatem prasowym KE z 30 stycznia br. oraz informacjami opublikowanymi na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en, Polska Narodowa Agencja programu Erasmus+ poinformowała polskie uczelnie, aby nie planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy informować studentów i pracowników UŁ o tym fakcie.


Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów UŁ dot. rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ na rok 2019/2020

08.01.2019 (wtorek) godz. 14:00 – 15:30 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Aula – 281, ul. Pomorska nr 149/153

09.01.2019 (środa) godz. 9:00 – 10:30 Wydział Chemii, Sala Rady Wydziału, ul. Tamka 12

10.01.2019 (czwartek) godz. 10:00 – 11:30 WSMiP, Aula im. Profesora Waldemara Michowicza, ul. Lindleya 5a

10.01.2019 (czwartek) godz. 15:15 – 16:45 Wydział Filologiczny, Aula A3, ul. Pomorska 171/173

14.01.2019 (poniedziałek) godz. 10:00 – 12:00 WPiA UŁ, III piętro, sala 3.64 (sala sądowa)

14.01.2019 (poniedziałek) godz. 12:00 – 13:00 WPiA UŁ, III piętro, sala 3.64 (sala sądowa) – w jęz. angielskim

15.01.2019 (wtorek) godz. 14:00 – 15:00 WNG, sala 239, ul. Narutowicza 88

16.01.2019 (środa) godz. 9:45 – 13:00 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-101

Zapraszamy wszystkich studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na częściowe studia w ramach Erasmus+ z UŁ do udziału w spotkaniach informacyjnym organizowanym na różnych wydziałach na UŁ.  Spotkania będą prowadzone przez pracowników BWZ UŁ w jęz. polskim. Jedno spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim dla zagranicznych studentów UŁ.


Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 

I etap:  10.01.2019 (od godz. 12:00) – 18.02.2019 (do godz. 12:00) w USOSWeb – złożenie wniosku zgłoszeniowego

 

Aktualny wykaz partnerskich uczelni zagranicznych, do których mogą ubiegać się studenci UŁ o wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20 (w podziale na Wydziały/jednostki dydaktyczne rekrutujące studentów na mobilność) będzie dostępny w USOSWeb (zakładka: Dla Studentów, Wymiana studencka, oferty wyjazdów) od 10.01.2019r.

Zasady rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Rekrutacja w USOSweb

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach:
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.
Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Prosimy o aktualizację adresu email w Dziekanacie i nie odkładanie złożenia wniosku do ostatniego dnia rekrutacji, gdyż USOSweb może być przeciążony.

II etap: na poszczególnych Wydziałach w terminie od 18.02 do 04.03.2019

Wyniki rekrutacji powinny być ogłoszone i widoczne w USOSweb do 04.03.2019.

Po otrzymaniu wyjazdu w USOSweb, nominowany Student i Koordynator uzupełniają w USOSweb „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” w zakładce „Dla Studentów, Wymiana studencka, Wyjazdy”.  Po finalnym zatwierdzeniu wyjazdu w  przez Koordynatora, student ma możliwość wydrukowania Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Wydrukowany i podpisany przez studenta dokument należy zanieść do Koordynatora Wydziałowego najpóźniej do 11.03.2019 wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym i innymi dokumentami opisanymi w zasadach rekrutacji.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann