BWZ

Dokumenty 2014/15 STT

Wykaz dokumentów wymaganych od pracowników administracyjnych UŁ ubiegających się o wyjazd szkoleniowy w uczelniach/instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2014/15:

1. Formularz zgłoszeniowy STT 2014-2015

2. imienne potwierdzenie przyjęcia na szkolenie z uczelni/instytucji zagranicznej ze wskazaniem przybliżonego terminu realizacji wyjazdu, np. jako wydruk wiadomości mailowej, scan, fax

3. list motywacyjny do odbycia szkolenia zagranicznego kierowany do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd)

4. Staff mobility agreement training ITP – z podpisem osoby wyjeżdżającej z UŁ i bezpośredniego przełożonego wyjeżdżającego pracownika UŁ

5. Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STT_Erasmus+


Wykaz dokumentów do złożenia w BWZ UŁ, pok.7A na ok. 4 tyg. przed rozpoczęciem mobilności

1.  imienne potwierdzenie przyjęcia pracownika administracyjnego UŁ na szkolenie z uczelni/instytucji zagranicznej ze wskazaniem dokładnego terminu realizacji wyjazdu, np. jako wydruk wiadomości mailowej, scan, fax

2. zaktualizowany Staff-mobility-agreement-training-ITP  z podpisami wyjeżdżającego pracownika UŁ, uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej (może być scan dokumentu)

3. Zgłoszenie wyjazdy pracownika_Delegacja – dokument niezbędny do przygotowania umowy  finansowej na wyjazd dydaktyczny pracownika UŁ, w tym określenia wysokości dofinansowania Erasmus+ w zależności od liczby dni pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej


W kwestiach rezerwacji biletów lotniczych na wyjazd służbowy za granicę, proszę zapoznać się z Komunikatem Kwestora UŁ z dn. 12.09.2012 r.
W kwestii rozliczenia kosztów podróży związanej z wyjazdem szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, proszę kontaktować się z Biurem ds. Rozliczeń UŁ, Rektorat UŁ, III piętro, pok. 317 A, tel. + 42 635 47 69.


Po powrocie z wyjazdu szkoleniowego pracownik UŁ zobowiązany jest dostarczyć do BWZ UŁ, pok.10 następujące dokumenty:

1. zaktualizowany Staff-mobility-agreement-training-ITP  –  obowiązkowo  z oryginalnymi podpisami wyjeżdżającego pracownika UŁ, uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej

2. potwierdzenie pobytu wystawione przez uczelnię/instytucję zagraniczną – obowiązkowo  z oryginalnym podpisem uczelni partnerskiej; wzór dokumentu do wykorzystania przez pracowników UŁ – Confirmation_STT_Erasmus+

Dodatkowo uczestnicy mobilności w programie Erasmus+  wypełniają i składają swoje raporty końcowe on-line przy użyciu narzędzi Komisji Europejskiej. Uczestnik mobilności drogą e-mail zapraszany jest do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem uczestnika mobilności jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej.
Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności, uwzględniana jest data z pola: ‚Data zakończenia’ na ekranie Mobilności.
Link podawany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann