BWZ

Dokumenty 2014/15

Wykaz dokumentów wymaganych od pracowników UŁ ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2014/15:

1. Formularz zgłoszeniowy STA 2014/2015

2. Staff mobility agreement teaching ITP – z podpisem osoby wyjeżdżającej z UŁ i Koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+/bezpośredniego przełożonego

3. Potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej ze wskazaniem terminy realizacji wyjazdu, np. jako wydruk wiadomości mailowej, scan, fax

4. Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus+

Ww. dokumenty należy złożyć na ręce Koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+, nie później niż w terminie określonym w zasadach kwalifikacji pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ na UŁ, z uwzględnieniem terminu określonego na danym Wydziale UŁ.


Porozumienia międzyinstytucjonalne w ramach Erasmus+ na wyjazdy dydaktyczne pracowników akademickich z dn. 20.10.2014


Wskazówki

Dla ułatwienia wypełnienia nowego wzoru Staff mobility agreement teaching ITP, prosimy o zapoznanie się z wykazem uczelni partnerskimi, z którymi UŁ ma zawarte porozumienie międzyinstytucjonalne na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+. Przy nazwie partnerskiej uczelni znajduje się Erasmus Code wymagany w nowym ITP.
Erasmus Code dla UŁ: PL LODZ01

ISCED–F 2013 search tool – pomocna wyszukiwarka do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject field”, dziedziny akademickiej, w ramach której pracownik UŁ będzie prowadził zajęcia w uczelni partnerskiej

ISCED – F 2013  – the International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training

Minimalna liczba zajęć dydaktycznych do przeprowadzenia w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ przy wyjeździe trwającym od 2 dni (min. 2 noce za granicą) do 1 tygodnia wynosi 8 godzin.


Wykaz dokumentów do złożenia w BWZ UŁ, pok.10 na ok. 4 tyg. przed rozpoczęciem mobilności

1. zaktualizowany Staff mobility agreement teaching ITP z podpisami wyjeżdżającego pracownika UŁ, uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej (może być scan dokumentu)

2. Zgłoszenie wyjazdu pracownika UŁ – delegacja – dokument niezbędny do przygotowania umowy  finansowej na wyjazd dydaktyczny pracownika UŁ, w tym określenia wysokości dofinansowania Erasmus+ w zależności od liczby dni pobytu w uczelni partnerskiej


 W kwestiach rezerwacji biletów lotniczych na wyjazd służbowy za granicę, proszę zapoznać się z Komunikatem Kwestora UŁ z dn. 12.09.2012 r.
W kwestii rozliczenia kosztów podróży związanych z wyjazdem dydaktycznych w ramach programu Erasmus+, proszę kontaktować sięz Biurem ds. Rozliczeń UŁ, Rektorat UŁ, I piętro, pok. 117 A, tel. + 42 635 4769.


Po powrocie z wyjazdu dydaktycznego pracownik UŁ zobowiązany jest dostarczyć do BWZ UŁ, pok.10
następujące dokumenty:

1. zaktualizowany Staff mobility agreement teaching ITP  –  obowiązkowo  z oryginalnymi podpisami wyjeżdżającego pracownika UŁ, uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej

2. potwierdzenie pobytu wystawione przez uczelnię zagraniczną – obowiązkowo  z oryginalnym podpisem uczelni partnerskiej; wzór dokumentu do wykorzystania przez pracowników UŁ: Confirmation_STA_Erasmus+

Dodatkowo uczestnicy mobilności w programie Erasmus+  wypełniają i składają swoje raporty końcowe on-line przy użyciu narzędzi Komisji Europejskiej. Uczestnik mobilności drogą e-mail zapraszany jest do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem uczestnika mobilności jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej.
Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności, uwzględniana jest data z pola: ‚Data zakończenia’ na ekranie Mobilności.
Link podawany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann