BWZ

Rekrutacja 2020/21

 

Rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ i Edukacja, Komponent II w roku akademickim 2020/21. 

I etap online:  13.01.2020 (od godz. 12:00) – 17.02.2020 (do godz. 12:00) – złożenie wniosku zgłoszeniowego w USOSWeb (ścieżka dostępu: po zalogowaniu się na stronie USOSweb UŁ, należy wejść w zakładkę Dla Studentów> Wymiana studencka> Oferty wyjazdów i wybrać swój Wydział, aby zobaczyć listę ofert mobilności dostępnych dla studentów danego wydziału. 

Obowiązujący wykaz partnerskich uczelni zagranicznych, do których mogą ubiegać się studenci UŁ o wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja (wybrane uczelnie w Norwegii i na Islandii) na rok akademicki 2020/21 (w podziale na Wydziały/jednostki dydaktyczne rekrutujące studentów na mobilność) będzie dostępny w USOSWeb od 13.01.2020r.

Zasady rekrutacji 

Studentów UŁ zainteresowanych udziałem w rekrutacji na wyjazd na częściowe studia Erasmus+ KA103 na rok 2020/21 zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w ramach programu Erasmus+.

W przypadku studentów Wydziału Filologicznego UŁ zainteresowanych wyjazdem na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja, Komponenty II, właściwe oferty mobilności/dostępne uczelnie partnerskie należy szukać w poniższych jednostkach w USOSWeb:
Katedra Dramatu i Teatru – oferty dostępne dla studentów fil. polskiej, dziennikarstwa, bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa
Katedra Pragmatyki Językowej – oferty dostępne dla studentów fil. angielskiej, hiszpańskiej, romańskiej i italianistyki
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – oferty dostępne dla studentów fil germańskiej, słowiańskiej, rosyjskiej, klasycznej

Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSWeb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSWeb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Prosimy o nieodkładanie złożenia wniosku do ostatniego dnia rekrutacji, gdyż USOSWeb może być przeciążony.

II etap: na poszczególnych Wydziałach w terminie od 17.02 do 28.02.2020. Więcej informacji nt. II etapu rekrutacji można uzyskać od Koordynatora Wydziałowego lub ze strony internetowej danego Wydziału.

Wyniki rekrutacji powinny być ogłoszone i widoczne w USOSweb do 28.02.2020.

Po otrzymaniu wyjazdu w USOSweb, nominowany Student i Koordynator uzupełniają w USOSweb „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” w zakładce „Dla Studentów, Wymiana studencka, Wyjazdy”.  Po finalnym zatwierdzeniu wyjazdu w  przez Koordynatora, student ma możliwość wydrukowania Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Wydrukowany i podpisany przez studenta dokument należy zanieść do Koordynatora Wydziałowego najpóźniej do 06.03.2020 wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym i innymi dokumentami opisanymi w zasadach rekrutacji.

 

 

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann