BWZ

Umowy o współpracy

Formalna współpraca UŁ z uczelniami zagranicznymi opiera się w oparciu o podpisane umowy w tym:

– dwustronne umowy ogólnouczelniane,

– dwustronne umowy wydziałowe,

– międzyuczelniane porozumienia w ramach Erasmus+

– międzyuczelniane porozumienia dot. mobilności w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Porozumienia międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ dot. wyjazdów dydaktycznych – stan na dzień 27.04.2015

Wzór Inter-institutional Agreement w ramach Erasmus + (2014/15-2020/21) z uczelniami z UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Turcji, Macedonii do modyfikacji Koordynatora Wydziałowego/Kierunkowego Programu Erasmus UŁ lub/i uczelni partnerskiejWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann