BWZ

Ogólnouczelniane

 

 1. Aleksandër Moisiu University of Durrës, ALBANIA
  http://www.uamd.edu.al/new/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Dziedziny współpracy: zarządzanie, ekonomia,  socjologia
 2.  Higher Education Nonpublic School „Laurasi”, ALBANIA
  http://www.uamd.edu.al/new/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Dziedziny współpracy: prawo, ekonomia,  socjologia
 3. Państwowy Uniwersytet Południowy w Bahia Blanca w Argentynie (Universidad Nacional del Sur), ARGENTYNA
  http://www.uns.edu.ar/
  Rok podpisania umowy: 2018
  Dziedziny współpracy: prawo, administracja, zarządzanie
 4. Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, ARMENIA
  http://www.brusov.am/en
  Rok podpisania umowy: 2015
  Dziedziny współpracy: filologia, studia międzynarodowe, politologia
 5. Armeński Narodowy Uniwersytet Rolniczy, ARMENIA
  http://www.anau.am
  Rok podpisania umowy: 2016
  Dziedziny współpracy: biologia,  ekonomia,  socjologia
 6. Baku State University, AZERBEJDŻAN
  http://www.bsu.edu.az/en/welcome_to_baku_state_university
  Rok podpisania umowy: 2013
  Dziedziny współpracy:  zarządzanie, ekonomia, socjologia
 7. Azerski Uniwersytet Językowy, AZERBEJDŻAN
  http://www.adu.edu.az
  Rok podpisania umowy: 2013
  Dziedziny współpracy: filologie obce
 8. Baku Business University, AZERBEJDŻAN
  http://www.bbu.edu.az/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Dziedziny współpracy: ekonomia, socjologia
 9. Azerski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, AZERBEJDŻAN
  http://www.unec.edu.az
  Rok podpisania umowy: 2017
  Dziedziny współpracy: ekonomia, socjologia, zarządzanie
 10. Państwowy Uniwersytet w Mińsku, BIAŁORUŚ
  http://www.bsu.by
  Rok podpisania umowy: 2003
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska,
  al_step@uni.lodz.pl, Katedra Systemów Politycznych
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Larissa Titarenko,
  Larisa166@mail.ru
  Dziedziny współpracy: nauki polityczna, historia, socjologia
 11. Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk, BUŁGARIA
  http://www.bas.bg
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, mkokoszko@komandor.pl, Katedra Historii Bizancjum, W. Fil-Hist.
  Dziedziny współpracy: w ramach CERANEUM, oraz:  slawistyka, bułgarystyka
 12. Uniwersytet w Sao Paulo, BRAZYLIA
  http://www.usp.br
  Rok podpisania umowy: 1994
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Grzegorz Malinowski,
  gregmal@uni.lodz.pl, Katedra Logiki i Metodologii Nauk
  Dziedziny współpracy: ekonomia, zarządzanie, prawo, międzynarodowe stosunki polityczne, badania polarne, anglistyka.
 13. Uniwersytet Santa Catarina we Florianopolis, BRAZYLIA
  http://www.udesc.br
  Rok podpisania umowy: 1994
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Stefan Krajewski,
  stefkraj@uni.lodz.pl, Zakład Funkcjonowania Gospodarki
  Dziedziny współpracy: ekonomia, prawo
 14. Uniwersytet Medyczny w Pekinie, CHINY
  http://www.english.bjmu.cn
  Rok podpisania umowy: 1992
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, dduraj@uni.lodz.pl, Katedra Socjologii Polityki i Moralności
  Dziedziny współpracy: etyka ogólna i medyczna, socjologia, historia
 15. Tianjin University of Technology,Tianjin, CHINY
  http://www.tju.edu.cn/english
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki
 16.  Tianjin University of Science and Technology,Tianjin, CHINY
  http://www.tust.edu.cn
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 17.  Tianjin University of Education and Technology,Tianjin, CHINY
  http://www.tute.edu.cn/
  Współpraca w ramach Wydziałów:Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki
 18. Nankai University, CHINY
  http://www.nankai.edu.cn
  Rok podpisania umowy: 2012
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 19. Communication University of China, CHINY
  http://www.cuc.edu.cn/en2/cuc.htm
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny
 20.  Mudanjiang Normal University, CHINY
  http://www.mdjnu.cn/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 21. Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (poprzednio Shanghai Finance University), CHINY
  http://en.lixin.edu.cn/web/home.aspx
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny
 22. Uniwersytet Syczuański, CHINY
  http://www.scu.edu.cn/en/
  Rok podpisania umowy: 2017
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 23. Uniwersytet Finansów w Hebei  (ang.: Hebei Finance University), CHINY
  http://www.hbcf.edu.cn/

  Rok podpisania umowy: 2016
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania
 24. Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (PUJO), CHINY
  http://www.bfsu.edu.cn/
  Rok podpisania umowy: 2017
  Memorandum w sprawie zawarcia współpracy w ramach Centrum Studiów Polskich
 25.  Uniwersytet im. Karola w Pradze, CZECHY
  http://www.cuni.cz
  Rok podpisania umowy: 1993
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Bogusław Śliwerski, Katedra Teorii Wychowania
  Dziedziny współpracy: fizyka, pedagogika i kształcenie, folklorystyka, etnologia, chemia teoretyczna, statystyka matematyczna, dydaktyka jez. polskiego, prawo, politologia, studia amerykanistyczne, socjologia, ekologia.
 26. Uniwersytet w Ostrawie, CZECHY
  http://www.osu.eu/
  Rok podpisania umowy: 2015
  Dziedziny współpracy: Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UŁ
 27. Uniwersytet Masaryka w Brnie, CZECHY
  https://www.muni.cz/
  Pok podpisania: 2015
  Zakres współpracy: WFL: teoria literatury, filologie; WSMiP: obszar nauk społecznych – nauki o polityce,
  nauki o bezpieczeństwie, studia strategiczne, studia europejskie, nauki o polityce publicznej.
 28. Uniwersytet Claude Bernard Lyon I, FRANCJA
  http://www.univ-lyon1.fr
  Rok podpisania umowy: 1975
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Bogusław Kryczka,
  bkryczka@chemul.uni.lodz.pl, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
  Dziedziny współpracy: chemia organiczna, fizyka ciała stałego, biologia i ochrona środowiska, biofizyka, elektrochemia teoretyczna i analityczna.
 29. Uniwersytet Lyon II LUMIERE, FRANCJA
  http://www.univ-lyon2.fr
  Rok podpisania umowy: 1978
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Ewa Marynowicz – Hetka, spolecz@uni.lodz.pl, Katedra Pedagogiki Społecznej
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. Christine Queffelec, Christine.Queffelec@univ-lyon2.fr
  Dziedziny współpracy: nauczanie języka francuskiego oraz studia literackie i językoznawcze, – nauki ekonomiczne i zarządzanie, – nauki prawne i polityczne, – historia, – geografia, – psychologia, – socjologia, – nauki pedagogiczne.
 30. Uniwersytet Jean Moulin Lyon III, FRANCJA
  http://www.univ-lyon3.fr
  Rok podpisania umowy: 1975
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab.Tomasz Domański,
  tomdom@uni.lodz.pl, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych-Podyplomowe Studia – Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA
 31. Uniwersytet Piotra i Marii Curie, Paryż VI, FRANCJA
  http://www.upmc.fr
  Rok podpisania umowy: 2003
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab.Małgorzata Posmyk,
  posmyk@biol.uni.lodz.pl , Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin
  Dziedziny współpracy: nauki biologiczne, matematyka-fizyka
 32. Uniwersytet de Savoie (Annecy-Chambery) FRANCJA
  http://www.univ-savoie.fr
  Rok podpisania umowy: 2002
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Mieczysław Gajos,
  migaj@wp.pl, Katedra Filologii Romańskiej
  Dziedziny współpracy: romanistyka, anglistyka, matematyka
 33. Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach, GRECJA
  http://www.auth.gr
  Rok podpisania umowy: 1986
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr Maciej Kokoszko,
  mkokoszko@komandor.pl, Katedra Historii Bizancjum
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej:Prof. A.A.Papadimitriou,
  internat-rel@auth.gr
  Dziedziny współpracy: historia,filologia klasyczna, geologia, meteorologia.
 34. Samtskhe-Javakheti State University (dawniej:  Akhaltsikhe State Teaching University),GRUZJA
  http://www.sjuni.edu.ge/index.php/ge/
  Rok podpisania umowy: 2012
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji
 35. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, GRUZJA
  http://www.tsu.edu.ge/en/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 36. Caucasus International University, GRUZJA
  http://www.ciu.edu.ge/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Dziedziny współpracy:  zarządzanie
 37.  University of Georgia, GRUZJA
  http://www.ug.edu.ge
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyki i Informatyki
 38. Sokhumi State University, GRUZJA
  http://sou.edu.ge/?lang_id=ENG
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 39. Caucasus University, GRUZJA
  http://www.cu.edu.ge/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania
 40. Uniwersytet w Utrechcie, HOLANDIA
  http://www.uu.nl
  Rok podpisania umowy: 1991
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab.Tadeusz Marszał,dziekan@geo.uni.lodz.pl,
  Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Dziedziny współpracy: geografia ekonomiczna, prawo, psychologia, historia
 41. Kalyani University, INDIE
  http://www.klyuniv.ac.in/index.php
  Rok podpisania umowy: 2015
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 42. Rabindra Bharati University, INDIE
  http://rbu.ac.in/
  Rok podpisania umowy: 2016
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 43. Tel Aviv University, IZRAEL
  http://www.tau.ac.il/index-eng.html
  Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: dr Krystyna Radziszewska
  krystyna.rad@wp.pl Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii, Wydział Filologiczny
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
 44. Josai University Spółka Naukowa ( Josai University Educational Corporation), JAPONIA
  http://www.josai.jp
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Rok podpisania umowy: 2012
 45. Państwowy Instytut Pedagogiczny w Tarazie, KAZACHSTAN
  http://www.tarmpi.kz
  UŁ: Rok podpisania umowy: 2012
  Pełnomocnik ze strony UŁ:
  Współpraca w ramach Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Filozoficzno-Historyczny,Chemii
 46. Korkyt Ata Kyzylorda State University, KAZACHSTAN
  http://www.korkyt.kz
  Rok podpisania umowy: 2012
 47. Taraz State University named after Dulaty, KAZACHSTAN
  http://www.tarsu.kz
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 48. A. Baitursynov Kostanay Regional University, KAZACHSTAN
  http://ksu.edu.kz/
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 49. Południowo-Kazachskim Uniwersytetem Państwowym  im. Auezova, KAZACHSTAN
  http://www.ukgu.kz/en
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Zarządzania
 50. Al-Farabi Kazakh National University, KAZACHSTAN
  http://www.kaznu.kz/en/
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Prawa i   Administracji
 51. North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev , KAZACHSTAN
  http://www.nkzu.kz/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów:  Wydział Prawa i   Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych
 52. S. Toraighyrov Pavlodar State University, KAZACHSTAN
  http://www.psu.kz/index.php?lang=eng
  Rok podpisania umowy: 2015
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 53. Taraz Innovative-Humanitarian University, KAZACHSTAN
  http://tigu.kz/kz/
  Rok podpisania umowy: 2020
 54. Uniwersytet Malaysia Kelantan, MALEZJA
  http://www.umk.edu.my/my/
  UŁ: Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. M. Pietrasiak mpietrasiak@uni.lodz.pl (WSMiP) oraz Prof. dr hab. S. Goldstein goldstei@math.uni.lodz.pl (W. Mat i Inf.)
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki
 55. Universiti TENAGA NASIONAL, MALEZJA
  http://www.uniten.edu.my/Pages/default.aspx
  Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. M. Pietrasiak mpietrasiak@uni.lodz.pl (WSMiP) oraz Prof. dr hab. S. Goldstein goldstei@math.uni.lodz.pl (W. Mat i Inf.)
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki
 56. Uniwersytet Autonomiczny w Puebli, MEKSYK
  http://www.buap.mx
  Rok podpisania umowy:1982
  Pełnomocnik ze strony UŁ:Prof.dr hab.Wiaczesław Nowikow,
  nowikow2000@yahoo.com.mx, Katedra Filologii Hiszpańskiej
  Dziedziny współpracy: językoznawstwo i literatura iberoromańska, matematyka, etnologia.
 57. Państwowa Politechnika w Meksyku, MEKSYK
  http://www.ipn.mx
  Rok podpisania umowy: 1990
  Dziedziny współpracy: analiza kompleksowa, algebra, matematyka i fizyka ciała stałego, algologia i mikologia.
 58. Państwowy Uniwersytet Mołdawski, MOŁDAWIA
  http://usm.md/
  Rok podpisania umowy: 2014
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 59. Narodowy Uniwersytet Mongolski, MONGOLIA
  http://www.num.edu.mn/en/
  Rok podpisania umowy: 2017
  Wspólnie prowadzony projekt „2+2” na poziomie studiów I stopnia (licencjackich)
  pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i Państwowym Uniwersytetem Mongolskim (NUM) w Ułan Bator
  Rok podpisania: 2019
 60. Uniwersytet Techniczny w  Chemnitz, NIEMCY
  hTtp://www.tu-chemnitz.de
  Rok podpisania umowy: 1974
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Zenon Weigt,
  weize@uni.lodz.pl, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
  Dziedziny współpracy: matematyka, nauki ekonomiczne, germanistyka (językoznawstwo i literatura), dydaktyka fizyki, filozofia.
 61. Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen, NIEMCY
  http://www.uni-giessen.de
  Rok podpisania umowy: 1978
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Zenon Weigt,
  weize@uni.lodz.pl, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. Hans-Jürgen Bömelburg
  hans-juergen.boemelburg@geschichte.uni-giessen.de
  Dziedziny współpracy: nauki o wychowaniu, chemia, zarządzanie, ekonomia, rusycystyka, psychologia, biblioteki, romanistyka, prawo karne, polonistyka, biochemia, filologia germańska, folklorystyka, socjologia, teatrologia, geologia, biofizyka molekularna.
 62. Uniwersytet w Regensburgu, NIEMCY
  http://www.uni-regensburg.de
  Rok podpisania umowy: 1992
  Pełnomocnik ze strony UŁ:
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. Dr. Bjoern Hansen Bjoern.Hansen@sprachlit.uni-regensburg.de
  Dziedziny współpracy: germanistyka, politologia, chemia, fizyka, polonistyka, matematyka, biologia, biblioteki, teatrologia, slawistyka, rusycystyka, prawo, ekonomia.
 63. Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, NIEMCY
  http://www.uni-magdeburg.de
  Rok podpisania umowy: 1996
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Andrzej Piotrowski,
  apiotr@uni.lodz.pl, Z-d Badań Kultury Europejskiej
  Dziedziny współpracy: socjologia, slawistyka, pedagogika.
 64. Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, NIEMCY
  https://www.goethe-university-frankfurt.de/en?locale=en
  Rok podpisania umowy: 2020
  Dziedziny współpracy: politologia, ekonomia, prawo
 65. Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Iwanowie, ROSJA
  http://www.isuct.ru
  Rok podpisania umowy: 1973
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, paleczb@uni.lodz.pl, Katedra Chemii Fizycznej
  Dziedziny współpracy: chemia, socjologia.
 66. Państwowy Moskiewski Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa, Moskwa, ROSJA
  htTp://www.msu.ru
  Rok podpisania umowy: 2000 (odnowienie umowy)
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Paweł Chmielewski, Instytut Historii
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew, gfmatveev@zmail.ru
  Dziedziny współpracy: politologia, historia, matematyka, fizyka, chemia, filologie, nauki prawnicze i społeczne.
 67. Moskiewski Humanistyczny Instytut Pedagogiczny, ROSJA
  http:///www.mhpi.ru
  Rok podpisania umowy: 2009
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Tatiana Stepnowska, Instytut Rusycystyki, tatianastepnowska@wp.pl
  Dziedziny współpracy: rusycystyka, nauki o wychowaniu, studia międzynarodowe i politologiczne, zarządzanie
 68. Państwowy Uniwersytet w Kazaniu, ROSJA
  http://www.ksu.ru
  Rok podpisania umowy: 2008
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Anna Warda,
  annawarda@uni.lodz.pl, Zakład Literatury Rosyjskiej
  Dziedziny współpracy: rusycystyka, polonistyka, zarządzanie, chemia, ekonomia, socjologia.
 69. Astrakhan State Technical University, ROSJA
  http://astu.astu.org/en/
  Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Jerzy Gajdka jgajdka@uni.lodz.pl
  Dziedziny współpracy:ekonomia, zarządzanie
 70. Smoleński Uniwersytet Państwowy, ROSJA
  http://www.smolgu.ru/
  Rok podpisania umowy: 2013
  Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Geograficznych
 71. Uniwersytet im. P.J.Safarika w Koszycach, SŁOWACJA
  http://www.upjs.sk
  Rok podpisania umowy: 1979
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki,
  kskotnicki@wpia.uni.lodz.pl, Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Kontakt do uczelni partnerskiej: katarina.hornakova@upjs.sk
  Dziedziny współpracy: fizyka, matematyka, botanika, historia języka polskiego, pedagogika, prawo, geografia turystyczna, estetyka, teoria literatury.
 72. Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, SŁOWACJA
  http://www.uniba.sk
  Rok podpisania umowy: 1992
  Dziedziny współpracy: archeologia, pedagogika, geografia ekonomiczna, biofizyka, polonistyka.
 73. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, SŁOWACJA
  http://www.euba.sk
  Rok podpisania umowy: 1994
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Dr Jarosław Marczak, jjm@uni.lodz.pl, Katedra Finansów Publicznych
  Dziedziny współpracy: nauki ekonomiczne, socjologia, zarządzanie.
 74. Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, SŁOWACJA
  http://www.umb.sk
  Rok podpisania umowy: 2005 (odnowienie umowy)
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Dr Robert Wiluś, miastur@geo.uni.lodz.pl
  Katedra Geografii Miast i Turyzmu
  Dziedziny współpracy: geografia turyzmu, polonistyka
 75. Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. N. I. Wernadskiego, Symferopol, UKRAINA
  http://www.tnu.in.ua/Rok podpisania umowy: 1994; odnowiona: 2013
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. dr hab. Aleksander G. Gercen
  Dziedziny współpracy: historia, archeologia, językoznawstwo rosyjskie.
 76. Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach , UKRAINA
  http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua
  Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska al_step@uni.lodz.pl Katedra Systemów Politycznych WSMiP
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: dr Wladyslaw Strutynski
  strukvl@gmail.com
  Dziedziny współpracy: politologia, systemy polityczne, ekonomia
 77. Uniwersytet Pedagogiczny w Melitopolu im. B. Chmielnickiego, UKRAINA
  http://www.mdpu.org.ua/
  Rok podpisania umowy: 2013
  Dziedziny współpracy: chemia, biologia, geografia, nauki filozoficzno-historyczne
 78. Politechnika Lwowska, UKRAINA
  http://www.lp.edu.ua/en
  Zakres współpracy: geografia, nauki filozoficzno-historyczne
 79. Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, UKRAINA
  http://www.rshu.edu.ua/
  Rok podpisania: 2017
  Zakres współpracy: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 80. Temple University, Philadelphia, USA
  http://www.temple.edu
  Rok podpisania: 2007
  Pełnomocnik ze strony UŁ:Prof. dr hab. Janusz Błasiak, januszb@biol.uni.lodz.pl, Katedra Genetyki Molekularnej
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Tomasz Skorski, M.D, Ph.D.
  tsorski@temple.edu
  Dziedziny współpracy: genetyka molekularna, radiobiologia.
 81. University of Texas at Austin, USA
  http://www.utexas.edu/
  Rok podpisania: 2013
  Pełnomocnik ze strony UŁ: dr Dariusz Trzmielan
  Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Juan M. Sanchez, Ph.D.
  Zakres współpracy: transfer technologii
 82. Uniwersytet w Szegedzie, WĘGRY
  http://www.u-szeged.hu
  Rok podpisania umowy: 1974
  Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Maria Bryszewska,
  marbrys@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej
  Dziedziny współpracy: biofizyka, prawo, historia, rusycystyka, chemia, geografia ekonomiczna.
 83. Manchester Metropolitan University, WIELKA BRYTANIA
  http://www.mmu.ac.uk
  Rok podpisania umowy: 1997
  Pełnomocnik ze strony UŁ: prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek,
  miastur@geo.uni.lodz.pl, Zakład Geografii Miast, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
  Dziedziny współpracy: psychologia, geografia turyzmu.
 84. FPT University, WIETNAM
  http://www.international.fpt.edu.vn/en
  Zakres współpracy: stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, ekonomia
  rok podpisania: 2014
 85. Uniwersytet w Messynie, WŁOCHY
  http://www.unime.it
  Rok podpisania umowy: 2008
  Pełnomocnik ze strony UŁ: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Zakład Italianistyki
  Dziedziny współpracy: nauki filologiczne, historyczno-filozoficzne i prawo i administracja
 86. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, WŁOCHY
  http://www.uniba.it
  Rok podpisania umowy: 2011
  Pełnomocnik ze strony UŁ: prof. dr hab. Artur Gałkowski, Zakład Italianistyki
  Dziedziny współpracy: filologia, prawo i administracja
 87. Uniwersytet we Florencji, WŁOCHY
  http://www.unifi.it/changelang-eng.html
  R
  ok podpisania: 2015
  Zakres współpracy: ekonomia, filologia romańska


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann